Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 55. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 3 (тестові завдання).

Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

Мета: перевірити рівень знань, умінь та навичок з теми, розвивати навички самоконтролю, застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці; розвивати комунікативні вміння, увагу, уяву, логічне мислення, творчість учнів; виховувати потребу бути грамотним.

Тип уроку: урок контролю навчальних досягнень учнів (перевірки володіння всіма видами мовленнєвої діяльності).

Засоби навчання: тестові завдання.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Перевірка знання учнями фактичного матеріалу й основних понять, глибини їх осмислення і ступеня узагальнення.

Тренувальні вправи (компетентність саморозвитку й самоосвіти). Дослідження-характеристика.

— Виразно прочитайте вірш Миколи Карпенка. Дослідіть синтаксичну організацію поетичного твору. Накресліть схеми складних синтаксичних конструкцій.

Років тягар ляга мені на плечі,

Мій полудень зі мною вже на «ти»,

І все частіш повторюю, до речі:

Життя прожить — не поле перейти.

А молодість, хоча вона й далеко,

На крилах раптом думу принесе:

Бува, і поле перейти нелегко,

Якщо воно прострілюється все...

— Визначте тип підрядних частин у другій синтаксичній конструкції.

Кодовий диктант (взаємоперевірка).

— Проаналізуйте структуру складних речень з різними видами зв’язку. Цифрами позначте їх вид: 1 — складні синтаксичні конструкції з безсполучниковим і сурядним зв’язком; 2 — складні синтаксичні конструкції з безсполучниковим і підрядним зв’язком; 3 — складні синтаксичні конструкції з сурядним і підрядним зв’язком.

 1. По вечері гості примощуються, де кому вигідніше, а господар виймає книжку, і починається лектура... 2. Хо збирає всю свою потугу: проймаючим холодом віє борода його, чудодійна сила, мов хмари ті, насуває найстрашніші картини перед очі лектора, а лектор наче не помічає сього. 3. Ураз Хо помічає, що від погляду того діються з ним незвичайні речі: з бороди вже не віє проймаючий холод, вона тратить свою чудодійну силу, тіло його меншає, легшає, немов частина його парою взялася або порохом розсипалася. 4. Хо підійшов до села, і перша хата, яка кинулася йому у вічі, була шпиталь, місце страждання і заразом боротьби з тим стражданням. 5. Тихо було, мертво, але Хо не помічав сього: він сидів замислившись. 6. То не віл був у ярмі, звичайний господарський віл, якого паша й спочинок могли зробити щасливим: ярмо було накладене на шию дикому турові, загнаному, знесиленому, але овіяному ще степовим вітром. 7. Скрізь тепер весело, ясно, світ божий скидається на рай, а білява панночка із смутними очима сумує(Із тв. М. Коцюбинського).

(Ключ. 1 — 2, 7. 2 — 3, 5, 6. З — 1,4).

— Схарактеризуйте засоби зв’язку в складних синтаксичних конструкціях: визначте вид сполучників (сурядний чи підрядний), синтаксичну роль сполучних слів і спосіб морфологічного вираження їх (частину мови).

— З’ясуйте, зі скількох частин складаються складні синтаксичні конструкції. Назвіть спочатку речення з трьома частинами, потім — із чотирма й шістьома.

(Ключ. Із трьох частин складаються 4-7 складні речення. Із чотирьох частин складаються 1-2 складні речення. Із шістьох частин складається 3-тє складне речення).

 1. Повідомлення мети перевірки та способів їх проведення.
 2. Ознайомлення учнів з технологією проведення тестування.

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форм. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

 1. Робота учнів над виконанням тестових завдань.

ВАРІАНТ 1 Початковий рівень

 1. Укажіть безсполучникове речення

А Марія Примаченко — майстер українського декоративного мистецтва (М. Шинкарук).

Б Світить над ним місяць, вздовж його розтягнулися довгою стрічкою кучеряві верби (С. Васильченко).

В Картина була справді чудова, бо з бурти видно було місто (Панас Мирний).

Г Всі перестали танцювать, а музики перестали грать (І. Нечуй-Левицький).

Д Нині вона не лише письменниця, а й самобутня художниця.

 1. Двокрапку потрібно ставити між частинами складного безсполучникового речення (розділові знаки пропущено)

А Гляне холодною водою обіллє (Марко Вовчок).

Б Зрубав дерево посади два (Народна творчість).

В Закон життя один вірно служити своєму народові (Р. Чумак).

Г Дзвенять пташки в садах рясних сміються знову трави квіти (Олександр Олесь).

Д Зайця ноги носять вовка зуби годують (Народна творчість).

 1. Крапку з комою потрібно ставити у складному безсполучниковому реченні (розділові знаки пропущено)

А Стоїть явір над водою на воду схилився сидить козак у неволі тяжко зажурився (Народна творчість).

Б Сонце гляне мла розтане вмить (Олександр Олесь).

В Вже пахло морем ось-ось воно мало з’явитися із-за обрію (О. Гончар).

Г Вдаримо гучно ми у дзвони всесвіт обійде (В. Чумак).

Д Надворі ревла сердита буря стугоніла в сіни вила в димарі гуркотіла у вікна (Панас Мирний).

 1. Позначте речення із сурядним і безсполучниковим зв’язком

А Синіє небо, пливуть і пливуть по ньому хмарини, зеленіють на землі гаї та діброви, мріють у тремтячому мареві далекі села, пахне дозрілими хлібами, і тихо-тихо всюди, і тільки пісня тужить та скаржиться (Г. Тютюнник).

Б Один раз доля вже зробила шалений поворот кола, чорна хвиля винесла його назад до кручі, й він видряпався на неї (Ю.Мушкетик).

В А на небі зчинилась гуркотнява: кидало колоддям, ламало, трощило, й луною розкочувавсь гук над хмарами по широких небесних просторах (С. Васильченко).

Г Там я творю її наново — і тоді здається мені, що ще більше права маю на неї (М. Коцюбинський).

Д Ліс був смерековий, видно, планово саджений, бо смереки заступали одна одну, як солдати в рядах, і творили своєрідні тунелі (Ірина Вільде).

 1. Укажіть складне речення з різними видами зв’язку, у якому допущено пунктуаційні помилки

А 3 того вечора я часто приходив до дядька Себастьяна, і коли він мав час, ми разом читали якусь книгу, газети чи гомоніли про всяку всячину (М. Стельмах).

Б Туман пах бузковим цвітом, а, коли почав розходитись, крізь його тонкий просинюватий серпанок виступили по горі бузкові вали (Гр. Тютюнник).

В 3 цієї хвилини все те, що він бачив навколо себе, чув і відчував, повнилося для нього новим змістом: йому ніби вставили інші очі, і він ними бачив тепер те, чого раніше не помічав, йому ніби підмінили душу, і він відчував те, про що раніше не здогадувався (Гр. Тютюнник).

 1. Укажіть складне речення, що має чотири частини

А В темряві подеколи траплялись ягоди, вони проходили мимо дивною сповільненою ходою, і їм здавалося, що вони ступали по дні великої прозорої річки (Є. Гуцало).

Б Букет півоній, які мати несла в руці, поширював п’янкий запах — власне, в руках її наче вигойдувався букет тонких пахощів (Є. Гуцало).

В А в цей час наді мною твориться диво: хтось невидимий смичком провів по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли, як скрипки (М. Стельмах).

Г Коні чвалають по калюжах, у повітрі свіжа вологість, де-не-де блимають далекі вогники (О. Іваненко).

Середній рівень

 1. Установіть відповідність між складними реченнями та кількістю простих речень у них

1 шість складових частин

2 три складові частини

3 чотири складові частини

4 п’ять складових частин

А Вовка закотило в лісосмугу, він обійняв лапами якусь деревину, навіть учепився за неї зубами, але вітер відірвав його від неї (М. Вінграновський).

Б І я зачудовано і вражено відчув, що корінь цього дерева таки я і що мені, аби воно жило, треба працювати й працювати (В. Шевчук).

В Поглянь просто так, бо читати тут нічого; коли ж поїдемо, побачиш, скільки позосталося щоразу поза рядками цими, і вже тоді подумай про тих людей, які змагаються тут за свій побут, і про всю нашу землю, яка щодалі розпадається, роздрібнюється, і нема сили, яка б зібрала всіх докупи (П. Загребельний).

Г Мати вірила: земля усе знає, що говорить чи думає чоловік, що вона може гніватись і бути доброю, і на самоті вона тихенько розмовляла з нею, довіряючи свої радощі, болі й просячи, щоб вона родила на долю всякого: і роботящого, і ледащого (М. Стельмах).

Д Ліс зустрічає Данила, як тата: гілля немовби одхиляється з-понад стежки, щоб він часом не вдряпнувся, пеньки немовби одступають від неї, щоб він часом не спіткнувся (Гр. Тютюнник).

 1. Схемі [ ], і [ ]: [ ] відповідає така складна синтаксична конструкція

А Глибоку повагу відчували люди до землі яка «парує та хліб готує» і повага ця часто доходила до обожнювання (В. Супруненко).

Б Уява хлібороба витворила божества які на його думку опікувалися родючістю землі у низках міфів та легенд проповідувалися моральні норми ставлення до неї землю не можна було паплюжити ні дією ні словом (3 підруч.).

В Біля Дніпра на камені гарячім заснув і сон мені приснивсь горю край шляху полум’ям вербовим (В. Самійленко).

 1. Доповніть визначення.

Безсполучникове складне речення — це...

Достатній рівень

 1. Спишіть речення. Зробіть повний синтаксичний розбір.

Очі — ніби з весняної хмари: у них і подив від того квіту, що затоплює повесні цей підлісний масив міста, і якась сторожкість, яку можна побачити тільки в очах матері, і мудра задума, що влягається десь глибоко барвою яблуневої пори золотої осені (В. Качкан).

 1. Запишіть продовження речення так, щоб утворилося складне речення з різними видами зв’язку. Накресліть схему утвореного речення.

Не тріпоче листя, не шепочуть трави...

Високий рівень

 1. Складіть невеликий роздум (8-10 речень) на тему «Сім’я — найбільший скарб». Використовуйте складні речення з різними типами зв’язку.

ВАРІАНТ 2

Початковий рівень

 1. Укажіть безсполучникове речення

А От і горнулися тепер усі чайки до отаманської, мов діти, до матері (А. Кащенко).

Б Минуло тільки два тижні, а вже готові до походу в море півсотні добрих чайок (А. Кащенко).

В Воно хоч і літо, але вже минув Спас (І. Цюпа).

Г Жовтогаряча осінь стоїть над селом, розкинувши високо над землею блакитні небеса (І. Цюпа).

Д На городах уже зібрано гарбузи, викопано картоплю, зрізано капусту на грядках (І. Цюпа).

 1. Тире потрібно ставити між частинами складного безсполучникового речення (розділові знаки пропущено)

А Минуло літо настала осінь лелеки згуртувались у ключі й відлетіли (Є. Гуцало).

Б Бери до серця і затям душа творця не переквітне (М. Сингаївський).

В Багато бесіди мало розуму (О. Духнович).

Г Летять стежинки до Дніпра летять хмарки летять дороги (І. Драч).

Д Мудрий син є радістю свого батька дурний приносить горе своїй матері (Народна творчість).

 1. Крапку з комою потрібно ставити у складному безсполучниковому реченні (розділові знаки пропущено)

А Стоїть явір над водою на воду схилився сидить козак у неволі тяжко зажурився (Народна творчість).

Б Сонце гляне мла розтане вмить (Олександр Олесь).

В Вже пахло морем ось-ось воно мало з’явитися із-за обрію (О. Гончар).

Г Вдаримо гучно ми у дзвони всесвіт обійде (В. Чумак).

Д Надворі ревла сердита буря стугоніла в сіни вила в димарі гуркотіла у вікна (Панас Мирний).

 1. Позначте речення з підрядним і безсполучниковим зв’язком

А Легко й радісно зітхнув густий хуторський парк із столітніми дубами, тихо забриніли маленькі шибки в низенькій хаті-землянці, що притулилась самотня до панського парку (С. Васильченко).

Б Перевіяв Силентій підситком увесь попіл, але червінців не знайшов: викапали вони золотою крівцею у святу землю (Г. Тютюнник).

В Паляник порався в дворі коло воза; його жінка, Одарка, вийшла з хати й простягла руку до старого кострубатого стовбура сухої груші, де на сучках висіли горшки (І. Нечуй-Левицький).

Г 3 одного місця їм удалось побачити дно ями, малу церковцю і білі домочки, де жили сестри (М. Коцюбинський).

Д Церкви підняли високо вгору свої круглі голови, сяяли в прозорому повітрі золотими банями; зеленіли їх залізні покрівлі, мов травою вкриті, біліли білі боки, мов з крейди вистругані (Панас Мирний).

 1. Укажіть складне речення зі сполучниковим підрядним і безсполучниковим зв’язком

А Тепер усе ясно: благословляю самого себе, виходячи в далеку дорогу (А. Малишко).

Б Там, де Ятрань круто в’ється, з-під каміння б’є вода; там дівчина воду брала, чорнобрива, молода (Нар. творчість).

В Не поет, у кого думки не літають вільно в світі, а заплутались навіки в золотії тонкі сіті (Леся Українка).

Г Ранішній солодкий сон; страшенно хочеться спати, і сниться: біліє полями туман, а росою — молоко, холодне і смачне-смачне, перекликаються півні (Г. Косинка).

 1. Укажіть складне речення, що має чотири частини

А Вітер підганяв їх на снігових белебнях, але як тільки вони скочувались у яр, Сіроманцеві доводилося похекати та попріти (М. Вінграновський).

Б Михайло якраз натрапив на ту розмову чи суперечку, встряв у неї й почав доводити інспекторові, що він не має права лаяти учнів, і сказав щось образливе для самого інспектора (Олена Пчілка).

В Обережні й лякливі, сарни належали лісовій гущині, належали таємниці, і я звідав таке відчуття, наче ця заказана таємниця постала переді мною наяву, тепер я можу приглянутись до неї пильніше (О. Гуцаю).

Г Як верби гарно похилились, мов дивляться, що там робиться внизу, по тих хатках т вулицях, та й собі радіють, що люди відпочивають, що їм затишно та гарно (Б. Грінченко).

Середній рівень

 1. Установіть відповідність між складними реченнями і кількістю простих речень у них

1 шість складових частин

2 три складові частини

3 чотири складові частини

4 п’ять складових частин

А Низькі чорні хмари, здавалося, стояли нерухомо, але по тому, як вони час від часу засмолювали негусті дрібці зорі і як ті зорі знову ненадовго з’являлися, Климко здогадувався, що хмари біжать (Гр. Тютюнник).

Б Минули дні, і не раз можна було бачити Сіроманця в ярах за висілках: він сидів і терпляче чекав, доки Андрійко Лях покатається на лижах зі своїм однокласниками (М. Вінграновський).

В Коли ступила між дерева, коли побачила, як по їхньому гіллю згори донизу ллється наче якесь аж туманне сонячне проміння і як у тому промінні мінливо зблискує листя, коли почула вогкий, густий, прілий запах лісу, — всміхнулась, і вже, здається, весь день ота усмішка не сходила з її уст (Є. Гуцало).

Г Над ними зумлили комарі, біля нас спросоння коли-не-коли схлипувала річечка, а над усім світом протікала зоряна імла (М. Стельмах).

Д Збираючи книжки, я почув, як надворі загуркотів віз, як заскрипіла наша хвіртка, обізвалась радісно качка, забряжчали одні й другі двері, і на порозі, наче весняночка, стала розрум’янена і осяйна Мар’яна (М. Стельмах).

 1. Схемі [ ]:[ ] — [ ], і [ ] відповідає така складна синтаксична конструкція

А Виявляється коли їм скрута птахи просто горнуться до людини вони зовсім довіряються їй (О. Гончар).

Б Маківці легше грунт відволог запалахкотіли цвіту пелюстки і п’є стебло трохи не луска соки землі (М. Самійленко).

В Важко знайти переліт-траву бо вона весь час перелітає з місця на місце зате того хто її зірвав щастя вже не залишить.

 1. Доповніть визначення.

Складне речення з різними видами зв’язку — це ...

Достатній рівень

 1. Спишіть речення. Зробіть повний синтаксичний розбір.

Людині легше вирушити в дорогу, якщо вона захопила із собою пісню; та пісня допоможе побороти смуток і відчай у лиху годину, розвеселить у втомі не тільки тебе, а й твоїх друзів (І. Цюпа).

 1. Запишіть продовження речення так, щоб утворилося складне речення з різними видами зв’язку. Накресліть схему утвореного речення.

Коли він торкався смичком струни скрипки, все на світі зникало...

Високий рівень

 1. Складіть невеликий роздум (8-10 речень) на тему «Краще маленька справа, ніж велике ледарство». Використовуйте складні речення з різними типами зв’язку.

VII. Підсумки. Рефлексія.

VIII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

 • Повторити теоретичний матеріал підручника про складне речення.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити