Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 56. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення теми

Мета: проаналізувати учнівські роботи, відзначити позитивне у їх виконанні, указати основні види помилок, допущених у контрольній роботі; повторити вивчений матеріал про складне безсполучникове речення і складне речення з різними видами зв’язку; розвивати культуру мовлення; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок з елементами узагальнення (перевірки володіння всіма видами мовленнєвої діяльності).

Засоби навчання: підручник, роздавальні матеріали.

Перебіг уроку

  1. Організаційний етап.
  2. Установчо-мотиваційний етап.

Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях.

Загальна оцінка вчителем виконаних учнями робіт. Оголошення оцінок за роботу. Колективна робота над типовими помилками (компетентність саморозвитку й самоосвіти). Індивідуальне опрацювання учнями допущених помилок.

  1. Операційно-пізнавальний етап.

Тренувальні вправи (компетентність саморозвитку й самоосвіти).

Мовознавча вікторина

  1. Які ознаки характерні безсполучниковим складним реченням, складним реченням з різними видами зв’язку? 2. Які смислові відношення можуть виражати безсполучникові складні речення?3. Сформулюйте правила розставляння коми, крапки з комою в безсполучниковому складному реченні. Наведіть приклади. 4. Сформулюйте правила вживання двокрапки в безсполучниковому складному реченні. Наведіть приклади. 5. Сформулюйте правила розставляння тире в безсполучниковому складному реченні. Наведіть приклади. 6. Назвіть види інтонації в безсполучниковому складному реченні. 7. Чи є взаємозалежність між інтонацією і розділовими знаками в безсполучниковому складному реченні? 8. Яка стилістична функція безсполучникових складних речень?

Робота біля дошки.

— Запишіть речення, підкресліть їх граматичні основи. Визначте види зв’язку між частинами складних речень. Накресліть схеми речень.

  1. 1. Струмок дзюрчить, роса блищить, і вогнище палає, і ліс гілками верховіть у небесах витає(М. Луків). 2. Смеркається; крила ночі розсипали пітьму глуху, неначе орел, що ронить перо на своїм шляху (Г. Лонгфелло).
  2. 1. Не докуто словечка, бо впала туча, не доміряно правди: вона колюча(А. Малишко). 2. Думав я, що все на світі тонко з’єднане у світі: все на світі творить в зладі неперервний колобіг (Б. Олійник).

Пунктуаційний практикум (самоперевірка).

— Запишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Поясніть вживання розділових знаків у простому і складному реченні.

  1. Вітер з гаєм розмовляє шепче з осокою пливе човен по Дунаю один за водою. 2. Літа орел сизий попід небесами гуля Максим гуля батько степами-лісами. 3. У неділю вранці-рано поле крилося туманом у тумані на могилі як тополя похилилась молодиця молодая. 4. Ген стогне завірюха котить верне полем стоїть Катря серед поля дала сльозам волю. 5. У гаю гаю вітру немає місяць високо зіроньки сяють(Із творч. Т. Шевченка).

Творче конструювання (робота в парах).

— За поданими схемами утворіть складні синтаксичні конструкції. Виділіть засоби зв’язку.

Антисуржик.

— Складіть і запишіть безсполучникові складні речення з висловами стовпця «правильно».

Неправильно

Правильно

Закривати підручник

Згортати підручник

Закривати вікно

Зачиняти вікно

Закривати двері

Зачиняти двері

Замикати двері (на ключ)

Закритий простір

Замкнений простір

Закривати світло

Затуляти світло

  1. Контрольно-рефлексивний етап.

Підсумки. Рефлексія. Оцінювання (соціальна компетентність).

Вправа «Незакінчене речення».

— На уроці найскладнішим було...

— Ми навчилися...

  1. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
  • Повторити теоретичний матеріал підручника, виконати вправу (письмово).

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити