Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 5. Розділові знаки в простому ускладненому реченні

Мета: повторити основні пунктограми в простому ускладненому реченні; удосконалити вміння визначати їх у синтаксичних конструкціях; розвивати практичні вміння вживати розділові знаки відповідно до правил пунктуації; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації вивченого.

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, мультимедійні засоби.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація навчання.

III. Актуалізація мотиваційних резервів дев’ятикласників на основі повторення теоретичного матеріалу, вивченого у 8 класі.

Лінгвістичний мікрофон.

— Яке речення називають простим?

— Чим можуть ускладнюватися прості речення?

— Які пунктограми простого речення ви знаєте?

— Який розділовий знак може стояти між підметом і присудком? У яких випадках?

— Які розділові знаки ставлять у реченнях з однорідними членами?

— Що таке порівняльний зворот? За яких умов його виділяють комами?

— Що таке звертання? Які пунктограми при звертанні ви знаєте?

— Яка роль вставних слів у реченні?

 1. Формування й удосконалення практичних умінь і навичок.

Пунктуаційний практикум.

— Запишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть уживання тире між підметом і присудком.

Гумор це еліксир молодості. Кажуть, що почуття гумору визначає здоров’я нації — і фізичне, і душевне. Це так. Але разом із тим сміх чудовий засіб комунікації. Люди сміються всі: сміються дід і дитина, козак і гречкосій, космонавт і садівник, батько і мати, дівчина і хлопець, німець і японець, бог і чорт, віруючий і атеїст усі представники людської породи. Усмішка здорової людини найкращий вияв інтелекту космосу. Хороший сміх сам по собі, посмішка над кимось, коли сміються не першими, а останніми. Але найкращий сміх це самоіронія, коли людина ніби дивиться на себе збоку й насміхається над своїми власними недоліками або оптимістично аналізує недоліки середовища й обставин, що визначають її долю (За М. Никончуком).

— Спишіть, розставляючи потрібні розділові знаки. Поясніть пунктуацію в реченнях з однорідними членами. Визначте синтаксичну роль однорідних членів речення.

 1. Був погожий золотистий жовтневий ранок (Ю. Збанацький).
 2. Весна квітчає буйні коси і вируша в далеку путь (Л. Дмитерко).
 3. Я з дитинства люблю теплі лагідні вересневі дні (І. Цюпа).
 4. Тепла липнева ніч пролітає садками посадками скиртами в полях (О. Гончар).
 5. Холодні осінні тумани клубочаться вгорі та спускають на землю розкішні мокрі коси (М. Коцюбинський).
 6. На високих жовтогарячих шпилястих тополях іскрилося осіннє сонце (Я. Баиі).
 7. Осінній терпкий вітерець бавиться різноколірними кружальцями вибагливо встеляє ними асфальт доріжок (Б. Волинець).
 8. З північного заходу повільно напливала широким півколом низька кучерява хмара (В. Бабляк).

Пояснювальний диктант.

— Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний і пунктуаційний розбір речень (усно). Підкресліть у реченнях відокремлені члени, схарактеризуйте їх і визначте спосіб вираження.

 1. Не сіявши не оравши не буде жито родити (Нар. творчість).
 2. Чудовий піаніст Лисенко надзвичайно тонко й художньо передав твори Шумана Шонена Ліста (В. Дяченко).
 3. Діла мої буденні й великі відкриті перед людством (Б. Олійник).
 4. Якби хліб та одежа то їв би козак лежа (Нар. творчість).
 5. Природний співак він любив пісні і в душі пишався своїм артистичним хистом (В. Дяченко).
 6. І на оновленій землі врага не буде супостата (Т. Шевченко).
 7. З путі далекої вернувся машиніст укритий порохом увесь пропахлий димом (М. Рильський).
 8. Жінка дивиться на Десну заклопотано наче велике щастя її чекає на тому березі посеред лугів де трави такі високі що можна заблукати (О. Довженко).

Робота в парах.

— Поширте подані речення уточнювальними або відокремленими членами. Поясніть розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір трьох речень (на вибір).

 1. Ми читали вірші.
 2. Відбудеться зустріч з письменником.
 3. Чути переплеск хвиль.
 4. Сонце сховалося за обрієм.
 5. Була надзвичайно приємна й тиха весна.
 6. Сьогодні він був зосереджений.

Гра «Редактор».

— Знайдіть помилки, укажіть їх вид і виправте їх. Запишіть відредаговані речення з відокремленими обставинами.

 1. Завдяки наполегливої праці, школярі домоглися успіхів у навчанні.
 2. Слухавши розповідь про давні традиції українського народу, проймаємося гордістю за наше славне минуле.
 3. Про історію рідного краю ми дізнаємося, читавши книги.
 4. За відсутність бігових доріжок, ми не могли провести змагання з легкої атлетики.
 5. Завершуючи роботу, учні розійшлися по домівках.

Самостійна робота.

. — Подані речення перебудуйте так, щоб утворилися речення з відокремленими членами. Запишіть їх.

 1. Тиха холодна ніч обняла землю (М. Коцюбинський).
 2. Над морем піднімались високо в небо дикі, стрімкі, скелисті гори (І. Нечуй-Левицький).
 3. Високо й густо розрісся вишняк, що він посадив (І. Нечуй-Левицький).
 4. Неначе лебідь купалося сонце в лісовому озері, яке від краю заросло чубатим очеретом і широкою рогозою (М. Стельмах).
 5. Старий орел, який був давнім мешканцем степу, сидів нерухомо на кручі (І. Нечуй-Левицький).

Лінгвостилістичний аналіз висловлювання.

— Виразно прочитайте висловлювання. Дослідіть, яку функцію в ньому відіграють ускладнювальні компоненти (однорідні й відокремлені члени).

Благословенна річка

Дніпро! Від цього слова спадає з тебе зневіра і втома, і зцілюєшся ти, ослаблений, і повертаєш собі життєдайні сили.

Не в образі водного шляху, не у вигляді повені, нестримної, буркотливої, не в картині сизого безмежжя простору, сповненого світла, барв і гомону, постає Дніпро. Він є символом нашої сутності, вічного буття народу, його багатства, сили і здоров’я.

Висвітливши у своїй душі цей символ, воскресаєш, як тлінний Лазар з небуття. Стаєш мов хрест на церковній бані — святий і чистий.

Дніпро... Розділився, монолітний і дужий, на річки, потоки й рукави, ніби стомився дорогою й спинитися хоче. Досягаючи столиці України, він омиває зелені острови, тихою гладінню засинає на лебединих озерах. Та допавши до зелених круч Печерська, виривається на степовий простір. Тоді благословляють золотим блиском його нестримний біг до моря суворі шпилі Лаврських соборів (За Р. Іваничуком; 130 слів).

Тестові завдання (взаємоперевірка).

 1. Укажіть речення, у якому потрібно поставити тире між підметом і присудком

А Людина повинна жити красою, добром, правдою (П. Загребельний).

Б Рабство в’язниця душі (Теренцій Публій).

В Лише той не знає смерті, хто творить сам життя (В. Сосюра).

Г Овіяна вітром веселка в моїх зацвітає очах (А. Малишко).

 1. Укажіть речення, у якому допущено пунктуаційну помилку

А Життя — це і усмішка, і сльози це солоні (Л. Костенко).

Б Лози, висип, кручі, ліс — усе блищить і сяє на сонці (О. Довженко).

В Прилітайте, сизокрилі мої голуб’ята, із-за Дніпра широкого (Т. Шевченко).

Г Уміти користуватися словом велике мистецтво (В. Сухомлинський).

 1. Укажіть речення, яке не містить пунктуаційної помилки

А Із цим нестерпним відчуттям він кудись провалився, але згодом почав спливати, чи виходити з небуття (М. Стельмах).

Б І враз затремтіло молоде листя, зашамотіло струсило з себе дощ самоцвітів (М. Коцюбинський).

В І квіти, і зорі, й зелінії віти провадять розмови кохані про вічную силу весни на сім світі, про чари потужні весняні (Леся Українка).

Г У небі то розгоряються то погасають сліпучі ракети (Ю. Збанацький).

 1. Звертання на письмі може виділятися за допомогою А двокрапки, тире і ком

Б ком і знака оклику В тире і знака оклику Г двокрапки, тире, ком і знака оклику

 1. Укажіть речення, у якому вжите вставне словосполучення (окремі розділові знаки пропущено)

А Почин кажуть великий чоловік (Панас Мирний).

Б Власне кажучи вечір уже минув, і вже сама ніч! (Остап Вишня).

В Теплий кожух тільки шкода не на мене шитий (Т. Шевченко).

Г Полювання як ви потім побачите потребує чимало часу (Остап Вишня).

 1. Укажіть речення, у якому допущено пунктуаційну помилку

А Справді, добре сміється той, хто сміється останній (М. Стельмах).

Б Всяке трапитись, може, на довгім віку (О. Підсуха).

В І мені осіння ніч короткою здається (Леся Українка).

Г Морозний сніг, блискучий та легкий, здається, падає на серце прямо (М. Рильський). Відповіді: 1 Б; 2 Г; З В; 4 Б; 5 Б; 6 Б.

 1. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.
 2. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
 • Скласти есе на тему «Чи кожна людина може стати видатною?», використовуючи прості ускладнені речення.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити