Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 66. Аналіз контрольних робіт. Узагальнення вивченої теми

Мета: проаналізувати допущені в контрольних роботах типові помилки; удосконалювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, удосконалювати орфографічну й пунктуаційну грамотність, уміння й навички самостійно мислити; удосконалювати навички виконання таких мисленнєвих дій, як аналіз, порівняння, узагальнення, вміння робити висновки за аналогією, удосконалювати вміння й навички колективної та самостійної роботи.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок з елементами узагальнення (перевірки володіння всіма видами мовленнєвої діяльності).

Засоби навчання: підручник, учнівські роботи.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Установчо-мотиваційний етап.

Повідомлення мети і завдань уроку. Мотивація уміння.

III. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях.

Загальна оцінка вчителем виконаних учнями робіт. Оголошення оцінок за роботу. Колективна робота над типовими помилками (компетентність саморозвитку й самоосвіти). Індивідуальне опрацювання учнями допущених помилок.

 1. Операційно-пізнавальний етап.

Дослідження-моделювання з елементами класифікації.

— Утворіть і запишіть уривки з поетичних творів В. Симоненка, дібравши їхнє продовження з другої колонки. Визначте, у яких із них між частинами вживається кома, а в яких — двокрапка. Доведіть це за допомогою правил пунктуації.

1.Я тут один, мов у чужому краї...

 1. Не розірвати цю холодну тишу...
 2. Не бажаю я нічого, хочу тільки одного...
 3. Осінній вечір морозом дихав...
 4. Сусіди кажуть...
 5. Дівчата кажуть...
 6. Лягли шляхи нові, широкі й вольні...

...Стуку серця дорогого біля серденька мого.

...Ніхто мене, як друг, не привіта.

.. .У небі місяць, немов п’ятак...

...парубок нічого...

...Степи, озера й ріки ожили.

...хлопець так собі...

...Вона міцна й похмура, мов граніт.

Дослідження-зіставлення з елементами аналізу.

— Проаналізуйте речення. З’ясуйте, у яких кома вживається між однорідними членами, а в яких — між частинами безсполучникового складного речення.

— Випишіть безсполучникові складні речення. Визначте смислові відношення. Накресліть схеми.

 1. Сонце високо, косарі далеко, коси дзвенять, коні пасуться. 2. Пахне огірками і хлібом, пахне болотом і травами, десь гукають деркачі й перепілки(Із тв. О. Довженка).3. Світло хвилями ллється з неба, сповнює повітря, несито пожирає тіні на землі, заганяє їх під дерева, кущі, у гущину. 4. Ріс місяць і блід, росли скелі і блідли. 5. Якась добрість з’єднала берег і море, згоду і смуток (Із тв. М. Коцюбинського). 6. Настав ранок, сонце вмило своє ще зелене від сну обличчя й розпустило промені (В. Пилип’юк).

Дослідження-відновлення.

— Відновіть відомі вам прислів’я і крилаті вирази. Простежте, як впливає інтонація речень на розділові знаки.

 1. Вік живи, ...
 2. Любіть книгу: ...
 3. З вовками жити —...

— Умовними позначеннями зобразіть інтонацію кожного безсполучникового складного речення. Сформулюйте висновок про співвіднесеність інтонації і смислових відношень.

Матеріал для вчителя.

— підвищення голосу;

— зниження голосу;

/ — нетривала пауза в середині речення;

// — тривала пауза в середині або кінці речення.

Творче конструювання.

— Утворіть безсполучникові складні речення за поданими схемами-моделями. Підкресліть граматичні основи.

 1. [ ], [ ]. —одночасність
 2. [ ], [ ]. —послідовність
 3. [ ];[ ]; [ ]. —одночасність
 4. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення».

— Я добре засвоїв(-ла)...

— Мені ще потрібно повторити...

 1. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
 • Повторити теоретичний матеріал підручника.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити