Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 68. Орфографія

Мета: повторити й узагальнити вивчені орфограми в написанні іменників, прикметників, прислівників, часток із повнозначними словами; знаходити і виправляти помилки в написанні складних слів; повторити й поглибити знання учнів про уживання префіксів з-, с-, роз-, без-, пре-, при-, прі- та апострофа перед буквами я, ю, є, ї; розвивати пам'ять, уміння школярів порівнювати, аналізувати; виховувати почуття любові до рідного слова.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення й систематизації знань (формування мовленнєвої компетенції).

Засоби навчання: підручник, проектор, роздавальний матеріал, таблиці «Правопис складних слів», «Правопис часток з повнозначними словами», «Уживання префіксів з- (с-), роз-, без-», «Уживання префіксів пре-, при-, прі-» (їх змісту конспекті уроку).

Перебіг уроку

  1. Організаційний етап.
  2. Перевірка домашнього завдання.

III. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація учіння.

  1. Узагальнення і систематизація знань(компетентність продуктивної творчої діяльності).

«Мозковий штурм».

— Що вивчає орфографія? Що таке орфограма?

— У чому полягає різниця між орфограмами буквеними та небуквеними?

Робота з таблицями «Правопис складних слів» і «Правопис часток з повнозначними словами».

Таблиці спроектовано на дошку.

Правопис складних слів

Пишемо разом

Пишемо через дефіс

1. Слова, утворені від підрядних словосполучень (у яких від одного до іншого слова можна поставити питання): новобудова, східнослов'янський.

1. Слова, які утворені поєднанням незалежних слів (між ними можна поставити сполучник і): мовно-літературний (мовний і літературний).

2. Слова з першими частинами авіа-, авто-, аг- ро-, водо-, кіно-, макро-, мікро-, супер-, теле-, фото- і под.: кіномистецтво.

2. Слова з першою частиною віце-, екс-, лейб-, максі-, обер-, воєнно-, військово-: міні-футбол. Виняток: військовополонений.

Пишемо разом

Пишемо через дефіс

3. Прикметники, у яких першим компонентом виступає прислівник: глухонімий, хитромудрий, зловорожий.

3. Прикметники, які означають поєднання смаків, кольорів або відтінки кольорів: світло-зелений, кисло-солодкий.

Винятки: жовтогарячий, червоногарячий.

4. Слова, утворені поєднанням тих самих слів, синонімічних слів, антонімічних слів за значенням слів, слів з тим самим коренем: білий-білий, тишком-нишком, більш-менш, батько-мати, великий-превеликий.

Але: кінець кінцем, чин чином, сама самотою.

5. Слова, у яких перше слово підкреслює певну прикмету чи особливість предмета, явища, названого другим словом: стоп-кран.

Правопис часток з повнозначними словами

Пишемо разом

Пишемо через дефіс

Пишемо окремо

Частки аби-, де-, -сь, -ся, що-, як-, ані-: абихто, чимало, щодня.

1. Частки казна-, хтозна-, боз- на-, будь-, небудь-: будь-хто, який-небудь.

2. Частки -бо, -то, -от, -но, -таки,якщо вони стоять безпосередньо після слова, з якими пов‘язані за змістом: все-таки.

1. Інші частки, зокрема б (би), ж (же), то (вказівна), хоч би, хіба ж,

2. Якщо між часткою і словом, якого вона стосується, стоїть інша частка чи прийменник, то всі три слова пишемо окремо.

Розподільний диктант (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

— Запишіть слова у дві колонки: ті, які треба писати разом; ті, які треба писати через дефіс. Поясніть написання.

Повсюди, мовно-літературний, босоніж, хтозна-де, північно-східний, жовтогарячий, темно-зелений, краєзнавчий, восени, далеко-далеко, більш-менш, чорноземний, білозубий, шестизначний, льон-довгунець, півдороги, пів-Одеси, по-господарськи, червоногарячий, будь-що-будь, споконвіків, бозна-який, фізико-математичний, абиякий, казна-котрий.

Орфографічний практикум.

— Запишіть прислівники та прислівникові сполучення, знявши риску. Поясніть орфограми.

Без/пуття, без/перестанку, без/сумніву, без/кінця/краю, на/щастя, на/зло, по/суті, з/від/усюди, в/решті/решт, день/у/день, вряди/годи, всього/на/всього, давним/давно, до/відома, в/шосте, до/ладу, до/вподоби, по/тихеньку, ген/ген, рік/у/рік.

Робота з таблицями «Уживання префіксів з- (с-), роз-, без-», «Уживання префіксів пре-, при-, прі-».

Уживання префіксів з- (с-), роз-, без-

Умови

Приклади

Перед буквами к, п, т,лг, фпрефікс з-відповідно до вимови позначається буквою с.Перед усіма іншими приголосними вживаємо з-

Сказати, сфотографувати, зсадити, зшити

Префікси роз-, без-завжди пишемо з буквою з

Розказати, безпечний

УВАГА! В українській мові префіксів рос- і бес-немає!

Уживання префіксів пре-, при-, прі-

Пишемо пре-

Пишемо при-

Пишемо прі-

1. У прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки (премудрий, препогано).

2. У словах презирство, презирливий, преподобний, престол, преосвященний.

1. Переважно у дієсловах, що означають наближення, приєднання до чогось, неповноту дії чи ознаки (приїхати, присісти). А також у похідних від них (прибуття, приклеєний).

2. У прикметниках та іменниках, що означають знаходження біля чогось (прикордонний, пригірок).

У словах прізвище, прізвисько, прірва.

Вправа «Я — редактор» (компетентність саморозвитку й самоосвіти).

— Підкресліть слова, які написано неправильно. Виправте помилки.

Сфотографувати, зхилити, розпитати, безпечний, схитрувати, розхитати, преміський, приклеїти, пресушений, преширокий, предобрий, приліпити, предорожній, привітати, спитати, пресоромити, зтерти, зсохнути, розсаджувати.

— Також сьогодні на уроці ми повинні повторити правила уживання апострофа перед буквами я, ю, е, и

Учні розказують правила уживання апострофа та наводять приклади.

Орфографічний практикум.

— Спишіть слова, ставлячи, де потрібно, апостроф.

Пів..юрти, пів..Ялти, духм..яний, миш.. як, торф..яний, інтерв..ю, інфекція, грав..юра, черв..як, пів..ящика, мавп..ячий, пів..яблука, дит..ясла, різьб..яр, розв..язати, св..ятковий, Лук..янченко, між..яру- сний, б..юро, від.хднати, моркв..яний.

Робота в парах (компетентність продуктивної творчої діяльності).

— У кожному слові визначте орфограму. Доберіть і запишіть 2-3 слова з цією орфограмою.

Зразок: знання — гілля, зілля.

Прегарний, розповідати, безпечний, стерти, ясно-зелений, будь-де, прибережний, прірва, морквяний, п’ять.

  1. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Бесіда.

— Чи задоволені ви підсумками своєї роботи?

— Чи поліпшилися ваші знання?

— Що було цікавого на уроці?

— Чи досягли поставлених цілей?

— Що потрібно повторити, вивчити?

  1. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
  • Повторити вивчене про правопис складних слів.
  • Написати твір-мініатюру (7-8 речень) на тему «Добре там жити, де вміють дружити», використовуючи складні прислівники та прикметники.
загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.