Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 68. Орфографія

Мета: повторити й узагальнити вивчені орфограми в написанні іменників, прикметників, прислівників, часток із повнозначними словами; знаходити і виправляти помилки в написанні складних слів; повторити й поглибити знання учнів про уживання префіксів з-, с-, роз-, без-, пре-, при-, прі- та апострофа перед буквами я, ю, є, ї; розвивати пам'ять, уміння школярів порівнювати, аналізувати; виховувати почуття любові до рідного слова.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення й систематизації знань (формування мовленнєвої компетенції).

Засоби навчання: підручник, проектор, роздавальний матеріал, таблиці «Правопис складних слів», «Правопис часток з повнозначними словами», «Уживання префіксів з- (с-), роз-, без-», «Уживання префіксів пре-, при-, прі-» (їх змісту конспекті уроку).

Перебіг уроку

  1. Організаційний етап.
  2. Перевірка домашнього завдання.

III. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація учіння.

  1. Узагальнення і систематизація знань(компетентність продуктивної творчої діяльності).

«Мозковий штурм».

— Що вивчає орфографія? Що таке орфограма?

— У чому полягає різниця між орфограмами буквеними та небуквеними?

Робота з таблицями «Правопис складних слів» і «Правопис часток з повнозначними словами».

Таблиці спроектовано на дошку.

Правопис складних слів

Пишемо разом

Пишемо через дефіс

1. Слова, утворені від підрядних словосполучень (у яких від одного до іншого слова можна поставити питання): новобудова, східнослов'янський.

1. Слова, які утворені поєднанням незалежних слів (між ними можна поставити сполучник і): мовно-літературний (мовний і літературний).

2. Слова з першими частинами авіа-, авто-, аг- ро-, водо-, кіно-, макро-, мікро-, супер-, теле-, фото- і под.: кіномистецтво.

2. Слова з першою частиною віце-, екс-, лейб-, максі-, обер-, воєнно-, військово-: міні-футбол. Виняток: військовополонений.

Пишемо разом

Пишемо через дефіс


3. Прикметники, у яких першим компонентом виступає прислівник: глухонімий, хитромудрий, зловорожий.

3. Прикметники, які означають поєднання смаків, кольорів або відтінки кольорів: світло-зелений, кисло-солодкий.

Винятки: жовтогарячий, червоногарячий.4. Слова, утворені поєднанням тих самих слів, синонімічних слів, антонімічних слів за значенням слів, слів з тим самим коренем: білий-білий, тишком-нишком, більш-менш, батько-мати, великий-превеликий.

Але: кінець кінцем, чин чином, сама самотою.5. Слова, у яких перше слово підкреслює певну прикмету чи особливість предмета, явища, названого другим словом: стоп-кран.


Правопис часток з повнозначними словами


Пишемо разом

Пишемо через дефіс

Пишемо окремо


Частки аби-, де-, -сь, -ся, що-, як-, ані-: абихто, чимало, щодня.

1. Частки казна-, хтозна-, боз- на-, будь-, небудь-: будь-хто, який-небудь.

2. Частки -бо, -то, -от, -но, -таки,якщо вони стоять безпосередньо після слова, з якими пов’язані за змістом: все-таки.

1. Інші частки, зокрема б (би), ж (же), то (вказівна), хоч би, хіба ж,

2. Якщо між часткою і словом, якого вона стосується, стоїть інша частка чи прийменник, то всі три слова пишемо окремо.Розподільний диктант (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

— Запишіть слова у дві колонки: ті, які треба писати разом; ті, які треба писати через дефіс. Поясніть написання.

Повсюди, мовно-літературний, босоніж, хтозна-де, північно-східний, жовтогарячий, темно-зелений, краєзнавчий, восени, далеко-далеко, більш-менш, чорноземний, білозубий, шестизначний, льон-довгунець, півдороги, пів-Одеси, по-господарськи, червоногарячий, будь-що-будь, споконвіків, бозна-який, фізико-математичний, абиякий, казна-котрий.

Орфографічний практикум.

— Запишіть прислівники та прислівникові сполучення, знявши риску. Поясніть орфограми.

Без/пуття, без/перестанку, без/сумніву, без/кінця/краю, на/щастя, на/зло, по/суті, з/від/усюди, в/решті/решт, день/у/день, вряди/годи, всього/на/всього, давним/давно, до/відома, в/шосте, до/ладу, до/вподоби, по/тихеньку, ген/ген, рік/у/рік.

Робота з таблицями «Уживання префіксів з- (с-), роз-, без-», «Уживання префіксів пре-, при-, прі-».

Уживання префіксів з- (с-), роз-, без-

Умови

Приклади

Перед буквами к, п, т,лг, фпрефікс з-відповідно до вимови позначається буквою с.Перед усіма іншими приголосними вживаємо з-

Сказати, сфотографувати, зсадити, зшити

Префікси роз-, без-завжди пишемо з буквою з

Розказати, безпечний

УВАГА! В українській мові префіксів рос- і бес-немає!

Уживання префіксів пре-, при-, прі-

Пишемо пре-

Пишемо при-

Пишемо прі-

1. У прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки (премудрий, препогано).

2. У словах презирство, презирливий, преподобний, престол, преосвященний.

1. Переважно у дієсловах, що означають наближення, приєднання до чогось, неповноту дії чи ознаки (приїхати, присісти). А також у похідних від них (прибуття, приклеєний).

2. У прикметниках та іменниках, що означають знаходження біля чогось (прикордонний, пригірок).

У словах прізвище, прізвисько, прірва.

Вправа «Я — редактор» (компетентність саморозвитку й самоосвіти).

— Підкресліть слова, які написано неправильно. Виправте помилки.

Сфотографувати, зхилити, розпитати, безпечний, схитрувати, розхитати, преміський, приклеїти, пресушений, преширокий, предобрий, приліпити, предорожній, привітати, спитати, пресоромити, зтерти, зсохнути, розсаджувати.

— Також сьогодні на уроці ми повинні повторити правила уживання апострофа перед буквами я, ю, е, и

Учні розказують правила уживання апострофа та наводять приклади.

Орфографічний практикум.

— Спишіть слова, ставлячи, де потрібно, апостроф.

Пів..юрти, пів..Ялти, духм..яний, миш.. як, торф..яний, інтерв..ю, інфекція, грав..юра, черв..як, пів..ящика, мавп..ячий, пів..яблука, дит..ясла, різьб..яр, розв..язати, св..ятковий, Лук..янченко, між..яру- сний, б..юро, від.хднати, моркв..яний.

Робота в парах (компетентність продуктивної творчої діяльності).

— У кожному слові визначте орфограму. Доберіть і запишіть 2-3 слова з цією орфограмою.

Зразок: знання — гілля, зілля.

Прегарний, розповідати, безпечний, стерти, ясно-зелений, будь-де, прибережний, прірва, морквяний, п’ять.

  1. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Бесіда.

— Чи задоволені ви підсумками своєї роботи?

— Чи поліпшилися ваші знання?

— Що було цікавого на уроці?

— Чи досягли поставлених цілей?

— Що потрібно повторити, вивчити?

  1. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
  • Повторити вивчене про правопис складних слів.
  • Написати твір-мініатюру (7-8 речень) на тему «Добре там жити, де вміють дружити», використовуючи складні прислівники та прикметники.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити