Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

Урок 70. Узагальнення вивченого протягом року

Мета: повторити вивчене про пряму і непряму мову, види складних речень і удосконалювати пунктуаційні навички та навички синтаксичного розбору: розвивати писемне мовлення дев’ятикласників, логічне мислення, пам’ять, увагу, творчі вміння використовувати складні речення у висловлюваннях; виховувати любов до рідної мови, пізнавальний інтерес.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань, умінь та навичок (формування мовленнєвознавчої компетенції).

Засоби навчання: підручник, проектор, роздавальний матеріал.

Епіграф до уроку:

О місячне сяйво і спів солов’я,

Півонії, мальви, жоржини!

Моря бриліантів, це — мова моя,

Це — мова моєї Вкраїни!

В. Сосюра

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення теліп, цілей та завдань уроку. Мотивація уміння.

Вступне слово вчителя

Рідне слово! Скільки в ньому материнської доброти, земної мудрості, чарівних звуків! Кожне слово нашої мови має своє обличчя, колір, аромат. Справа кожного українця — плекати рідну мову, дбати про її чистоту, вдосконалювати своє мовлення, збагачувати словниковий запас.

Сьогодні на уроці ми будемо поглиблювати й удосконалювати знання рідної мови.

ІІІ. Відтворення й узагальнення учнями понять і засвоєння відповідної їм системи знань. Аукціон знань «Пряма і непряма мова. Види складних речень».

— Що ми називаємо прямою мовою?

— Назвіть способи перстачі чужого мовлення.

— Чим відрізняється пряма мова від непрямої?

— Яке речення є складним? Назвіть його ознаки.

— На які групи поділяють складні речення за характером синтаксичного зв’язку?

— Які є засоби зв’язку між простими реченнями у складному?

— Які речення називають складносурядними?

— Чим розділяються прості речення, що входять до складносурядного?

— З яких частин-речень складається складнопідрядне речення?

— Чим відрізняються сполучники і сполучні слова?

— Що є основними засобами зв’язку у безсполучникових складних реченнях?

IV. Узагальнення і систематизація знань.

Лінгвістичне дослідження.

— Запишіть текст, правильно розставляючи розділові знаки (подано речення без їх вилучення). Поясніть вибір пунктограм.

Мова — велике багатство, яке треба усім нам берегти і примножувати. Ось як проникливо сказав про могутній вплив мови на людину В. О. Сухомлинський: «Слово — це найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру. Вміти користуватися ним — велике мистецтво. Словом можна створити красу душі, а можна й спотворити її. Тож оволодівайте цим різцем так, щоб з-під наших рук виходила тільки краса».

Слово вкарбовує уявлення народу й окремої людини про світ, відображає наш досвід у всьому його багатстві й розмаїтті. Повсякчас потрібно відкривати для себе красу, неповторні барви, музику, високість і найтонші відтінки слова. Прилучення до скарбів рідної мови надає нам духовної дужості. Адже наймогутнішим виявом національної культури є мова (За І. Вихованцем).

Творче спостереження з елементами аналізу.

— До якого стилю і типу належить записаний текст?

— Поясніть стилістичні функції однорідних членів речення, вставних слів.

— З першого абзацу випишіть складне речення, зробіть його повний синтаксичний розбір, накресліть схему.

Гра-аукціон.

— Хто згадає більше прислів’їв та приказок з тире? (Наприклад: Поспішитилюдей насмішити. Посієш вчаснозбереш рясно).

— Чому в прислів’ях і приказках найчастіше вживаються складні безсполучникові речення з тире?

Комунікативний практикум.

— Запишіть різними способами синонімічні вирази (речення з непрямою мовою, речення з цитатою, діалог).

I варіант. «Діти, — звернулась учителька до класу, — складіть речення про значення мови в житті людини».

II варіант. «Любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного слова», — щоденно нагадував учитель своїм учням.

Конструювання речень за описом.

I варіант. Складне речення із сурядністю та послідовною підрядністю.

II варіант. Складне речення з безсполучниковими неоднорідними частинами та обставинним підрядним реченням.

Гра «Я — редактор».

— Замінюючи синонімами синтаксичні конструкції, виправте стилістичні помилки.

1. Пройшла гроза, прозора і висока, шумлять озера крилами на схід, встає гілля, яке було налите синім соком, і ярина, і яблуневий цвіт. 2. Чайка скиглить, коли літає, мов за дітьми плаче. 3. Може, коли маємо такі прекрасні символи, народ зумів уберегти від забупя нашу пісню й думу, нашу історію і родовідну пам’ять, волелюбний дух. 4. Сплітаються гіллям, стоять дуби, зелені, свіжолисті. 5. Для того, щоб промовити вітання, злегка вклоняємось.

Конструювання речень за поданими опорними сполучниками.

1. Що, якщо ...,.... 2. Що якщо ..., то ... . 3. А коли ...,... . 4. І коли ..., то ....

V. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Мікрофон».

— Сьогодні на уроці я повторив(-ла)...

— Я навчив(-ла)ся розрізняти...

— Мені найбільше сподобалось завдання...

— Мені легко вдалося...

— Набуті знання можна застосувати...

— Наступного навчального року я хотів(-ла) б дізнатися...

VI. Завдання на літо.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити