Українська мова 9 клас - Розробки уроків - 2017 рік

ПЕРЕДМОВА

Урок № 1. Вступ. Розвиток української мови

Урок № 2. Повторення й узагальнення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове). Стилі, типи мовлення. Жанри мовлення. Контрольне читання мовчки

Урок № 3. PM № 2. Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в інтернет-просторі, зокрема в соцмережах. Уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам

Урок № 4. Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення

Урок № 5. Розділові знаки в простому ускладненому реченні

Урок № 6. PM № 3. Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю. Підготовка до усного контрольного переказу

Урок № 7. PM № 4. Ділові папери. Резюме

Урок № 8. Пряма і непряма мова (повторення й поглиблення). Розділові знаки при прямій мові (повторення й поглиблення вивченого)

Урок № 9. Заміна прямої мови непрямою

Урок № 10. Цитата як спосіб передачі чужої мови

Урок № 11. Діалог. Розділові знаки при діалозі (повторення й поглиблення вивченого)

Урок № 12. PM № 5. Складання та розігрування діалогів відповідно до певної ситуації (офіційна та неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні й цікаві для них теми. Складання та обговорення переліку умов успішного спілкування в сучасному молодіжному середовищі, зокрема з використанням мобільного зв’язку. Підготовка до контрольної здачі діалогів

Урок № 13. PM № 6. Складання й розігрування діалогів-обговорень (прочитаної книжки, музичних новинок тощо) з різними співрозмовниками — товаришем (неформальне спілкування) та вчителем в офіційній ситуації. Складання й розігрування діалогу-домовленості (наприклад, щодо озеленення шкільного приміщення) з відповідною аргументацією (потребою очищення і природного зволоження повітря; зонування середовища; декорування приміщення і т. ін.)

Урок № 14. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 1 (тестові завдання). Повторення. Пряма і непряма мова

Урок № 15. Аналіз контрольної роботи. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

Урок № 16. PM № 7. Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю (за складним планом)

Урок № 17. PM № 8. Докладний письмовий контрольний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням

Урок № 18. Складносурядне речення, будова й засоби зв’язку між його частинами. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки між ними

Урок № 19. Розділові знаки між частинами складносурядного речення. Тренувальні вправи

Урок № 20. PM № 9. Аналіз письмового переказу

Урок № 21. Повторення вивченого та узагальнення теми

Урок № 22. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники і сполучні слова в СПР

Урок № 23. Основні види складнопідрядних речень. Розділові знаки між частинами СПР

Урок № 24. Складнопідрядні речення з підрядними означальними

Урок № 25. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними

Урок № 26. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними

Урок № 27. Контрольний твір-роздум у публіцистичному стилі «Чи можна/варто протиставляти телебачення художній літературі?»

Урок № 28. Складнопідрядні речення з підрядними означальними, з’ясувальними та обставинними. Тренувальні вправи

Урок № 29. Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки в такому реченні

Урок № 30. Тренувальні вправи. Контрольна робота (диктант)

Урок № 31. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 2 (тестові завдання). Складне речення, його ознаки. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення

Урок № 32. Робота над помилками, допущеними у творі, диктанті й тестовій контрольній роботі. Узагальнення вивченого в І семестрі

Урок № 33. PM № 10. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему. Підготовка до усного контрольного твору

Урок № 34. PM № 11. Есе «Що робить мене щасливим (щасливою)?» з використанням складнопідрядних речень (усно)

Урок № 35-36. Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Розділові знаки. Тренувальні вправи

Урок № 37. PM № 12. Коротке повідомлення (на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему

Урок № 38. Розділові знаки (кома і крапка з комою)

Урок № 39-40. Розділові знаки (двокрапка)

Урок № 41-42. Розділові знаки (тире)

Урок № 43. PM № 13. Ділове мовлення. Заява

Урок № 44. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. Тренувальні вправи

Урок № 45. PM № 14. Діалог-обговорення актуальної теми

Урок № 46. PM № 15. Написання контрольного твору-роздуму на морально- етичну тему в публіцистичному стилі (орієнтовні теми: «Своє, рідне — своєрідне», «Як відшукати свій шлях у житті», «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії») з використанням БСР

Урок № 47-48. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. Тренувальні вправи. Узагальнення теми

Урок № 49. Складні речення із сурядним та підрядним зв’язком. Розділові знаки в таких реченнях

Урок № 50. Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

Урок № 51. PM № 16. Вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень із різними видами зв’язку)

Урок № 52. PM № 17. Вибірковий контрольний письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень із різними видами зв’язку)

Урок № 53-54. Контрольне аудіювання. Повторення вивченого. Підготовка до контрольної роботи

Урок № 55. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 3 (тестові завдання). Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

Урок № 56. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення теми

Урок № 57-58. Текст, його основні ознаки. Будова тексту. Мікротема й абзац, спільне й відмінне між ними

Урок № 59-60. Ключові слова в тексті й абзаці. Тематичне речення в абзаці. Види й засоби міжфразного зв’язку (повторення й узагальнення)

Урок № 61. PM № 18. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей

Урок № 62. PM № 19. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту

Урок № 63. Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях. Підготовка до контрольного диктанту

Урок № 64. Контрольна робота (диктант). Тренувальні вправи

Урок № 65. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 4 (тестові завдання). Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами зв’язку. Текст

Урок № 66. Аналіз контрольних робіт. Узагальнення вивченої теми

Урок № 67. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)

Урок № 68. Орфографія

Урок № 69. Пунктуація

Урок № 70. Узагальнення вивченого протягом року


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити