УРОКИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В 2 КЛАСІ - за підручником О. Лобової - 2013 рік

Перший семестр. СВІТ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ (16 год)

Уроки 7-8 (підсумковий і резервний)

Останні уроки кожної чверті проводяться як підсумковий і резервний.

Для підсумкових уроків запропоновано комплекси контрольних запитань і вправ «Десять завдань для перевірки знань». їх адаптовані для письмового виконання варіанти подано в робочому зошиті.

Більшість із цих завдань мають тестову основу, що сприяє поступовому залученню дитини до цієї актуальної форми контролю знань. Наприклад:

Підбиваючи підсумки тематичного змісту 1 чверті, вчитель звертає увагу дітей на розглянуті на уроках різновиди музичних творів, розмаїття яких відображено на першому форзаці підручника. Тож бажано, щоб на цьому уроці прозвучала музика різних видів, зокрема пісні, орієнтовний «перелік» яких подано у формі «малюнків-підказок» на с. 35, а також інструментальні твори за вибором учнів і вчителя.

Резервний урок можна провести у формі концерту, програму якого вчитель складає разом із дітьми. У процесі слухання та виконання музики доцільно використати різноманітні види музично-творчої діяльності (у т. ч. інсценування, складання ритмічного супроводу та рухів тощо), а також музично-дидактичні ігри.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити