УРОКИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В 2 КЛАСІ - за підручником О. Лобової - 2013 рік

Другий семестр. МОВА ТА РОЗВИТОК МУЗИКИ (19 год)

Урок 3. Тема: Які вони — звуки музичної мови?

Мета: узагальнити й поглибити уявлення школярів про властивості музичних звуків: висоту, тривалість, гучність, тембр.

Пропедевтичне ознайомлення школярів з розмаїттям і властивостями музичних звуків відбулося у 2 чверті першого класу. Важливість даної теми у загальній структурі тематичного курсу 2 класу зумовлюється тим, що саме від властивостей звуків походять провідні елементи музичної мови: мелодія, ритм, динаміка, тембр тощо.

Діти входять до класу під музику М. Степаненка, що прозвучала на попередньому уроці. Проте цього разу звертаємо увагу учнів на розмаїття звуків музичної мови: високих і низьких, довгих і коротких, гучних і тихих тощо. Пригадати і класифікувати музичні звуки допоможе вірш на с. 74 та схема на с. 75 підручника. Під час опрацювання останньої вводимо поняття «властивості музичних звуків».

Практичне закріплення знань відбувається у процесі слухання фортепіанних п’єс С. Майкапара «Хмари пливуть» і «Музична скринька», які є виразними зразками контрастної висоти, гучності, тривалості звучання. При обговоренні творів принагідно актуалізуємо знання дітей щодо виражальних і зображальних інтонацій, а також шумових і музичних звуків.

Наступний етап диференціювання музичних звуків — розподіл їх на вокальні й інструментальні. Пригадати відповідну інформацію школярам допоможуть малюнок, вірш і гра-змагання на с. 77 підручника.

Для співу запропоновано пісню «Гра» (муз. В. Шаїнського, сл. Р. Рождественського), зміст якої вчить дітей правильної та чіткої вимови й проспівування слів. При опрацюванні твору можливі ускладнення щодо розучування пісенного тексту, адже усі куплети побудовано однотипно, проте з постійною заміною назв різних предметів, істот, явищ.

Зорієнтуватися у змісті кожного куплету дітям допоможуть подані в підручнику малюнки-підказки. Наприклад, малюнки до першого куплету «підказують» учням, що треба використати слова «портфель», «ведмідь» і «трамвай».

Цікавим для школярів є самостійне творче завдання: скласти на музику пісні ще один куплет і придумати до нього власні малюнки-підказки.

Інша пропозиція для домашнього виконання має дослідницький характер: учні разом з дорослими видобувають звуки різної висоти з «музичних склянок» (завдання на с. 79 підручника). Виготовлення цього своєрідного музичного інструмента допоможе дітям відчути себе творцями, а також відкрити деякі цікаві закономірності звучання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити