УРОКИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В 2 КЛАСІ - за підручником О. Лобової - 2013 рік

Другий семестр. МОВА ТА РОЗВИТОК МУЗИКИ (19 год)

Урок 14. Тема: Чарівні барви музики

Мета: актуалізувати й поглибити уявлення другокласників про тембр як елемент музичної мови і засіб музичної виразності; формувати уявлення про тембровий розвиток музики.

Під час подання навчального матеріалу в цій темі використано прийом художнього зіставлення й порівняння тембру з кольором, адже обидва вони характеризуються невичерпним розмаїттям барв і відтінків.

Розпочинається урок вступним віршем, у якому різнобарв’я кольорів природи порівнюється з розмаїттям музичних тембрів (с. 114-115).

Актуалізувати й поглибити знання школярів про тембр допоможе завдання для колективного виконання: діти читають текст і відповідають на поставлені запитання; потім описують тембри згаданих у тексті музичних інструментів за допомогою слів-підказок:

Уявлення про тембровий розвиток формуємо на матеріалі симфонічної казки С. Прокоф’єва «Петрик і вовк». Наочно простежити зв’язки між персонажами твору та звучанням певних інструментів допоможуть ілюстрації на с. 116-117 підручника.

Щоб увести дітей до «секретів» тембрового розвитку музики за допомогою музичних інструментів, можна поділити клас на групи і запропонувати їм відстежувати і виразними рухами показувати, як змінюються «партії» кожного персонажа казки. Принагідно актуалізуємо та поглиблюємо знання щодо складу симфонічного оркестру.

Розпочате вступним віршем звернення до кольорів навколишнього світу продовжено у пісні Н. Рубальської «Різні барви у природі». Під час роботи над твором звертаємо увагу на чітке виконання «дрібного» пунктирного ритму, а також на інтонаційно й ритмічно точне проспівування третьої фрази {розглянемо ми у природі барви), мелодія якої містить хроматизми, стрибок на квінту, пунктирний ритм і синкопу.

Завершальний, ігровий етап роботи спрямовує увагу дітей на відтворення голосом звуків природи. Поринути в атмосферу весняного лісу учням допоможе репродукція картини С. Жуковського. А імітування лісових звуків органічно вплітається у зміст казки «Лісова музика» (с. 119). На заключному етапі виконання цього завдання вчитель читає текст казки, діти доповнюють його звуками (у групах), а потім індивідуально пропонують аналогічні власні розповіді про лісову музику.

У позаурочний час пропонуємо дітям самостійно спостерігати за забарвленням звуків навколишнього світу і музики.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити