Уроки музичного мистецтва: посібник для вчителя 6 клас 2 - 2014 рік

II СЕМЕСТР

Тема 3. ЖАНРИ КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ

Урок 24

Тема. Рондо запрошує в коло.

Мета. Ознайомити з особливостями жанру рондо, історією його розвитку та характерними ознаками рондо як жанру камерно-інструментальної музики, розглянути різницю між рондо минулого та сучасності, ознайомити учнів з авторами та виконавцями рондо.

Розвивати вміння учнів уважно слухати камерно-інструментальну музику та знаходити на слух характерні ознаки рондо як жанру музики та форми рондо, вміння надавати характеристику засобам музичної виразності творів, розвивати вміння висловлювати власні музичні враження від прослуханого твору, розвивати вміння знаходити спільні риси між видами мистецтва.

Виховувати інтерес до слухання класичної камерно-інструментальної музики та виконання дитячих пісень композиторів-класиків.

Тип уроку: комбінований, урок заглиблення в тему. Обладнання: музичний інструмент, програвач, мультимедійна дошка, ілюстрації до музичного твору та пісні або мультимедійна презентація, портрет композитора В. А. Моцарта.

Основні поняття для засвоєння: характерні ознаки жанру рондо, розмаїття рондо, вокальне виконання інструментальних творів, вокальне виконання рондо — друге життя інструментального твору, композиційна будова (форма) рондо.

Твори, що вивчаються на уроці:

· В. А. Моцарт. «Рондо в турецькому стилі» із фортепіанної сонати №11 (у класичному варіанті та сучасній обробці).

· В. А. Моцарт. Рондо для скрипки з оркестром сі-бемоль-мажор.

· Ж. -П. Ревербері. «Фантазія» у виконанні оркестру «Rondo Veneziano» під керівництвом Ж. -П. Ревербері.

· «Весняна пісня» (слова Кр. Овербека, переклад М. Познанської, музика В. А. Моцарта).

Хід уроку

1. Вхід під «Рондо в турецькому стилі» В. А. Моцарта. Організаційний момент. Мотивація до навчання.

2. Музичне сприймання. В. А. Моцарт. «Рондо в турецькому стилі» із фортепіанної сонати №11 (у класичному варіанті та в сучасній обробці); В. А. Моцарт. Рондо для скрипки з оркестром сі-бемоль-мажор.

3. Аналіз музичних творів.

1. Розкажіть про особливості звучання творів В. А. Моцарта.

2. Охарактеризуйте засоби виразності, використані у кожному музичному творі.

3. Які музичні інструменти виконують «Рондо в турецькому стилі» у сучасній обробці?

4. Чим відрізняється сучасна обробка рондо від оригіналу? Доведіть свою думку.

5. Порівняйте рондо для фортепіано та рондо для скрипки з оркестром. Назвіть спільні та відмінні риси.

6. Розкажіть про свої враження від музики.

7. Назвіть музичні твори В. А. Моцарта, які звучали на попередніх уроках.

4. Новий матеріал для засвоєння. Бесіда з учнями про жанр рондо та історію його створення.

Один із музикознавців, котрий досліджував вплив музики на людину, довів, що твір В. А. Моцарта «Рондо в турецькому стилі» поліпшує настрій.

Цікаво, що «Рондо. . . » є третьою частиною сонати ля-мажор. За законами музичної композиції, фінальну частину сонати пишуть у певній класичній формі. Моцарт обрав відому форму рондо: музика неначе «ходить» по колу і один мотив увесь час повторюється. Ця частина набула великої популярності, а згодом стала виконуватися

як окремий твір.

Форма рондо спочатку з'явилася в літературі - це назва строфічної організації вірша, яка склалася у середньовічній французькій поезії.

У музиці рондо виникло в XIII ст. Спочатку це було старовинне (куплетне) рондо - улюблений жанр французьких клавесиністів Ж Шамбоньєра, Ф. Куперена, Ж. -Ф. Рамо. Це були програмні п'єси-мініатюри різного характеру. У цій формі композитори писали й танці. У німецькій музиці рондо виконують у фіналах концертів

Й. С. Баха.

За кількістю тем виділяють мале рондо (одна або дві теми) і велике рондо (три і більше тем).

Розгляньмо схему музичної форми рондо:

А _ В - А - С - А - . . . - А, де А - це рефрен, В і С - епізоди.

У ХІХ-ХХ ст. класична уніфікація форми відходить на задній план; натомість зростає індивідуалізація. Дві однакові конструкції - рідкісне явище. Рондо може мати будь-яку кількість частин, але не менше п'яти. Рефрен може проводитися в різних тональностях, нерідко порушується повторення частин. Такий тип рондо зливається з іншими формами, зокрема, із сюїтною.

5. Виконання творчого завдання.

Розгляньте репродукцію картини. Чим вона нагадує вам музичне рондо? Поясніть, чому ви так вважаєте. (Споглядання ілюстрації Ю. Герцена «Велике рондо»).

А тепер візьміть кольорові олівці та створіть ілюстрацію до рондо В. А. Моцарта. Передайте різними кольорами рефрен та епізоди. Покажіть свій малюнок друзям.

6. Музичне сприймання. Ж. -П. Ревербері. «Фантазія» у виконанні оркестру «Rondo Veneziano» під керівництвом Ж. -П. Ревербері.

Твір «Фантазія», який ви щойно слухали, написано у формі рондо. Історія колективу «Rondo Veneziano» бере свій початок із 1979 року. Жан-П'єр Ревербері — видатний композитор, аранжувальник і продюсер сучасних італійських артистів - створив музичний гурт зі студентів італійських консерваторій. Спершу колектив виступав як камерний оркестр. У їхній творчості музичні нововведення сучасності поєднано з класичною музикою. Гурт виконує також класичні твори Л. ван Бетховена, А. Вівальді, В. А. Моцарта, Й. С. Баха.

7. Фізкультхвилинка «Хореографічні варіації».

8. Розспівування. Поснівка. Вправи для розвитку музичного слуху та голосу (за вибором вчителя).

9. Виконуємо нісню. «Весняна пісня» (слова Кр. Овербека, переклад М. Познанської, музика В. А. Моцарта).

Заспівайте перший куплет під супровід інструмента, а другий — під фонограму. Попросіть однокласників оцінити ваше виконання.

10. Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія.

· Про які музичні форми та музичні жанри ми дізналися на уроці?

· Твори яких композиторів минулого та сучасності звучали на уроці? Що їх об'єднує?

· Що ви знаєте про відоме рондо В. А. Моцарта? Охарактеризуйте засоби музичної виразності цього твору.

· Як перекладається слово «рондо»? Наведіть приклади творів, написаних у цій формі.

· Розкажіть про свої враження від уроку.

11. Домашнє завдання;

Послухайте камерно-інструментальну музику весняної тематики. Визначте жанри прослуханих творів. Створіть відеоролик «Весна в моєму місті», використавши для музичного оформлення рондо В. А. Моцарта або Ж. -П. Ревербері.

12. Вихід з класу під «Рондо в турецькому стилі» В. А. Моцарта.

13. Для допитливих — виконання музичного проекту.

Проект «Незвичайне музичне коло»

Мета: навчитися виготовляти за допомогою комп'ютера презентацію або ролик, знаходити та вибирати необхідні картини та музичні файли.

Очікуваний результат: презентація або ролик.

План створення:

Цей проект вам допоможуть створити друзі, рідні або вчителі.

1. Перегляньте з друзями малюнки або ілюстрації із зображенням весняних квітів, збережіть їх на комп'ютері в окрему папку у форматі JPEG.

2. Зберіть музичні файли з записом рондо, які ми слухали на уроці.

3. Складіть разом презентацію або ролик, в якій розмістите зібрані ілюстрації. Головне завдання — розміщення ілюстрацій в презентації або ролику повинно співпадати з формою рондо, одна із картин буде рефреном та повторюватися протягом усього проекту, а інші — епізодами. Підказкою стане схема форми рондо.

4. Додайте музичні файли та збережіть проект на комп'ютері, потім запишіть його на диск. Продемонструйте на уроці друзям свою роботу, яку озвучите цікавими весняними віршами або розповіддю про рондо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити