УСІ УРОКИ ПРИРОДОЗНАВСТВА 1 КЛАС

СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ


Урок 4

Тема. Екскурсія. Ознайомлення з об'єктами неживої та живої природи


Мета: створити умови для закріплення уявлень про об'єкти живої та неживої природи; сприяти формуванню в учнів навичок практичних спостережень за об'єктами живої та неживої природи, умінь, необхідних для роботи в групі, умінь групувати об'єкти неживої та живої природи; наводити приклади об'єктів живої та неживої природи; розвивати навички роботи в групі (обговорення і складання розповіді про екскурсію); виховувати любов до природи; ознайомити з правилами поведінки в природі. Підготовка до екскурсії: учитель визначає місце проведення екскурсії; розробляє маршрут для дослідження таким чином, щоб його можна було використовувати і для проведення інших сезонних екскурсій, що дасть змогу показати школярам усі сезонні зміни в природі на одних і тих самих об'єктах; учитель продумує правила безпечної поведінки на екскурсії, прийоми, що допоможуть об'єднати учнів у групи.

ХІД ЕКСКУРСІЇ

1. Ознайомлення з правилами безпечної поведінки під час проведення екскурсії

Учитель ознайомлює учнів із правилами безпечної поведінки під час проведення екскурсії. Можна запропонувати учням самостійно визначити правила безпечної поведінки на екскурсії. Цей етап важливий, оскільки це перша екскурсія в курсі природознавства. Необхідно, щоб учні засвоїли загальні правила безпечної поведінки під час проведення цієї та наступних екскурсій. Можливо, учителеві доведеться витратити близько 10 хв. часу, відведеного на екскурсію. Але на наступних екскурсіях можна буде лише нагадувати загальні правила безпечної поведінки під час проведення екскурсій і за потреби додавати спеціальні правила залежно від тематики екскурсій. (8-9 хв.)

2. Вправа «Утворіть коло»

Учитель просить учнів утворити коло і нагадує, що природа поділяється на живу і неживу, пропонує згадати відмінність живих організмів від тіл неживої природи. (3 хв.)

3. Ознайомлення із поняттям спостереження

Учитель пропонує учням назвати близькі за значенням слова до слова спостерігати. (Орієнтовні відповіді учнів: бачити, оглядати, уважно розглядати і т. ін.). Вислухавши відповіді, учитель разом з учнями підбиває підсумок: спостереження — це зорове вивчення, уважне розглядання певних об’єктів або явищ природи. Воно дає змогу описувати об’єкти та явища природи. Спостереження можна проводити неозброєним оком або за допомогою збільшувальних приладів — бінокля, лупи, мікроскопа. Учитель повідомляє, що на сьогоднішній екскурсії вони спостерігатимуть за об’єктами живої та неживої природи неозброєним оком. (3 хв.)

4. Об'єднання у групи

Учитель об’єднує учнів у групи у будь-який відомий йому спосіб. Групи отримують однакові завдання, але обирають для їх виконання різні ділянки на території, визначеній учителем. (Різні за змістом завдання зазвичай не викликають у школярів цього віку інтересу під час обговорення результатів спостережень.) На виконання завдання відводять 15 хв.

Завдання групам

1) Оберіть уподобаний вами куточок природи на ділянці, визначеній учителем.

2) Знайдіть на обраній вами ділянці об’єкти живої та неживої природи. Не ламайте гілки, не рвіть рослини, не ловіть тварин.

3) Позначте на плані (план на аркуші формату А3 дає вчитель) обраної вами ділянки об’єкти живої природи червоним кольором, а об’єкти неживої природи — синім кольором.

4) Презентуйте результати вашої роботи іншим групам. Розкажіть, як ви визначили об’єкти живої та неживої природи:

а)    назвіть знайдені вашою групою об’єкти живої та неживої природи;

б)    назвіть ознаки, що допомогли вам визначити об’єкти живої природи;

в)    намалюйте найбільш уподобаний вами об’єкт живої природи.

5) Чи може жива природа існувати окремо від неживої природи? чому ви так вважаєте?

4. Презентація результатів своєї роботи (5 хв.)

►► Підбиття підсумків

Учитель пропонує підрахувати, скільки всього об’єктів живої та неживої природи вдалося побачити під час екскурсії. Які об’єкти живої природи зустрічалися в усіх груп? Склавши разом аркуші з відзначеними на них об’єктами живої та неживої природи, можна отримати цікаву загальну карту обраної для екскурсії ділянки. На наступних екскурсіях можна використовувати цю карту, наносити на неї нові об’єкти відповідно до тематики екскурсії. (5 хв.)

5. Екологічна гра «Вороняче полювання»

Дітям видають переліки, що містять назви природних об’єктів. їх пошуки вимагають від дітей не лише уважності, але й творчого підходу. Наведемо приклад такого переліку, але учитель може сам включити в нього предмети, що діти можуть знайти на пришкільній ділянці.

Мисливський перелік

✵     Пір’їнка.

✵     Насіннячко рослини, принесене вітром.

✵     Кленовий лист.

✵     Колючка.

✵     Щось кругле.

✵     Щось пухнасте.

✵     Щось гостре.

✵     Щось красиве.

✵     Щось, що може шуміти.

✵     Щось біле.

✵     Щось м’яке.

✵     Щось неважливе для природи. (Не забувайте, що в природі ВСЕ має своє значення.)

✵     Щось дуже важливе для природи. (У природі ВСЕ важливе!)

✵     Сонячна пастка. (Усе, що ловить сонячне тепло, — вода, камені, рослини, тварини)

Діти мають знайти об’єкти з цього переліку на обраних ними ділянках. Учитель просить дітей розподілити ці об’єкти за групами: жива і нежива природа.

6. Рефлексія (3 хв.)

—    Що було для вас найцікавішим на екскурсії?

—    Наскільки легко або складно було кожному учасникові впоратися із завданнями?

—    Що нового ви дізналися про пришкільну ділянку?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити