Природознавство для 1 класу - Розробки конспектів уроків з навчального предмета 2013 рік

Вступ

Конспекти уроків складено у відповідності до нової програми курсу «Природознавство» (автори Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак, Д. Д. Біда, К.: «Освіта», 2012 р.), нових підручників «Природознавство» (автор І. В. Грущинська) та «Природознавство» (автори Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак) для першого класу. Упорядники збірки практичних матеріалів мали на меті забезпечити вчителів матеріалами для підготовки до уроків, сприяти впровадженню активних форм навчання, формуванню стійкого інтересу до предмета.

Дана збірка містить плани-конспекти, що допоможе учителеві зробити уроки насиченими і цікавими. Матеріал уроків допоможе вчителю відновити й поповнити свої знання з деяких питань. Дійовий методичний апарат збірки виконує мотиваційну функцію (стимулювання вивчення теми різними засобами), розвивальну функцію (збагачення словника, варіативність відповідей, дослідницькі вміння і здатність учнів спостерігати за об’єктами та явищами живої і неживої природи тощо).

Матеріал до кожної теми спрямований на розвиток зацікавленості дітей, їхньої кмітливості, він дає можливість оволодіти різними способами навчальної діяльності, стимулює допитливість та інтерес до пізнання навколишнього середовища.

Різноманітний навчальний матеріал збірки подано послідовно, відповідно до вікових особливостей дітей. Ігрові завдання підвищать зацікавленість учнів уроками природознавства, сприятимуть розвитку уяви, творчих здібностей першокласників, а вчителеві допоможуть краще пізнати своїх маленьких учнів, виявити головні риси їхніх характерів, їхні погляди на життя, наблизити дітей до самостійного вирішення життєвих ситуацій. Конспекти уроків збагачені емоційним, пізнавальним і особистісно-значущим матеріалом, спрямованим на розвиток у маленьких школярів загально-навчальних умінь і навичок. Зокрема, уміння аналізувати життєві явища, порівнювати, узагальнювати й класифікувати природні об’єкти, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки у природі, самостійно працювати з інформацією. Особлива увага приділяється питанню всебічного виховання учнів, у тому числі засвоєнню норм етичного, естетичного, морального ставлення людини до природи.

Уміщені в збірці плани уроків є орієнтовними. Кожний учитель має творчо користуватися порадами, виходячи з конкретних умов, ураховуючи особливості свого класу, а також може змінювати або доповнювати на свій розсуд пропоновані авторами матеріали. Слід зазначити, що кожний розділ програми передбачає проведення дослідницького практикуму, мета якого - вироблення дослідницьких умінь школярів у процесі виконання завдань практичного спрямування. Тематика цих завдань також може змінюватись учителем відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, підготовленості класу.

Відповідно до базового навчального плану на вивчення предмета «Природознавство» в першому класі відводяться дві години на тиждень.

Загальний обсяг навчального часу становить 68 годин на рік, із них - 6 годин резерву, який може бути використаний учителем на власний розсуд для організації екскурсій, проектної та дослідницької діяльності учнів, роботи з додатковими джерелами інформації.

Сподіваємося також, що ця збірка стане у пригоді й студентам вищих педагогічних навчальних закладів.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити