Природознавство для 1 класу - Розробки конспектів уроків з навчального предмета 2013 рік

4. Конспекти уроків

«СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ»

Урок 16. Бережливе ставлення до природи

Н. А. Попович

Ключові компетентності:

✵ вміння вчитися:

навчально-організаційні: включається в роботу відразу після вказівки вчителя; практично розрізняє основні елементи навчальної книжки;

загальномовленнєві: говорить в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу; з повагою звертається до вчителя, учнів;

загальнопізнавальні: виділяє в предметах певні ознаки;

✵ інформаційно-комунікативна: вміє сформулювати зв’язне висловлювання щодо правил поведінки у природі;

✵ загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на уроці, в природі; вміє співпрацювати з іншими дітьми;

✵ здоров’язбережувальна: дотримується санітарно- гігієнічних норм на уроці; знає правила безпечної поведінки у природі;

✵ громадянська: усвідомлює необхідність дбайливого ставлення до природи;

✵ соціальна: співпрацює з іншими дітьми; прагне підтримувати чистоту відвідуваних місць у природі.

Предметні компетентності (конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):

Початковий рівень:

- називає правила поведінки у природі;

Середній рівень:

- розуміє важливість бережного ставлення до природи;

Достатній рівень:

- дотримується правил поведінки у природі;

- виявляє почуття шанобливого ставлення до неживої природи, рослин і тварин;

Високий рівень:

- аналізує ілюстрації у підручнику, черпає з них інформацію про необхідність бережливого ставлення до природи.

- складає за допомогою вчителя пам’ятку правил поведінки у природі.

План уроку

1. Читання вчителем вірша В. Кропівної «Про природу» Повідомлення теми уроку. (Додаток 1)

2. Аналіз ілюстрації у підручнику та інших ілюстрацій і здобуття інформації про необхідність бережливого ставлення до природи. (Додаток 2)

3. Складання за допомогою вчителя пам’ятки правил поведінки у природі.

4. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм». (Додаток 3)

5. Дотримання правил поведінки у природі та виявлення почуття шанобливого ставлення до неживої природи, рослин і тварин. Сюжетно - рольова гра «Друг природі». (Додаток 4)

6. Підведення підсумків уроку вчителем.

Додаток 1

- Послухайте вірш В. Кропівної і поміркуйте, якою може бути тема нашого уроку:

Про природу

Люблю українську природу,

Зелений гай, прозору воду

І чисте небо на весні,

Пісні пташині голосні.

Ти озирнись лишень довкола:

Квітки цвітуть, жовтіє поле.

Яка чарівність і краса!

Але нема цього в містах.

На зараз люди стали забувати,

Що природа - наша матір.

Якщо далі хочем в світі жить,

То треба нам з природою дружить.

- Тема нашого уроку: «Бережливе ставлення до природи».

Додаток 2

- Роздивіться ілюстрації у підручнику і зробіть висновок про необхідність бережливого ставлення до природи.

Додаток 3

Складання за допомогою вчителя пам’ятки правил поведінки у природі.

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

Вчитель пропонує учням назвати правила поведінки у природі. Слід продовжувати доти, доки будуть надходити нові ідеї. На завершення вчитель підсумовує почуте та складає пам’ятку (усно).

Додаток 4

Дотримання правил поведінки у природі та виявлення почуття шанобливого ставлення до неживої природи, рослин і тварин.

Сюжетно-рольова гра «Друг природі».

Вчитель пропонує учням обіграти ситуації, у які вони вже потрапляли або можуть потрапити.

Наприклад:

Ситуація 1.

Діти прийшли на лісову галявину, а там всюди розкидані папір та одноразовий посуд (Ваші дії?)

Ситуація 2.

Діти прийшли на чисту лісову галявину. Навкруги гарні квіти (Ваші дії?).

На дереві побачили гніздо пташки (Ваші дії?).

Розклали посуд та продукти. Поїли, чудово провели час (Ваші дії?)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити