Природознавство для 1 класу - Розробки конспектів уроків з навчального предмета 2013 рік

4. Конспекти уроків

«СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ»

Урок 17. Екскурсія. Спостереження за осінніми змінами в живій і неживій природі

Н. А. Попович

Ключові компетентності:

✵ вміння вчитися:

навчально-організаційні: співпрацює в парі;

загальномовленнєві: зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передає почуте, побачене;

загальнопізнавальні: помічає зміни в спостережувальних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем;

контрольно-оцінні: оцінює свою діяльність за орієнтирами, поданими вчителем;

✵ інформаційно-комунікативна: планує створення повідомлення, оптимально поєднуючи для цього різні форми (текст, малюнок, фото тощо) презентації інформації;

✵ загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки у природі;

✵ громадянська: прагне бути культурним у спілкуванні, поводженні з однокласниками та іншими людьми;

✵ здоров’язбережувальна: дбає про збереження та зміцнення свого здоров’я та безпеку під час екскурсії;

✵ соціальна: підтримує чистоту відвідуваних місць.

Предметні компетентності (конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):

Початковий рівень:

- знає правила поведінки в природі;

Середній рівень:

- розпізнає об’єкти живої та неживої природи у довкіллі;

Достатній рівень:

- спостерігає в групі за об’єктами живої та неживої природи;

- спостерігає за осінніми змінами в живій та неживій природі;

- дотримується правил поведінки під час екскурсії.

Високий рівень:

- працює в групі: обговорює в групі і складає розповідь про результати спостережень під час екскурсії;

- висловлює оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану однокласниками.

План уроку-екскурсії

1. Створення груп для виконання спостережень під час екскурсії. (Додаток 1)

2. Постановка завдання для виконання кожною групою під час екскурсії та після її завершення. (Додаток 2)

3. Проведення інструктажу з техніки безпеки перед початком екскурсії.

4. Виконання учнями поставленого завдання.

5. Аналіз та узагальнення результатів спостережень за об’єктами живої або неживої природи.

6. Виготовлення та презентація освітнього продукту за результатами спостережень.

7. Висловлення оцінних суджень про власну роботу та роботу, виконану однокласниками.

Додаток 1

Учитель створює групи за назвами об’єктів (тіл) живої або неживої природи: дерева, трав’янисті рослини, Сонце, небо. Для цього можна використати малюнки (фотографії) із зображенням цих об’єктів. Підібрані малюнки розрізаються на стільки частин, скільки буде учасників у групі. Учні об’єднуються у групи, утворивши цілісний малюнок (фотографію).

Додаток 2

Завдання для виконання кожною групою під час екскурсії:

1. Розпізнайте у довкіллі об’єкти (тіла) живої (неживої) природи, за якими ви будете спостерігати.

2. Пригадайте, які основні ознаки того об’єкта природи, за яким ви спостерігаєте.

3. Подивіться на цей об’єкт, огляньте його поспостерігайте за ним (якщо це можливо) тощо.

4. Узагальніть побачене.

5. Прийміть рішення, як ви будете представляти результати свого спостереження (малюнок, розповідь, фотоколаж тощо).

6. Створіть відповідний освітній продукт, презентуйте його.

7. Висловіть оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану однокласниками.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити