Природознавство для 1 класу - Розробки конспектів уроків з навчального предмета 2013 рік

4. Конспекти уроків

РІДНИЙ КРАЙ

Урок 53. Екскурсія до водойми

Н. А. Попович

Ключові компетентності:

вміння вчитися:

навчально-організаційні: співпрацює в парі;

загальномовленнєві: зв’язно (трьома-чотирма реченнями передає почуте, побачене, запитує про невідоме);

загальнопізнавальні: зіставляє групи предметів за однією істотною ознакою;

контрольно-оцінні: оцінює свою діяльність за орієнтирами, поданими вчителем;

інформаційно-комунікативна: планує створення повідомлення; загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на природі;

громадянська: прагне бути культурним у спілкуванні, поводженні з однокласниками та іншими людьми;

здоров’язбережувальна: дбає про збереження свого здоров’я та безпеку під час екскурсії;

соціальна: підтримує чистоту відвідуваних місць.

Предметні компетентності (конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):

Початковий рівень:

називає водойми рідного краю;

Середній рівень:

розпізнає об’єкти природи у довкіллі;

Достатній рівень:

дотримується правил поведінки поблизу водойм;

дотримується інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні спостережень, екскурсій.

Високий рівень:

узагальнює результати спостережень у вигляді певного освітнього продукту;

висловлює оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану однокласниками.

План уроку-екскурсії

1. Об’єднання дітей у пари для спостережень під час екскурсії (хто з ким сидить за партою).

2. Постановка завдання для виконання кожною парою під час екскурсії та після її завершення (Додаток 1).

3. Проведення інструктажу з техніки безпеки перед початком екскурсії. Пригадування правил поведінки поблизу водойми.

4. Виконання учнями поставленого завдання.

5. Аналіз та узагальнення результатів спостереження. Заповнення таблиці. (Додаток 2).

6. Презентація освітнього продукту за результатами спостережень («Галерея вивченого», Додаток 2).

7. Висловлення оцінних суджень про власну роботу та роботу, виконану однокласниками.

Додаток 1

Завдання для виконання кожною парою під час екскурсії:

1. Розпізнайте у довкіллі об’єкт неживої природи (озеро у Стрийському парку), за яким ви будете спостерігати.

2. Подивіться на цей об’єкт, огляньте його.

3. Узагальніть побачене, заповніть таблицю (Додаток 2).

4. Прийміть рішення, як ви будете представляти результати свого спостереження (вірш, розповідь).

5. Презентуйте свій освітній продукт.

6. Висловіть оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану однокласниками.

Додаток 2

1) Заповніть таблицю:

Екскурсія до водойми:__________________

Що росте біля озера у Стрийському парку

Хто живе в озері та біля нього у Стрийському парку2) «Галерея вивченого»

Напишіть, що ви взяли для себе пізнавального і цікавого від екскурсії:
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити