Природознавство для 1 класу - Розробки конспектів уроків з навчального предмета 2013 рік

4. Конспекти уроків

МОЯ КРАЇНА - УКРАЇНА

Урок 58. Водойми України

Н. А. Попович

Ключові компетентності:

✵ вміння вчитися:

навчально-організаційні: добирає індивідуальне обладнання для проведення уроку, розкладає його в належному порядку; включається в роботу відразу після вказівки вчителя;

загальномовленнєві: говорить в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу; зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передає почуте, побачене; запитує про незрозуміле; з повагою звертається до вчителя, учнів;

загальнопізнавальні: виділяє в предметах певні ознаки; розрізняє розмір, форму, колір; виконує завдання за зразком і аналогією.;

✵ інформаційно-комунікативна: створює висловлювання з опорою на власний досвід та почуту інформацію;

✵ загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на уроці;

✵ громадянська: наводить приклади позитивного і негативного ставлення людини до природи.

Предметні компетентності (конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):

Початковий рівень:

має уявлення про умовні позначення на карті водойм;

Середній рівень:

пояснює господарське значення водойм;

наводить приклади позитивного і негативного ставлення людини до природи.

Достатній рівень:

знаходить на карті України водойми.

Високий рівень:

робить узагальнюючі висновки з уроку.

План уроку

1. Читання анаграм з метою оголошення теми уроку (Додаток 1).

2. Розповідь вчителя про водойми України (Додаток 2).

3. Бесіда з метою пригадування учнями умовних позначень на карті водойм.

4. Розповідь вчителя з метою ознайомлення учнів з правилами показу на карті водойм (Додаток 3).

5. Знаходження учнями на карті України водойм. Вправа «Юні географи» (Додаток 4).

6. Пояснення учнями господарського значення водойм. Інтерактивна вправа «Мікрофон» (Додаток 5).

7. Наведення учнями прикладів позитивного і негативного ставлення людини до природи. Вправа «Мозковий штурм» (Додаток 6).

8. Підведення підсумків уроку учнями. Висловлювання учнів: «Сьогодні на уроці я дізнався...».

9. Підведення підсумків уроку вчителем.

Додаток 1

Прочитайте анаграми:

Назвіть тему нашого уроку

Додаток 2

На території України налічується близько 20 тис. озер. Більшість озер України мають річкове походження і розташовані на заплавах басейнів Дніпра, Десни, Дунаю, Сіверського Дінця та ін. Розміри заплавних озер, як правило, незначні. Більші площі мають озера лиманного походження, які розташовані на узбережжі Чорного й Азовського морів і відокремлені від них піщаними пересипами (Сасик, Куяльник, Хаджибей та ін.). Поширені озера карстового походження (Світязь, Пулемецьке, Кримне). Вулканічні озера є в Українських Карпатах (Липовецьке, Синє, Ворочівське). Озера льодовикового походження є в Українському Поліссі (Лука) та в Українських Карпатах (Бребенескул, Несамовите). Озеро Синевир знаходиться в Українських Карпатах.

Озера поширені в різних регіонах України, але найважливішими озерними областями є: Волинське Полісся, придунайські й причорноморські озера- лимани, озера рівнинного Криму і гірські озера Українських Карпат.

Живляться озера підземними водами й атмосферними опадами. У мілководній частині ростуть очерет, рогіз, осока, латаття біле та інші рослини. Із рибних багатств найбільше промислове значення мають вугор, лящ, короп, сом, карась. Використовується для рекреації та туризму.

Багатий на озера рівнинний Крим, зокрема в районі м. Красноперекопськ (озера Красне, Айгульське), на Керченському півострові (озера Узунларське, Актаське, Чокрацьке та ін.), на Тарханкутському півострові (озеро Донузлав) і в районі міст Євпаторія, Саки (озера Сасик, Сакське та ін.). Всі ці озера солоні й використовуються для видобування різних солей та для лікування.

Гірські, мальовничі озера зустрічаються в Українських Карпатах. Найбільш відоме озеро Синевир, яке знаходиться в Міжгірському районі Закарпатської області на абсолютній висоті 989 м. Воно входить до складу Синевирського національного парку. В озері водяться форель та інші види риб. Береги покриті лісом.

Водосховища, ставки та канали створено людиною для регулювання стоку з метою господарського використання поверхневих вод. Зокрема для енергетики, водного транспорту, водопостачання, зрошення, риборозведення та рекреації. Вони впливають на гідрологічний режим рік і озер та на мікроклімат прилеглих територій.

В Україні споруджено 1157 водосховищ і 28,8 тис. ставків.

Великі водосховища, крім корисної ролі, спричинюють і негативні наслідки при спорудженні їх переносилися населені пункти, мілководдям затоплено значні площі земель, які використовувались як сіножаті та пасовиська, у ряді районів відбулося підтоплення земель, відбувалася руйнація берегів та зсуви.

Ставки в Україні значно поширені. Вони являють собою штучні водойми. Побудовані переважно на малих річках, балках і ярах та, на відміну від великих водосховищ, займають тільки прируслові ділянки й частину заплави та дно ярів і балок. Стави прикрашають населені пункти і використовуються для зрошення, водопостачання, риборозведення, відпочинку. Найбільше ставків у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Полтавській областях.

Канали в Україні споруджено переважно в басейні Дніпра, Сіверського Дінця і частково Дунаю. Їх основне призначення - водопостачання, зрошення й осушення земель; використовуються частково також для риборозведення та рекреації.

Болота - це своєрідні природно-територіальні комплекси, у формуванні яких важливу роль відіграють поверхневі й ґрунтові води. У них своєрідні ґрунти, рослинність та мікрокліматичні умови. Болота сприяють живленню рік і озер водою.

Додаток 3

Правила показу на карті водойм

1. Учень повинен стояти біля карти так, щоб не заступати її собою.

2. Показувати на карті обов’язково потрібно указкою.

3. Показувати географічні об’єкти потрібно точно, причому показувати не напис, а місце розташування об’єкта, обводячи указкою берегову лінію озер та морів.

4. Річки обов’язково показувати у напрямку від витоку до гирла.

Додаток 4

Вправа «Юні географи»

- Знайдіть на карті України водойми

Вчитель називає водойми. Учні відшукують їх спочатку на маленьких картках України, які лежать на партах, а потім показують на великій карті України на дошці.

Додаток 5

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

- Поясніть господарське значення водойм

Додаток 6

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

Вчитель пропонує учням по черзі навести приклади негативного і позитивного ставлення людей до природи. Обговорити декілька наведених прикладів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити