Природознавство для 1 класу - Розробки конспектів уроків з навчального предмета 2013 рік

4. Конспекти уроків

«СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ»

Урок-екскурсія 5. Ознайомлення з тілами неживої та живої природи

Н.А. Попович

Ключові компетентності:

✵ вміння вчитися:

навчально-організаційні: співпрацює в парі;

загальномовленнєві: зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передає почуте, побачене;

загальнопізнавальні: зіставляє групи предметів за однією істотною ознакою, помічає зміни в спостережувальних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем;

✵ інформаційно-комунікативна: планує створення повідомлення, оптимально поєднуючи для цього різні форми (текст, Малюнок, фото тощо) представлення інформації;

✵ загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки у природі;

✵ громадянська: прагне бути культурним у спілкуванні, поводженні з однокласниками та іншими людьми;

✵ здоров’язбережувальна: дбає про збереження та зміцнення свого здоров’я та безпеку під час екскурсії;

✵ соціальна: підтримує чистоту відвідуваних місць.

Предметні компетентності (конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):

Початковий рівень:

- пригадує назви об’єктів (тіл) живої (неживої) природи.

Середній рівень:

- розпізнає об’єкти (тіла) живої та неживої природи у довкіллі.

Достатній рівень:

- спостерігає в групі за об’єктами живої та неживої природи під час екскурсії;

- дотримується правил поведінки під час екскурсії.

Високий рівень:

- узагальнює результати спостережень у вигляді певного освітнього продукту;

- висловлює оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану однокласниками.

План уроку-екскурсії

1. Створення груп для виконання спостережень під час екскурсії. (Додаток 1.)

2. Постановка завдання для виконання кожною групою під час екскурсії та після її завершення. (Додаток 2.)

3. Проведення інструктажу з техніки безпеки перед початком екскурсії.

4. Виконання учнями поставленого завдання.

5. Аналіз та узагальнення результатів спостережень за об’єктами живої або неживої природи.

6. Виготовлення та презентація освітнього продукту за результатами спостережень.

7. Висловлення оцінних суджень про власну роботу та роботу, виконану однокласниками.

Додаток 1.

Групи учитель створює за назвами об’єктів (тіл) живої або неживої природи: дерева, трав’янисті рослини, тварини, каміння, Сонце, небо. Для цього можна використати малюнки (фотографії) із зображенням цих об’єктів. Підібрані малюнки розрізаються на стільки частин, скільки буде учасників у групі. Учні об’єднуються у групи, утворивши цілісний малюнок (фотографію).

Додаток 2

Завдання для виконання кожною групою під час екскурсії:

1) розпізнайте у довкіллі об’єкти (тіла) живої (неживої) природи, за якими ви будете спостерігати;

2) пригадайте назву того об’єкта природи, за яким ви спостерігаєте;

3) подивіться на цей об’єкт, огляньте його, поспостерігайте за ним (якщо це можливо) тощо;

4) узагальніть побачене;

5) прийміть рішення, як ви будете презентувати результати свого спостереження (вірш, малюнок, казка, розповідь, фотоколаж тощо);

6) створіть відповідний освітній продукт, презентуйте його;

7) висловіть оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану однокласниками.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити