Розробки уроків - ПРИРОДОЗНАВСТВО 3 клас - за підручником І. В. Грущинської - 2014 рік

РОСЛИНИ, ТВАРИНИ І СЕРЕДОВИЩЕ ЇХ ІСНУВАННЯ

Зустріч 30. ЯКІ ОЗНАКИ МАЮТЬ РОСЛИНИ?

Мета: ознайомити учнів з різноманітністю груп царства рослин; виділити їх характерні особливості; розвивати мовлення, мислення; виховувати допитливість, любов і дбайливе ставлення до навколишнього світу.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— Ми починаємо вивчати нову тему «Рослини, тварини і середовища їх існування».

Ви дізнаєтеся:

✵ Про рослини, тварин, гриби, бактерії, віруси.

✵ Які бувають рослини, і чому неможливе життя на Землі без рослин?

✵ Чим квіткові рослини відрізняються від хвойних?

✵ За якими ознаками можна впізнати комах, риб, птахів, звірів?

✵ Для чого природі потрібні гриби і бактерії?

✵ Як пов’язані між собою організми і нежива природа?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про ознаки рослин та їх різноманітність.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 82-84)

Пригадайте! Частиною якої природи є рослини? Чим відрізняються дерева, кущі, трав’янисті рослини?

— Наведіть декілька прикладів листяних і хвойних дерев.

— Подивіться довкола себе — і ви побачите величезну кількість організмів: тварин, рослин, грибів. Людина — також організм, частина живої природи. Для того, щоб орієнтуватися у світі організмів, учені розподілили їх на царства: Рослини, Тварини, Гриби, Бактерії.

Поміркуйте! Які ознаки мають організми?

— Що нагадав про організми Мудрий Лісовичок?

— Розгляньте таблицю на с. 82. Доведіть, що рослини — це організми.

Запам’ятайте! Рослини — це організми, яким властиві живлення, дихання, розмноження, ріст і розвиток.

— Чим рослини відрізняються від тварин?

— Науку про рослини називають ботанікою. Учені-ботаніки розподіляють царство Рослини на декілька груп. Серед них є водорості, мохи, папороті, хвойні та квіткові рослини.

— Роздивіться малюнки на с. 83. Розкажіть, де вам траплялося бачити зображені рослини?

Запам’ятай! Серед рослин розрізняють водорості, мохи, хвощі, папороті, хвойні і квіткові.

— Переважна більшість водоростей ростуть у воді. Вони не мають справжніх органів: кореня, стебла, листків, квіток, плодів з насінням. Серед водоростей є такі маленькі, що їх можна побачити лише за допомогою мікроскопа. Є водорості, схожі на довгі шовковисті зелені нитки. А водорість ламінарія, або «морська капуста», нагадує довгі бурі стрічки.

Мохи ростуть у вологих лісах, на болотах, стовбурах старих дерев. Іноді на ґрунті вони утворюють суцільний покрив смарагдово-зеленого кольору. У мохів є стебло і листки, але немає кореня. Не мають мохи й квіток, тому вони не утворюють плодів з насінням. Нові рослини виростають з дуже дрібних коричневих спор.

Папороті можна легко впізнати за гарним листям, схожим на великі пера. Папороті, що ростуть в Україні,— це багаторічні трав’янисті рослини. Крім листків, у папороті є коріння і стебло. Квіток, плодів і насіння у них немає. Розмножуються папороті за допомогою спор.

Хвойні рослини — це відомі вам ялина, сосна, ялівець. Це переважно дерева або кущі. Трав’янистих хвойних рослин у природі не існує.

Хвойні рослини мають усі органи, крім квіток і плодів. Насіння утворюється в шишках.

Квіткові рослини мають квітки й утворюють плоди. Вони дуже різноманітні. Серед них с дерева, кущі, трав’янисті рослини.

У кожній групі рослин багато видів. Зверніть увагу на те, що кожен вид має назву, яка складається з двох слів. Так називають рослини вчені.

Рослини різних видів не схожі між собою, а рослини одного виду дуже схожі.

— Розгляньте малюнок на с. 84 і розкажіть про значення рослин.

Запам’ятайте! Рослини створюють умови для життя на Землі!

Висновки

✵ Царство Рослини дуже різноманітне. Учені розподіляють його на декілька груп. Серед них водорості, мохи, папороті, хвойні та квіткові рослини. Кожна група рослин складається з багатьох видів.

✵ Рослини — це організми.

✵ Для росту рослинам необхідні поживні речовини, світло, тепло, повітря, вода.

✵ Під час дихання рослини поглинають з повітря кисень, а виділяють вуглекислий газ. У листках рослин на світлі з води і вуглекислого газу утворюються поживні речовини. Киснем, який виділяють рослини під час живлення, дихають інші організми.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ (додаток)

1. Цікаво знати!

На сьогодні відомо близько 350 тисяч видів рослин. З них майже 240 тисяч видів — квіткові рослини. Мохів на Землі близько 27 тисяч видів, папоротей — понад 10 тисяч видів, а хвойних рослин — близько 600 видів.

2. Гра «Упізнай мене»

✵ Ми — найбільше царство рослин, ми маємо всі частини. (Квіткові)

✵ Квітів, плодів і насіння у нас не буває. Наше листя схоже на пір’я. (Папороті)

✵ Ми ростемо у вологих місцях і утворюємо торф’яні болота. (Мохи)

✵ У нас немає плодів і квітів, а насіння дозріває в шишках. (Хвойні)

3. Робота в парі

— Поміркуйте, до яких груп рослин відносять: троянду, ялівець, ламінарію, або «морську капусту», калину, мох, зозулин льон, конвалію.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Прочитайте сторінки Книги важливих знань про природу на с. 84.

— Назвіть царства живої природи.

— Чому рослини називають «зеленим одягом» Землі?

— Назвіть групи рослин, про які ви дізналися з підручника.

— Наведіть приклади різних видів рослин.

— За якими ознаками люди розрізняють різні види рослин?

— Що потрібно рослині для росту?

— Як рослина дихає? Коли рослини виділяють кисень? А коли поглинають?

— Як рослина живиться?

— Чому рослина не може жити без сонячного світла?

— Чому тварини і люди не можуть жити на Землі без рослин?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 82-84.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити