Розробки уроків - ПРИРОДОЗНАВСТВО 3 клас - за підручником І. В. Грущинської - 2014 рік

ВОДА

Зустріч 8. ПЕРЕВІР, ЯК ТИ ВМІЄШ ЗАСТОСОВУВАТИ СВОЇ ЗНАННЯ ПРО ВОДУ

Мета: перевірити, як учні вміють застосовувати свої знання про воду; розвивати пам'ять, мислення, мовлення; виховувати культуру оформлення письмових робіт.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

— Якої шкоди судноплавству завдають сильні шторми?

— Чи була у вас можливість спостерігати повені — сезонні підняття рівня води?

— Як утворюються ущелини і печери в горах?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви перевірите, як вмієте застосовувати свої знання про воду.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота за підручником (с. 24-25)

2. Підсумкова перевірна робота

1 варіант

І рівень

Дайте правильну відповідь.

1. Вода у газоподібному стані — це:

а) сніг і лід;

б) пара;

в) дощ.

2. Вода потрібна:

а) рослинам;

б) тваринам;

в) усім живим організмам.

3. Вода у газоподібному стані

а) має форму;

б) не має форми.

4. У природі вода перебуває у ____ станах:

а) двох;

б) трьох;

в) чотирьох.

5. Град — це:

а) твердий стан води;

б) рідкий стан води;

в) газоподібний стан води.

6. Роса — це:

а) твердий стан води;

б) рідкий стан води;

в) газоподібний стан води.

7. Сніг — це:

а) твердий стан води;

б) рідкий стан води;

в) газоподібний стан води.

8. Пара — це:

а) твердий стан води;

б) рідкий стан води;

в) газоподібний стан води.

II рівень

9. Підкресліть властивості води-рідини.

Безбарвна, має форму, текуча, має запах, прозора.

10. Доповніть твердження.

У які пори року в природі відбуваються такі перетворення води:

з рідкого стану — в твердий?

з рідкого стану — в газоподібний?

(Узимку, навесні, влітку, восени)

11. Які речовини не розчиняються у воді? Підкресліть.

Крейда, сіль, глина, олія, пісок, цукор.

12. Установіть відповідність.

Твердий стан води -1 °C

    -12 °С

Рідкий стан води +15 °С

13. Доповніть твердження.

Вода з ____ стану переходить у ____ при ____.

(Рідкий, газоподібний, при охолодженні)

III рівень

Поміркуйте. Запишіть свої міркування.

14. Чому взимку під час сильних морозів можуть руйнуватися водопровідні труби?

15. Чому плями від олії не можна змити водою?

2 варіант

І рівень

Дайте правильну відповідь.

1. Вода у твердому стані — це:

а) сніг і лід;

б) пара;

в) дощ.

2. Без води не можуть жити:

а) рослини;

б) тварини;

в) усі живі організми.

3. Вода у рідкому стані:

а) має форму;

б) не має форми.

4. Іній — це:

а) твердий стан води;

б) рідкий стан води;

в) газоподібний стан води.

5. Туман — це:

а) твердий стан води;

б) рідкий стан води;

в) газоподібний стан води.

6. Дощ — це:

а) твердий стан води;

б) рідкий стан води;

в) газоподібний стан води.

7. Лід — це:

а) твердий стан води;

б) рідкий стан води;

в) газоподібний стан води.

8. Доповніть речення.

Без води — ____ рослини, ____ тварини.

(Гинуть, засихають)

II рівень

9. Підкресліть властивості льоду.

М’який, твердий, має запах, прозорий, безбарвний.

10. Доповніть твердження.

У які пори року в природі відбуваються такі перетворення води:

з газоподібного стану — в рідкий? ____

з твердого стану — в рідкий? ____

(Узимку, навесні, влітку, восени)

11. Які речовини розчиняються у воді? Підкресліть.

Крейда, сіль, глина, олія, пісок, цукор.

12. Установіть відповідність.

Твердий стан води -7 °С

    +1 °С

Рідкий стан води +10 °С

13. Доповніть твердження.

Якщо нагрівати ____, то ____ перетворюються на ____.

(Воду, вони, сніг і лід)

III рівень

Поміркуйте. Запишіть свої міркування.

14. Чому в акваріумі добре видно рибок, рослини, пісок?

15. Знайдіть помилки. Запишіть кожне речення правильно.

Більшу частину поверхні Землі займає суша.

Вода є не в кожній живій істоті.

Прісної води на Землі багато.

Оцінювання

І рівень. Кожне завдання оцінюється 1 балом.

II рівень. Кожне завдання оцінюється 2 балами.

III рівень. Кожне завдання оцінюється 3 балами.

Максимальна кількість балів — 24.

Для оцінювання потрібно поділити суму набраних учнем балів на два.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Які труднощі виникли під час перевірної роботи? Чи вдаюся вам їх подолати?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити