ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 клас за підручником І. В. Грущинської - розробки уроків

ТЕМА 1. ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА


Зустріч 11. ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ: ЩО ТИ ЗНАЄШ ПРО ВСЕСВІТ?


Мета: перевірити знання учнів за вивченим розділом; розвивати вміння порівнювати і робити висновки; виховувати охайність під час письмової роботи.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ


II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви перевірите свої знання про Всесвіт.

 

III. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ (с. 39)

Фізкультхвилинка


IV. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

1 варіант

1 рівень

Дайте правильну відповідь.

1. Сонце — це:

а) планета;

б) зоря;

в) супутник.

2. Планети — це небесні тіла, які світяться:

а) власним світлом;

б) світлом, відбитим від Сонця;

в) світлом, відбитим від Землі.

3. До Сонячної системи входять:

а) 8 планет;

б) 10 планет;

в) 3 планети.

4. У кожної планети є:

а) однакова кількість супутників;

б) різна кількість супутників.

5. Що таке Всесвіт?

а) Зірки, планети, які ми бачимо на небі;

б) неосяжний простір із зірками, планетами й іншими небесними тілами;

в) усі планети, що обертаються навколо Сонця.

6. Яка планета має плоске кільце, що світиться?

а) Сатурн;

б) Венера;

в) Нептун.

7. Екватор поділяє земну поверхню:

а) на південну і північну півкулі;

б) на західну і східну півкулі.

8. Проміжок часу, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця, називається:

а) місяцем;

б) добою;

в) роком.

 

II рівень

9. Позначте на схемі:

1. Південний полюс.

2. Північний полюс.

3. Екватор.10. Покажіть стрілками, які слова другого стовпчика відповідають кожному слову першого стовпчика.

Планета                          Місяць

Супутник                        Марс

Зоря                               Сонце

11. Допишіть речення.

Обертання Землі навколо ______ призводить до ______.

(зміни пір року, своєї осі, зміни дня і ночі)

______ — це скупчення ______, що тягнеться світлою смугою з півдня на північ.

(Зоряний шлях, Чумацький Шлях, комет, зірок).

Шлях, яким ______ рухається навколо Сонця, називається ______.

(Орбітою, Земля, Місяць, екватором, земною віссю)


III рівень

12. Підкресліть «зайве».

Юпітер, Сатурн, глобус, Земля.

Стрілець, Місяць, Малий Віз, Риби.

Юрій Гагарін, Леонід Каденюк, Андрій Шевченко.

13. Поміркуйте. Запишіть своє міркування.

Поміркуйте, чи обертаються навколо осі Південний і Північний полюси. Чим це можна пояснити?


2 варіант

І рівень

Дайте правильну відповідь.

1. Сонце — це:

а) найбільша з усіх зірок;

б) найменша з усіх зірок;

в) зоря середньої величини.

2. Земля — це:

а) планета;

б) зірка;

в) супутник.

3. Земля навколо своєї осі:

а) обертається;

б) не обертається.

4. Сонячна система — це:

а) Сонце і космічні тіла;

б) 8 планет.

5. Наша планета знаходиться на:

а) 2-му місці від Сонця;

б) 3-му місці від Сонця.

6. Яке небесне тіло не є планетою?

а) Земля;

б) Місяць;

в) Венера.

7. Що таке Сонце?

а) Зоря;

б) планета;

в) сузір’я.

8. Рух Землі навколо Сонця спричиняє:

а) зміну пір року;

б) зміну дня і ночі.


II рівень

9. Розфарбуйте синім кольором північну півкулю, зеленим — південну.10. Покажіть стрілками, які слова другого стовпчика відповідають кожному слову першого стовпчика.

Планета                     Місяць

Супутник                   Земля

Зоря                          Сонце

11. Допишіть речення.

Уявна лінія, що проходить через ______ Землі та Північний і Південний полюси, називається ______.

(Орбітою, центр, екватором, земною віссю)

______ — найдальша ______від Сонця.

(Меркурій, Нептун, планета, зірка, Земля)

Доба — це ______ години. За цей час Земля робить ______.

(12, 24, повний оберт навколо Сонця, повний оберт навколо своєї осі)


III рівень

12. Упізнайте планету за описом.

Я — друга планета від Сонця, маю ім’я богині краси, виглядаю, як дуже яскрава зірка, і ще мене називають «уранішньою зіркою». (Венера)

13. Де на Землі бувають найдовший день і найдовша ніч? (На Південному і Північному полюсах)


V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Чи вдалося успішно впоратися з усіма тестовими завданнями?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити