ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 клас за підручником І. В. Грущинської - розробки уроків

ТЕМА 3. МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ


Зустріч 19. ЧОМУ ВІДБУВАЛОСЯ РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ?


Мета: розповісти учням про причини, що вплинули на розселення людей; розвивати мовлення, мислення; виховувати інтерес до географічних знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ


II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Вікторина «План і карта» (підготовлена учнями)


2. Бесіда

— Які умови потрібні для існування живих організмів?

— Що отримує людина від природи?

— Чи знаєте ви, де й коли з’явилася перша людина?

— Поміркуйте, які умови люди обирали для проживання?

 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся... (Учні читають рубрику «Ти дізнаєшся».)


IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розповідь учителя

— Сьогодні люди заселяють майже всю територію планети. Неосвоєних земель на ній майже не залишилося. Проте так було не завжди.

Деякі вчені вважають, що це сталося одночасно в різних кінцях земної кулі, інші (і це переважна версія) — що в одному місці, а потім люди поступово заселили Землю. Цих людей, що жили у пізньому палеоліті і мали сучасний вигляд, називають кроманьйонцями та вважають предками європейців.

У них була пряма хода, рука придбала можливість здійснювати точні і спритні рухи, виготовляти складні знаряддя праці та за їх допомогою будувати житло.

Людина навчилася не просто носити шкури тварин, але шити з них одяг, захищаючись від холоду і паразитів.

До цього виду людей належимо і ми з вами, і наша видова назва Ното sapiens, тобто людина розумна.

Коли ж з’явилися перші люди? Останні археологічні знахідки говорять, що перші предки людини виникли близько 2,6 млн років тому. Порівняно з віком нашої планети, це зовсім малий відрізок часу. Якщо всю історію Землі вкласти в один рік, людина виникла наприкінці останньої доби цього року. Людина сучасного типу з’явилася ще пізніше: лише 40-50 тис. років тому.


2. Робота за підручником (с. 66-68)

Вправа «Мікрофон»

Учні відповідають на запитання рубрики «Пригадай».

— Прочитайте розповідь козака Подорожника.

— Коли люди почали вивчати навколишню природу?

— Як вони намагалися покращувати умови свого існування?

— Що вони робили для покращення свого життя?

— Назвіть причини зростання чисельності населення.

— Що примушувало людей розселятися по Землі?

— Як люди позначали свої нові географічні відкриття?

Учитель пропонує учням розглянути картину Зденека Буріана «Поселення первісних людей» та скласти розповідь про зв’язки людини з природою у давнину.

— Коли були освоєні придатні для життя людини території?

— Прочитайте і запам’ятайте висновки у рубриці «Сторінками Книги корисних природничих знань».


3. Фізкультхвилинка


V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота в групах

— Що сприяло переселенню людей?

[ ] Зміни клімату.

[ ] Піклування про їжу.

[ ] Зростання кількості населення.


2. Читання й обговорення байки Леоніда Глібова «Бджола і Мухи»

— Леонід Глібов написав цю байку понад сто років тому. Як ви гадаєте, чи не застаріла вона? Чому?


3. Робота в групах

— Поміркуйте! Чому люди в давнину селилися на рівнинах або в долинах великих річок?


4. Гра «П'ять речень»

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.


VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Від чого залежав вибір давніми людьми місця проживання?

— Яким чином люди пристосовувалися до різних природних умов, розселяючись земною кулею?

— Як ви гадаєте, де більше проживає населення — на рівнинній частині суходолу чи в гірській? Чому?

— Як відбувалося розселення людей на Землі?


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 66-68.

Дібрати цікаві факти про розташування населення на Землі.


Зустріч 18. ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ: ЩО ТИ ЗНАЄШ ПРО ПЛАН І КАРТУ?


Мета: перевірити знання учнів за вивченим розділом; розвивати мовлення, мислення; виховувати інтерес до географічних знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ


II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Відповіді на запитання рубрики «Запитання і завдання для тих, хто прагне розуміти природу» (с. 61)


2. Робота за підручником (с. 62-63)

Учні працюють за завданнями підручника.

 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви перевірите свої знання за розділом «План і карта».


IV. ПЕРЕВІРНА РОБОТА

1 варіант

I рівень

Дайте правильну відповідь.

1. Щоб накреслити план великих предметів, використовують;

а) компас;

б) масштаб;

в) малюнок.

2. Чим позначаються на карті гори, рівнини, ріки, озера, моря?

а) Кольорами;

б) умовними знаками;

в) малюнками.

3. На планах масштаб завжди однаковий.

а) Так;

б) ні.


II рівень

Допишіть речення.

4. На ______ позначають ______.

(різними кольорами сушу, гори, водойми, фізичній карті)

5. Географічна карта — це ______ у багато разів зображення на площині земної поверхні за допомогою ______.

(зменшене, збільшене, умовних знаків, малюнків, схем)

6. Підпишіть умовні знаки плану місцевості.III рівень

7. На плані ділянка має такі розміри: довжина 6 см, ширина — 4 см. Масштаб плану: 1 см — 15 м. Обчисліть справжні розміри цієї ділянки.

Довжина: ______

Ширина: ______

8. Поміркуйте. Запишіть своє міркування.

На екскурсію до парку учні йшли спочатку на північ, потім — на схід, далі — на південний схід. У яких напрямках вони повертатимуться?


2 варіант

I рівень

Дайте правильну відповідь.

1. Масштаб використовують, якщо потрібно:

а) накреслити план місцевості;

б) намалювати місцевість;

в) визначити сторони горизонту.

2. Чим позначають на карті міста, корисні копалини?

а) Кольорами;

б) умовними знаками;

в) малюнками.

3. Географічна карта — це:

а) план місцевості;

б) зменшене у багато разів зображення всієї земної кулі чи її частини;

в) вид згори ділянки земної поверхні.


II рівень

Допишіть речення.

4. Умовними знаками на ______ позначають ______.

(поля, дороги, будівлі, ліси, моря, країни, на плані)

5. На аркуші північ позначають ______, південь — ______, захід — ______, схід — ______.

(праворуч, унизу, ліворуч, угорі)

6. Підпишіть умовні знаки плану місцевості.III рівень

7. На плані ділянка має такі розміри: довжина 4 см, ширина — 3 см. Масштаб плану: 1 см — 20 м. Обчисліть справжні розміри цієї ділянки.

Довжина: ______

Ширина: ______

8. Поміркуйте. Запишіть своє міркування.

На екскурсію до парку учні йшли спочатку на південь, потім — на захід, далі — на південний захід. У яких напрямках вони повертатимуться?


V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Чи вдалося успішно виконати всі текстові завдання?


VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 62-63.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити