ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 клас за підручником І. В. Грущинської - розробки уроків

ТЕМА 4. ПРИРОДА УКРАЇНИ


Зустріч 42. НА ЯКІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ БАГАТА УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ?


Мета: ознайомити учнів із властивостями корисних копалин, професіями людей, які добувають корисні копалини; вчити розрізняти види корисних копалин; наводити приклади (2-3) корисних копалин рідного краю; пояснити значення корисних копалин для господарської діяльності людини; розвивати логічне мислення, мовлення; виховувати дбайливе ставлення до природи; вчити економно використовувати багатства нашої планети.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ


II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал)

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО ЗУСТРІЧІ

1. Робота з фізичною картою України

— Назвіть основні форми земної поверхні. (Рівнини, гори)

— Як розподіляються рівнини? (На низовини і височини)

— Яким кольором вони позначаються на карті?

— Які низини ви знаєте? Покажіть їх на карті. (Поліська, Придніпровська, Причорноморська)

— Які височини ви знаєте? Покажіть їх на карті. (Донецька, Приазовська, Придніпровська, Подільська, Волинська)

— Що таке гори? (Це ділянки земної поверхні, що дуже підняті над рівнинами)

— Які гори знаходяться на території України? (Карпати, Кримські)

— Покажіть ці гори на карті та назвіть їх найвищі вершини. (Гора Говерла, 2061 м; гора Роман-Кош, 1545 м)

— До яких гір за висотою належать Кримські гори? Доведіть свою думку.


2. Природничий диктант

✵ Територія суші, що має рівну поверхню,— це... (рівнина).

✵ Рівнини поділяються на... (низовини і височини).

✵ Низовини позначають на карті... (зеленим кольором).

✵ Височини позначають на карті... (жовтим і світло-коричневим кольорами).

✵ На півночі України розташована... (Поліська) низовина.

✵ Південь України займає... (Причорноморська) низовина.

✵ Невелике заглиблення з крутими схилами — це... (яр).

✵ Гори — це... (ділянки земної поверхні, високо підняті над рівнинами).

✵ Гірський хребет — це... (ряд гір).

✵ Залежно від висоти гори бувають: ... (низькі, середні, високі).

✵ Найвища вершина Карпат... (гора Говерла).

✵ На Кримському півострові знаходяться... гори. (Кримські)


3. Відповіді на запитання рубрики «Запитання і завдання для тих, хто прагне розуміти природу» (с. 131)

— Які промислові підприємства (фабрики, заводи) є у вашому селищі (місті)?

— Звідки вони беруть сировину для виробництва?

— Ось цією сировиною і являються природні багатства, які люди добувають з надр (глибин) Землі, або з її поверхні.


III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся... (Учні читають рубрику «Ти дізнаєшся».)


IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда з елементами розповіді

— З чого споруджують будинки, школи, заводи?

— Аз чого виготовляють автомобілі, літаки?

— Правильно. Щоб побудувати будинок, потрібно багато піску, цементу, вапняку; щоб виготовити машини, верстати, потрібні чавун, сталь, мідь, алюміній. Але автомобілі й літаки самі не поїдуть і не полетять. Що ще потрібно для них? Так, їм потрібне пальне, яке отримують з нафти. Паливо потрібне і для опалювання житла та промислових підприємств. Усі ці речовини залягають на різній глибині в надрах землі і на її поверхні. Щоб користуватися цими багатствами, їх необхідно добути. Тому нафта, вугілля, торф, пісок і інші, необхідні для людей речовини, які добувають з надр землі або з її поверхні, називають копалинами.

А чому вони корисні? Корисні копалини — це природні багатства, які люди видобувають із надр землі чи з її поверхні й використовують у народному господарстві. Кам’яне вугілля, торф, нафта, залізна руда, природний газ, граніт, вапняк, пісок, глина, торф — це корисні копалини. Вони залягають у землі на різній глибині.

Усі корисні копалини розподіляють на три групи: горючі, рудні (металеві) і нерудні (будівельні).Під час пояснення вчитель демонструє зразки і заповнює таблицю. — Чи знаєте ви, які корисні копалини використовують як паливо?

— До пальних викопних належать вугілля, торф, нафта, природний газ. Усе це — різні види викопного палива.

— А яке значення має паливо?

При спалюванні цих копалин утворюється тепло. Воно потрібне для роботи фабрик, заводів, опалювання будинків, приготування їжі. Викопне паливо є цінною сировиною для хімічної промисловості. Наприклад, з нафти виготовляють вазелін, ліки, мило, пластмаси, бензин, гас, а з кам’яного вугілля — фарби, парфуми, також ліки і пластмаси. Пластмаси також виготовляють і з природного газу.

Поговоримо про рудні корисні копалини. Більшість предметів, що оточують нас, зроблені з чавуну, сталі, заліза, які не зустрічаються в природі в чистому вигляді. Ці метали виплавляють з руди; із залізняку — чавун, сталь, з мідної — мідь.

— Подивіться навкруги. Які предмети виготовлені з металів?

— Перейдемо до третьої групи.

— Як ви вважаєте, чому вони називаються будівельними?

— Назвіть корисні копалини, що належать до цієї групи.


2. Робота за підручником (с. 132-133)

Вправа «Мікрофон»

Учні відповідають на запитання рубрики «Пригадай».

— Чим різняться гірські породи?

— Які гірські породи називають корисними копалинами?

— На які групи їх поділяють?

— Чи правильне твердження, що корисні копалини належать до вичерпних природних багатств України?

Робота в парах

Запропонуйте учням дізнатися, де в Україні зосереджені найбільші запаси паливних, рудних і нерудних корисних копалин, поклади яких корисних копалин є в місцевості, де вони живуть.

— Прочитайте розповідь хлопчика Струма.

— Чому корисні копалини потрібно використовувати по-господарськи, дуже економно й ощадливо?

— Чому потрібно заощаджувати електроенергію в побуті, берегти різноманітні прилади, машини, будівлі?

— Прочитайте і запам’ятайте висновки у рубриці «Сторінками Книги корисних знань про природу України».


3. Фізкультхвилинка


V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Практична робота. Розпізнавання та характеристика корисних копалин свого краю

1) Робота під керівництвом учителя (вивчення властивостей граніту).

— Зараз ми ознайомимося з гранітом. На полях, в лісах лежать величезні камені (валуни) — це граніт. Ви, напевно, бачили, коли відпочивали влітку на березі річок і морів, дрібну гальку. Це теж граніт. Для того, щоб хоч щось виготовити з граніту, необхідно знати його властивості. Зараз ми проведемо практичну роботу. Допоможе нам у цьому інструкція.

✵ Назва корисної копалини.

✵ Тверда або рідка копалина?

✵ Міцна або крихка?

✵ Визначити колір, прозорість.

✵ Де можна використовувати, застосовувати?

Заповнення таблиці в зошитах.

2) Робота в групах.

Вивчення властивостей піску, глини, вапняку, торфу, вугілля.

3) Виступ кожної групи.

4) Гра «Обери потрібне».

На дошці під номерами записані назви різних властивостей корисних копалин.

(1) Пальне

(2) Твердий

(3) Рідина

(4) Важчий(а) за воду

(5) Чорного кольору

(6) Жовтого кольору

(7) Крихке

(8) Має запах

(9) Добре пропускає воду

(10) Сипкий

(11) Легша за воду

(12) Газоподібне

(13) Білого кольору

(14) Пластична

(15) Погано пропускає воду

(16) Коричневого або білого кольору

Перша група вибирає із поданого переліку властивості кам’яного вугілля, друга — піску, третя — нафти, четверта — глини.

Правильні відповіді:

Кам’яне вугілля: 1, 4, 5, 7.   

Нафта: 1, 3, 8, 11.

Пісок: 2, 4, 6, 10.                 

Глина: 4,14, 15, 16.


2. Розгадування кросворда1. Недарма його варили в доменній печі, З нього получили ножиці й ключі. (Залізо)

2. З цього вапняку виготовляють пам’ятники, сходи, каміни. (Мармур)

3. Щоб зробити миску або вазу,

   Мене шукай відразу. (Глина)

4. Я потрібний дітворі.

   Я на доріжках у дворі,

   На будівництві, і на пляжі,

   Та у скляній квітковій вазі. (Пісок)

5. Буре, м’яке, із рослин складається, легко загоряється. (Торф)


3. Тестування

1. Які корисні копалини використовують у будівництві?

а) Пісок, глину;    

б) граніт, торф;    

в) вугілля, сіль.

2. Які корисні копалини служать паливом?

а) Нафта, руда;   

б) вугілля, торф;  

в) вапняк, газ.

3. Які корисні копалини добувають за допомогою бурових установок?

а) Граніт, пісок;   

б) вугілля, руда;

в) нафта, газ.

4. Люди якої професії відшукують родовища корисних копалин?

а) Будівельники;  

б) геологи;           

в) шахтарі.

5. Які властивості характерні для піску?

а) Не має запаху;               

б) має своєрідний запах;    

в) при підсиханні розсипається;   

г) при підсиханні твердне;

д) у воді не намокає;

е) у воді намокає;               

ж) добре пропускає воду;

з) погано пропускає воду.

6. Оберіть правильне твердження.

а) Корисні копалини — це все, що знаходиться в землі;

б) корисні копалини — це природні багатства, які люди добувають з глибин і поверхні землі;

в) корисні копалини — це все, що служить людині.


4. Робота з картою корисних копалин

— Розгляньте на карті умовні знаки, якими позначають корисні копалини. Визначте, які корисні копалини є у вашій місцевості.

— Чи безмежні запаси корисних копалин?

— Корисні копалини — це багатство Землі. У нашій країні добувають понад 80 різних видів корисних копалин. Але запаси їх у надрах землі не є безмежними. З часом вони можуть вичерпатися, а тому витрачати їх необхідно економно. Бережливе ставлення до корисних копалин — це бережливе ставлення до речей, які з них виготовлені і побудовані.

Погляньте навкруги і назвіть речі, виготовлені з корисних копалин. Що виготовляють з корисних копалин? Які корисні копалини потрібні для спорудження будинку? (Стіни класу побудовані з піску, гіпсу, крейди. Двері, вікна пофарбовані фарбою, що виготовлена з нафти. Батареї опалювання, труби, металеві деталі парти виготовлені з чавуну, який, у свою чергу, виготовлений з руди.)

— Ми побудували великі міста, отримали нові матеріали, яких у природі немає, наприклад, пластмасу, створили різні могутні машини та за їх допомогою впливаємо на природу, щоб стати багатшими. Добуваючи корисні копалини, люди змінюють поверхню землі: риють кар’єри, насипають штучні пагорби відпрацьованої порожньої породи. При цьому місцевість, що оточує родовище, стає непридатною для життя.

— А як відповідає нам природа?


5. Гра «Так чи ні?»

✵ Торф — тверда речовина чорного кольору, без запаху, крихка. Так чи ні?

✵ Нафта — рідина темно-бурого кольору, масляниста, з різким запахом. Так чи ні?

✵ Кам’яне вугілля горить яскравим полум’ям, виділяє багато тепла. Так чи ні?

✵ Торф розчиняється у воді. Так чи ні?

✵ Під час горіння торфу утворюється багато диму і залишається багато попелу. Так чи ні?

✵ Кам’яне вугілля — тверда речовина чорного кольору з приємним запахом, крихка. Так чи ні?

✵ Кам’яне вугілля розчиняється у воді. Так чи ні?

✵ Нафта легша за воду і не розчиняється у ній. Так чи ні?

✵ Нафта горить яскравим полум’ям і виділяє небагато тепла. Так чи ні?


6. Гра «П'ять речень»

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.


VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Без чого неможлива господарська діяльність людини?

— Хто вивчає корисні копалини, відшукуючи родовища?

— Що називають корисними копалинами?

— На які групи розподіляють корисні копалини?

— Де їх застосовують?

— Які корисні копалини добувають у нашому краї? Де їх використовують?

— Які з відомих вам корисних копалин пропущені в списку: граніт, вапняк, нафта, природний газ, поварена сіль?

— Як слід використовувати корисні копалини?

— Чому їх необхідно витрачати економно?


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 132-133.

Підготувати повідомлення про одну з корисних копалин.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити