ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 клас за підручником І. В. Грущинської - розробки уроків

ТЕМА 4. ПРИРОДА УКРАЇНИ


Зустріч 59. ЯКІ ПРИРОДНІ ЗАПОВІДНИКИ Є В УКРАЇНІ?


Мета: ознайомити учнів із заповідниками і національними парками України; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати екологічну свідомість; виховувати дбайливе ставлення до природи, бажання брати участь у посильній природоохоронній роботі.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ


II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Природнича розминка

✵ Про яку частину України кажуть «легені України»? (Полісся)

✵ Яку частину України називають «житницею України»? (Степову)

✵ Що називають «краєм туристів»? (Карпати)

✵ Назвіть найбільшу річку України. (Дніпро)

✵ Назвіть найвищу гору. (Говерла)

✵ У якій природній зоні знаходиться наше місто? (Харків — у лісостеповій)

— Природа України щедра, багата і різноманітна. Та за останні десятиріччя помітно зменшилася кількість багатьох видів рослин і тварин. А деякі з них цілком зникли з лиця землі.

Держава піклується про охорону природи, на цю справу виділяються величезні кошти. З метою збереження і відновлення рослинного та тваринного світу в Україні створюються заповідники, заказники, національні парки.

 

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся... (Учні читають рубрику «Ти дізнаєшся».)


IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розповідь учителя

— Заповідники — ділянки землі та водного простору, де зберігають, охороняють і досліджують рослини і тварин, більшість з яких занесено до Червоної книги України.

Національні природні парки — мальовничі місця надзвичайної краси, де можна подорожувати і відпочивати серед рідкісних рослин і тварин.

Бурхливий розвиток промислового і сільськогосподарського виробництв, будівництво міст, селищ, розширення мережі залізничних і автомобільних шляхів, осушення боліт, зрошення посушливих земель — усе це призвело до значних змін у природі {ландшафту), вплинуло на екологічну рівновагу, видовий і кількісний склад флори і фауни.

За останній час помітно звузилися території, зайняті природною рослинністю, збідніла флора більшості регіонів країни, зменшилася кількість багатьох видів рослин, а деякі з них повністю зникли з обличчя землі.

У зв’язку із цим у наш час — час технічного прогресу — особливого значення набуває проблема охорони рослинного і тваринного світу.

Держава піклується про охорону природи, на цю справу виділяються величезні кошти. З метою охорони і збереження зникаючих видів тварин і рослин була створена Червона книга України. Назва книги — «Червона», бо вона подібна до червоного сигналу світлофора, має пробуджувати в людей тривогу за долю природи: «Зупинися, людино! Подумай! Будь обережною!».

Крім Червоної книги, створено заповідники — великі ділянки лісів, полів, луків, степів, озер, на яких забороняється будь-яка діяльність людини, що завдає шкоди природі. Тут не можна вирубувати дерев, орати землю, осушувати водойми, полювати на тварин. У заповідниках тварини мешкають на волі у природних умовах, самі влаштовують свої житла, виводять дитинчат.

Метою створення заповідників є збереження в природному стані типових або унікальних для даної місцевості природних комплексів, вивчення природного ходу процесів і явищ, що в них відбуваються. У заповідниках проводиться велика наукова робота. Все, що знаходиться на території заповідника,— земля, її надра, водні простори, живі організми,— вилучається з господарської діяльності і передається у безстрокове користування заповіднику.


2. Робота за підручником (с. 172-173)

Вправа «Мікрофон»

Учні відповідають на запитання рубрики «Пригадай».

Робота в групах

Учні працюють за завданнями підручника.

— Прочитайте розповідь козака Подорожника.

— Як оберігати неживу й живу природу від занепаду?

— Чому про великі міста кажуть: «кам’яні джунглі»?

— Чому існування природи є запорукою існування людини?

— Що призводить до занепаду природи?

— Що відбувається в результаті непродуманої і безгосподарної діяльності людини?

— Що роблять, щоб оберігати рослини і тварин, яким загрожує небезпека зникнення?

— Що ви дізналися про заповідники?

— Прочитайте і запам’ятайте висновки у рубриці «Сторінками Книги корисних знань про природу України».


3. Фізкультхвилинка


V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Бесіда за таблицею «Заповідники та національні природні парки України»

— Назвіть заповідники мішаних лісів.

— Назвіть заповідники лісостепу.

— Назвіть заповідники степу.

— Назвіть заповідники Українських Карпат.

— Назвіть заповідники Кримських гір.

— Назвіть національні природні парки мішаних лісів.

— Назвіть національні природні парки лісостепу.

— Назвіть національні природні парки степу.

— Назвіть національні природні парки Українських Карпат.

— У якій природній зоні немає національних природних парків?


2. Робота за картою

— Позначте на карті заповідники України.

Використовуйте карту «Природні зони України».

1. Асканія Нова.

2. Дунайські плавні.

3. Карадазький.

4. Канівський.

5. Карпатський.

6. Луганський.

7. Медобори.

8. Поліський.

9. Розточчя.

10. Мис Мартьян.

11. Український степовий.

12. Чорноморський.

13. Ялтинський.


 

3. Тестування

— Позначте правильну відповідь.

1. У зоні мішаних лісів створено заповідники:

а) Поліський;

б) Асканія-Нова;

в) Канівський;

г) Ялтинський;

д) Карпатський.

2. Які заповідники створені в лісостепу?

а) Асканія-Нова, Луганський;

б) Поліський;

в) Канівський, Медобори, Розточчя.

3. Які заповідники створені в степовій зоні?

а) Асканія-Нова, Медобори;

б) Асканія-Нова, Луганський, Український степовий, Чорноморський;

в) Поліський, Ялтинський.

4. Найстарішим в Україні державним заповідником є:

а) Кримський;

б) Шацький;

в) Асканія-Нова.

5. Найбільша тварина, яка мешкає в Україні:

а) білий ведмідь;

б) зубр;

в) слон.


4. Гра «Так чи ні?»

✵ Заповідники — великі ділянки лісів, полів, луків, степів, озер, на яких забороняється будь-яка діяльність людини, що завдає шкоди природі. Так чи ні?

✵ До заповідників Полісся належить Асканія-Нова. Так чи ні?

✵ У заповідниках дозволяється господарська діяльність людини. Так чи ні?

✵ У заповідниках тварини живуть на волі в природних умовах, самі влаштовують свої житла, виводять дитинчат. Так чи ні?

✵ Заказники — один із типів природоохоронних територій. Так чи ні?


5. Гра «Третій "зайвий"»

Місто, заповідник, заказник.

Нарцис вузьколистий, підсніжник, тополя, їжак вухатий, жук-олень, горобець польовий.

Дунайський, Чорноморський, Синевир.


6. Вправа «Мікрофон»

— Чому необхідно охороняти природу?

— Але не тільки держава, а й ми з вами повинні дбати про охорону навколишнього середовища.

— Що для вас означає «охороняти природу»?

✵ Любити.

✵ Не руйнувати.

✵ Не вбивати.

✵ Не втручатися.

✵ Дбайливо ставитися.

✵ Берегти.

✵ Вивчати.

✵ Цінувати.

— Ми, люди,— частина природи. Саме природі ми завдячуємо своїм існуванням. І кожен із нас може зробити чимало, щоб покращити її стан. Хіба потрібні якісь закони, щоб не розкидати сміття, дбайливо ставитися до рослин і тварин, до землі? Ні, потрібні чуйне ставлення до нашої планети, елементарна порядність і вихованість.


7. Гра «П'ять речень»

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.


VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Чому виникла проблема охорони природи?

— Як людина намагається зберегти природу, видове різноманіття?

— Що таке заповідники, національні парки?

— Які ви знаєте заповідники, національні парки на території України?

— Хто з вас був у зоопарку?

— Яких тварин ви там бачили?

— Як ви вважаєте, де краще живеться тваринам — у зоопарку чи в заповіднику? Чому?


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 172-173.

Примітка. Зустріч 60 «Навчальний проект «Як охороняти природу рідного краю?»» учитель проводить за матеріалами підручника (с. 174).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити