ПРИРОДОЗНАВСТВО 4 клас за підручником І. В. Грущинської - розробки уроків

ТЕМА 4. ПРИРОДА УКРАЇНИ


Зустріч 63. ЯКУ БУДОВУ МАЮТЬ РЕЧОВИНИ?


Мета: сформувати в учнів знання про молекули й атоми; провести досліди, що доводять існування молекул; розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, мовлення, пізнавальну активність; виховувати повагу до інтелектуальної праці.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ


II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал)

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО ЗУСТРІЧІ

1. Відповіді на запитання рубрики «Запитання і завдання для тих, хто прагне розуміти природу» (с. 180)


2. Природнича розминка «Чи вірите ви?»

Чи вірите ви в те, що...?

✵ Не всі предмети, які нас оточують, є тілами.

✵ Тіла розрізняються за формою, розміром, кольором.

✵ Тіла складаються з речовин.

✵ Різні за формою і розміром тіла можуть складатися з однієї і тієї самої речовини.

✵ Однакові за формою і розміром тіла можуть складатися з різних речовин.

✵ Немає тіл, що складаються з декількох речовин.

✵ Речовини не можуть бути рідкими, твердими, газоподібними.


3. Проблемне запитання

— Відгадайте, про який стан речовини йдеться, якщо цю речовину можна:

✵ пити, лити, випліскувати, бризкати (рідкі речовини);

✵ ламати, розрізати, відкушувати, класти, кидати (тверді речовини)’,

✵ стискати, вдихати і видихати (газоподібні речовини).

— Людство з давніх часів цікавило питання, з чого складаються речовини? Як називаються ці частки? Як вони взаємодіють у речовині?


III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся... (Учні читають рубрику «Ти дізнаєшся».)


IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя

— Коли здалеку милуєшся лісом, окремих дерев розгледіти не вдається. Ліс здається суцільним. Насправді він складається з багатьох дерев, між якими є проміжки. Але очі не розрізняють окремих дерев на великій відстані. Якщо підійти ближче, все стане на свої місця. Ліс — не суцільний, видно, що він складається з дерев, кущів, трави.

Розгляньте предмети навколо себе. Вони здаються вам суцільними? А насправді — складаються з дуже маленьких часток, які називають молекулами. Між молекулами є проміжки. Молекули такі маленькі, що ми не можемо їх побачити. Вони притягуються між собою. Тому тіла не розсипаються на окремі частинки.

Ще дуже давно у Древній Греції вчені припустили, що всі речовини складаються з найдрібніших часток, які вони назвали атомами. Атом грецькою означає «неділимий». Атоми настільки малі, що їх не можна побачити навіть у мікроскоп. Але в деяких речовинах велика кількість атомів збирається разом і утворює більші частки, які називають молекулами.

Як із літер алфавіту утворюються слова, так з атомів утворюються молекули.

Деякі молекули можна побачити за допомогою сучасних мікроскопів.

Висновок. Учених з давніх часів цікавило питання: з чого складаються речовини. Вони припускали, що якщо речовину, наприклад, камінь розділити до точки, то можна виявити найдрібнішу неділиму частку — атом. Атоми можуть бути декількох сортів і утворювати молекули. Умовно молекули зображають у вигляді кульок. Древні вчені припускали, що схожість усіх речовин на світі в тому, що вони складаються з молекул, що рухаються, між якими є проміжки.


2. Робота за підручником (с. 181-183)

Вправа «Мікрофон»

Учні відповідають на запитання рубрики «Пригадай».

— Прочитайте розповідь козака Подорожника.

— Що таке атом?

— Чи правда, що всі тіла на земній кулі та у Всесвіті складаються із речовин, що побудовані з атомів?

— Як довести, що атоми дуже малі?

— Що утворюють атоми, сполучаючись між собою?

— Що таке молекула?

Учитель пропонує учням роздивитися на моделях на с. 182, як виглядають атоми й молекули водню, кисню та води.

Проведення дослідів у Дослідницькій лабораторії Учні працюють за завданнями підручника.

— Прочитайте розповідь розумниці Дзвіночки.

— Із чого складаються тіла?

— Із чого складаються речовини?

— Із чого побудовані молекули?

— Прочитайте і запам’ятайте висновок у рубриці «Сторінками Книги корисних знань про природу».


3. Фізкультхвилинка


V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра «Вірю — не вірю»

✵ Не всі речовини складаються з найдрібніших невидимих часток — атомів.

✵ Атоми з’єднуються в молекули.

✵ Усі молекули складаються зі ще менших частинок — атомів.

✵ У природі — понад 100 різноманітних атомів.

✵ Усі тіла, що нас оточують, складаються з атомів.


2. Індивідуальні завдання

Стілець, деревина, олівець, пластмаса, вода, пенал, тканина, сукня.

З поданого списку виберіть:

1 варіант: тіла;

2 варіант: речовини.

Відповіді:

1 варіант: стілець, олівець, пенал, сукня.

2 варіант: деревина, пластмаса, вода, тканина.


3. Гра «П'ять речень»

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.


VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— З якою новою темою ви сьогодні ознайомилися?

— Що ви дізналися на уроці? (Речовини складаються з атомів, які з’єднуються в молекули; нове з’єднання атомів створює нову речовину.)

— Які нові слова запам’ятали? (Атом, молекула,).

— Що означає слово атомі (Неділимий)

— Чи можна побачити атоми? (Не можна)

— З чого складаються речовини? (З атомів)

— З яких же невидимих часток складаються речовини? (З молекул)

— Що таке молекула? (Найменша частка речовини, що складається з двох або більше атомів.)

— Що створює нове з’єднання атомів? (Нову речовину)

— Чому ми не бачимо молекул, хоча всі тіла з них складаються?

— Чим молекули відрізняються від атомів?


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 181-183.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити