ПРИРОДОЗНАВСТВО конспекти уроків 4 клас до підручника Т. В. Гладюк - розробки уроків - 2015 рік

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

п\п

Тема уроку

Стор.

Дата

Вступ

1.

Вступ. Взаємозв’язки у природі.

5

 

Всесвіт і Сонячна система

2.

Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт.

9

 

3.

Сонячна система, її склад.

12

 

4.

Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної системи.

15

 

5.

Планети Сонячної системи.

17

 

6.

Земля — планета Сонячної системи.

20

 

7.

Добовий і річний рух Землі.

23

 

8.

Теплові пояси Землі.

26

 

9.

Місяць — природний супутник Землі.

29

 

10.

Сузір’я.

31

 

11.

Чумацький Шлях — наша Галактика. Сучасні уявлення про Всесвіт.

33

 

12.

Захист проекту «Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш».

36

 

13.

Узагальнення знань з розділу «Всесвіт і Сонячна система». Контрольна робота.

37

 

План і карта

14.

Горизонт. Сторони горизонту.

39

 

15.

Орієнтування на місцевості за Сонцем і місцевими ознаками.

41

 

16.

Компас.

44

 

17.

Екскурсія «Визначення сторін горизонту за допомогою Сонця, компаса та місцевих ознак».

47

 

18.

Зображення місцевості на плані.

49

 

19.

Географічна карта.

51

 

20.

Робота з планом і картою. Практична робота «Читання плану і карти з використанням умовних знаків і масштабу».

54

 

21.

Узагальнення знань з розділу «План і карта». Контрольна робота.

56

 

Природа материків і океанів

22.

Океани, материки і частини світу.

58

 

23.

Розселення людей на Землі. Кількість населення на нашій планеті.

61

 

24.

Тихий океан.

64

 

25.

Атлантичний океан.

69

 

26.

Індійський океан.

74

 

27.

Північний Льодовитий океан.

78

 

28.

Євразія.

82

 

29.

Природа Євразії: арктичні пустелі й тундра.

86

 

30.

Природа Євразії: ліси.

92

 

31.

Природа Євразії: степи й пустелі.

100

 

32.

Африка.

106

 

33.

Рослинний і тваринний світ Африки.

110

 

34.

Північна Америка.

117

 

35.

Рослинний і тваринний світ Північної Америки.

122

 

36.

Південна Америка.

130

 

37.

Рослинний і тваринний світ Південної Америки.

134

 

38.

Австралія.

141

 

39.

Рослинний і тваринний світ Австралії.

145

 

40-41.

Антарктида. Жива природа Антарктиди.

152

 

42.

Захист проекту «Цікавий світ материка, на який я хочу потрапити». Узагальнення знань з розділу «Природа материків і океанів». Контрольна робота.

159

 

43.

Україна на карті світу. Карта України.

161

 

44.

Форми земної поверхні. Гори і рівнини України.

165

 

45.

Корисні копалини України.

169

 

46.

Водойми України: природні й штучні.

173

 

47.

Будова річки. Рівнинні й гірські річки України.

179

 

48.

Озера й болота України.

182

 

49.

Моря України — Чорне й Азовське.

186

 

50.

Ґрунти в рідному краї.

191

 

51.

Контрольна робота.

193

 

52.

Природні зони України. Карта природних зон.

196

 

53-54.

Мішані ліси (Полісся). Діяльність людей у зоні мішаних лісів. Охорона мішаних лісів.

199

 

55-56.

Лісостеп. Діяльність людей у зоні лісостепу. Охорона лісостепу.

203

 

57-58.

Степ. Діяльність людей у зоні степу. Охорона степу.

207

 

59-60.

Гори. Карпатські гори. Рослинний і тваринний світ Карпатських гір. Діяльність людей у Карпатських горах. Охорона природи Карпат.

211

 

61-62.

Кримські гори. Рослинний і тваринний світ Кримських гір.

215

 

63.

Підсумок до теми «Природа України». Контрольна робота.

219

 

64.

Тіла і речовини.

224

 

65.

Стани речовин.

227

 

66.

Будова і властивості твердих тіл, рідин і газів.

230

 

67.

Різноманітність речовин і матеріалів та їх використання людиною.

233

 

68.

Підсумок з теми «Тіла і речовини». Контрольна робота.

237

 


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити