ПРИРОДОЗНАВСТВО конспекти уроків 4 клас до підручника Т. В. Гладюк - розробки уроків - 2015 рік

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п\п

Тема уроку

Стор.

Дата

Вступ

1.

Вступ. Взаємозв’язки у природі.

5


Всесвіт і Сонячна система

2.

Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт.

9


3.

Сонячна система, її склад.

12


4.

Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної системи.

15


5.

Планети Сонячної системи.

17


6.

Земля — планета Сонячної системи.

20


7.

Добовий і річний рух Землі.

23


8.

Теплові пояси Землі.

26


9.

Місяць — природний супутник Землі.

29


10.

Сузір’я.

31


11.

Чумацький Шлях — наша Галактика. Сучасні уявлення про Всесвіт.

33


12.

Захист проекту «Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш».

36


13.

Узагальнення знань з розділу «Всесвіт і Сонячна система». Контрольна робота.

37


План і карта

14.

Горизонт. Сторони горизонту.

39


15.

Орієнтування на місцевості за Сонцем і місцевими ознаками.

41


16.

Компас.

44


17.

Екскурсія «Визначення сторін горизонту за допомогою Сонця, компаса та місцевих ознак».

47


18.

Зображення місцевості на плані.

49


19.

Географічна карта.

51


20.

Робота з планом і картою. Практична робота «Читання плану і карти з використанням умовних знаків і масштабу».

54


21.

Узагальнення знань з розділу «План і карта». Контрольна робота.

56


Природа материків і океанів

22.

Океани, материки і частини світу.

58


23.

Розселення людей на Землі. Кількість населення на нашій планеті.

61


24.

Тихий океан.

64


25.

Атлантичний океан.

69


26.

Індійський океан.

74


27.

Північний Льодовитий океан.

78


28.

Євразія.

82


29.

Природа Євразії: арктичні пустелі й тундра.

86


30.

Природа Євразії: ліси.

92


31.

Природа Євразії: степи й пустелі.

100


32.

Африка.

106


33.

Рослинний і тваринний світ Африки.

110


34.

Північна Америка.

117


35.

Рослинний і тваринний світ Північної Америки.

122


36.

Південна Америка.

130


37.

Рослинний і тваринний світ Південної Америки.

134


38.

Австралія.

141


39.

Рослинний і тваринний світ Австралії.

145


40-41.

Антарктида. Жива природа Антарктиди.

152


42.

Захист проекту «Цікавий світ материка, на який я хочу потрапити». Узагальнення знань з розділу «Природа материків і океанів». Контрольна робота.

159


43.

Україна на карті світу. Карта України.

161


44.

Форми земної поверхні. Гори і рівнини України.

165


45.

Корисні копалини України.

169


46.

Водойми України: природні й штучні.

173


47.

Будова річки. Рівнинні й гірські річки України.

179


48.

Озера й болота України.

182


49.

Моря України — Чорне й Азовське.

186


50.

Ґрунти в рідному краї.

191


51.

Контрольна робота.

193


52.

Природні зони України. Карта природних зон.

196


53-54.

Мішані ліси (Полісся). Діяльність людей у зоні мішаних лісів. Охорона мішаних лісів.

199


55-56.

Лісостеп. Діяльність людей у зоні лісостепу. Охорона лісостепу.

203


57-58.

Степ. Діяльність людей у зоні степу. Охорона степу.

207


59-60.

Гори. Карпатські гори. Рослинний і тваринний світ Карпатських гір. Діяльність людей у Карпатських горах. Охорона природи Карпат.

211


61-62.

Кримські гори. Рослинний і тваринний світ Кримських гір.

215


63.

Підсумок до теми «Природа України». Контрольна робота.

219


64.

Тіла і речовини.

224


65.

Стани речовин.

227


66.

Будова і властивості твердих тіл, рідин і газів.

230


67.

Різноманітність речовин і матеріалів та їх використання людиною.

233


68.

Підсумок з теми «Тіла і речовини». Контрольна робота.

237
Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити