ПРИРОДОЗНАВСТВО конспекти уроків 4 клас до підручника Т. В. Гладюк - розробки уроків - 2015 рік

УРОК 18 Зображення місцевості на плані

Тема. Зображення місцевості на плані.

Мета. Формувати в учнів уявлення про план місцевості, уміння користуватися планом; удосконалювати уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; розвивати кмітливість, спостережливість, мислення; виховувати допитливість, бажання здобувати нові знання.

Обладнання: таблиці, малюнки й фотознімки місцевості, презентація.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

Продзвенів уже дзвінок,

всіх покликав на урок.

До уроку природознавства приготуйтесь,

на роботу налаштуйтесь.

Будемо план місцевості вивчати

й нові знання про природу здобувати.

II. Хвилинка спостережень.

III. Перевірка знань, умінь і навичок.

1. Тестова перевірка знань.

2. Перевірка виконаних завдань у робочому зошиті.

IV. Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми уроку.

— Розгляньте малюнки, фотографії нашої місцевості. Чи всі об’єкти місцевості добре на них видно? (Па малюнках і фотографіях об'єкта місцевості зображено такими, якими ми їх бачимо перед собою. Ближні об'єкти затуляють ті, що розташовані далі.)

Чи можна за малюнком або фотографією визначити розміри ділянки місцевості та як розміщені об’єкти на ній в просторі відносно сторін горизонту? (За малюнком або фотографією неможливо точно визначити розміри ділянки місцевості та як розміщені об'єкти на ній в просторі відносно сторін горизонту.)

— Визначити розміри місцевості, побачити розташування будинків, водойм, дерев та інших об’єктів на місцевості можна, якщо сфотографувати ділянку зверху, з літака.

Поміркуйте, навіщо людям потрібні зображення ділянок земної поверхні. (Зображення ділянок земної поверхні необхідні при будівництві доріг і будинків, веденні господарства, під час туристичних мандрівок.)

— Точні відомості про ділянки земної поверхні можна отримати з плану місцевості.

Отже, тема уроку — «Зображення місцевості на плані».

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про план місцевості.

— План місцевості — це креслення на папері невеликої ділянки земної поверхні. Об’єкти місцевості на плані зображують такими, якими їх бачать зверху, за допомогою умовних знаків. Кожний об’єкт позначається певним знаком, який його нагадує. За планом можна дізнатися про назву населених пунктів і водойм.

Розгляньте план місцевості та умовні знаки до нього на таблиці (слайді). Розкажіть, якими умовними знаками позначені на плані об’єкти.

— Чи можна за планом визначити розміри ділянки місцевості чи відстані між об’єктами на місцевості?

План є зменшеним зображенням ділянки земної поверхні. Відстані між об’єктами на планах зменшені відповідно до масштабу. Масштаб вказує, у скільки разів зменшено на папері справжні розміри об’єктів і відстані між ними на місцевості.

Масштаб можуть позначати внизу плану як напис або у вигляді лінійки, поділеної на сантиметри, з написом. Напис вказує відстань, яка на місцевості відповідає і см на плані.

Прочитайте масштаб плану на таблиці. Що він означає?

— Знаючи масштаб плану, можна обчислити справжні відстані між об’єктами на місцевості. Наприклад, відстань між школою і озером на плані, яку виміряли за допомогою лінійки, дорівнює 3 см. Масштаб плану: 1 см — 50 м. Отже, справжня відстань від школи до озера буде: 50 м х 3 = 150 м.

Чи можна за планом визначити, як розміщені об’єкти на місцевості в просторі відносно сторін горизонту?

— Усі об’єкти на плані розміщені відповідно до сторін горизонту. Напрям Пн.-Пд. вказують збоку на плані стрілкою. Якщо такої стрілки немає, тоді північною стороною вважають верхню частину плану, південною — нижню, західною — ліву, а східною — праву.

2. Практична робота з метою формування умінь читати умовні знаки на плані.

— Розгляньте план сільської місцевості (мал. 32 підручника, на таблиці) і умовні знаки до плану.

— Яким умовним знаком позначають будівлі на плані?

— Знайдіть на плані школу, лікарню, церкву.

— Яким умовним знаком на плані позначають залізницю? автомобільну дорогу? грунтову дорогу? стежку? Знайдіть ці умовні знаки на плані.

— Яким умовним знаком на плані позначають річку? озеро? болото? криницю? Знайдіть ці умовні знаки на плані.

— Яким умовним знаком на плані позначають ліс? кущі? луки? поодиноке дерево? поодинокий кущ? Знайдіть ці умовні знаки на плані.

— Яким умовним знаком па плані позначають сад? виноградник? орні землі? городи? обриви? Знайдіть ці умовні знаки на плані.

— Який масштаб плану? Що він означає?

— Як визначити сторони горизонту на плані місцевості?

— Знайдіть стрілку, що вказує напрям Пн.-Пд. на плані. У якому напрямку розташована лікарня на плані? виноградник? ліс? сад?

— За умовними знаками складіть розповідь про місцевість, зображену на плані.

3. Музична фізкультхвилинка.

VI. Закріплення знань, умінь і навичок.

1. Робота в парі.

— Поміркуйте! Чому об’єкти на плані зображено за допомогою умовних знаків?

2. Робота в групі.

— Розгляньте малюнок і план сільської місцевості. Обговоріть, чим план відрізняється від малюнка.

3. Робота в зошитах з друкованою основою (колективно). Завдання 1, 2, 3.

4. Індивідуальна робота з дидактичними картками.

VII. Підсумок уроку.

1. Продовження речень.

— План місцевості — це... .

— Кожен об’єкт місцевості позначають на плані... .

— Масштаб плану вказує... .

2. Бесіда.

— Що нового ви дізналися на уроці?

— Чого навчилися на уроці?

VIII. Домашнє завдання.

— Прочитайте §15. Дайте відповіді на запитання після параграфа.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити