ПРИРОДОЗНАВСТВО конспекти уроків 4 клас до підручника Т. В. Гладюк - розробки уроків - 2015 рік

УРОК 1 Вступ. Взаємозв’язки у природі

Тема. Вступ. Взаємозв’язки у природі.

Мета. Поглибити знання школярів про природу; розширювати в учнів уявлення про взаємозв’язки у природі; розвивати уміння аналізувати і порівнювати об’єкти природи, встановлювати взаємозв’язки у природі; ознайомити зі структурою підручника і зошита з друкованою основою; формувати потребу у пізнанні природи; розвивати кмітливість, спостережливість, мислення; виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання: таблиці, ілюстративний матеріал, презентація.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Хвилинка спостережень.

— У 4-му класі ми продовжимо вивчати предмет «Природознавство» і спостерігати за природою.

— Який сьогодні стан неба?

— Чи є опади? Які?

— Яка температура повітря?

— Чи є вітер? Який?

— Як високо стоїть Сонце над горизонтом?

— Які зміни ви спостерігаєте у живій природі?

III. Актуалізація опорних знань, повідомлення теми уроку.

— Пригадайте, що вивчає природознавство. (Природознавство вивчає природу.)

— Для чого потрібно вивчати природознавство? (Природознавство потрібно вивчати, щоб дізнатися багато цікавого про природу, не шкодити, а розумно використовувати її багатства, милуватися красою, любити й оберігати її.)

— Що таке природа? (Усе, що оточує нас, окрім об’єктів, створених людиною, називають природою.)

— Якою буває природа? (Природа буває живою і неживою.)

Наведіть приклади об’єктів неживої природи. (Сонце, грунт, вода, повітря, Місяць, зорі, хмари, каміння — об'єкти неживої природи.)

— Наведіть приклади тіл живої природи. (Люди, рослини, тварини, гриби, бактерії — об’єкти живої природи.)

Погляньте навколо. Які з тіл не належать до природи? Чому ви гак вважаєте? (Стіл, нарта, ручка, дошка, лампа, шафа не належать до природи. Це тіла, створені людиною.)

— Пригадайте умови існування живих організмів. Заповніть схему (на дошці або на слайді).

Умови існування живих організмів


— Чи можуть організми існувати без неживої природи? Доведіть це на прикладі рослин. (Рослинам для життя потрібне повітря, вода, сонячне світло і тепло, поживні речовини. Із неживої природи рослини беруть все необхідне для свого життя. Вони коренями всмоктують із грунту воду з розчиненими в ній мінеральними солями, вбирають листками з повітря вуглекислий газ. Дихають рослини, поглинаючи з повітря кисень.)

— Як взаємозв’язані організми різних царств живої природи? (Використовуючи сонячну енергію, у листках рослин із води і вуглекислого газу утворюються поживні речовини — цукор і крохмаль. Тварини отримують поживні речовини, поїдаючи рослини й тварин. Рослиноїдні тварини живляться рослинами і є поживою для хижих тварин. Всеїдні тварини споживають рослини і тварин. Усі організми з часом відмирають. Рештками рослин і тварин живляться гриби та бактерії. Вони перетворюють їх на перегній, а згодом на мінеральні солі. Отже, організми різних царств пов’язані між собою.)

— Як жива природа впливає на неживу? Наведіть приклади. (Живі організми під час дихання поглинають кисень, а виділяють в повітря вуглекислий газ. Рослини й тварини, які живуть у грунті, впливають на його склад і родючість. Під впливом життєдіяльності організмів руйнуються гірські породи.)

Отже, між живою і неживою природою існує тісний взаємозв’язок. На уроці ми поговоримо про взаємозв’язки у природі та спробуємо дізнатися, які зв’язки існують між людиною і навколишньою природою.

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Бесіда з елементами розповіді з метою ознайомлення учнів зі змістом і завданнями навчального предмета «Природознавство», структурою підручника і зошита.

— Допоможе нам у вивченні природознавства підручник. Розгляньте його. Що зображено на обкладинці підручника?

Прочитайте його назву. Як ви думаєте, про що в ньому розповідатиметься?

Розгорніть підручник. На сторінці зверху вказані автори, які написали цей підручник. Прочитайте їх прізвища.

— Перегорніть сторінку. Що на ній зображено? (Умовні позначення.)

— Давайте розглянемо їх і дізнаємося, що вони означають. (Вчитель пояснює значення кожного символу.) Вони допоможуть вам працювати з підручником.

Прочитайте на наступній сторінці звернення авторів до вас. Про що говориться у зверненні?

— У підручнику є назви розділів і параграфів. Кожний розділ, який ми вивчатимемо, виділений іншим кольоровим малюнком. Його назва написана жирнішими і більшими буквами. Кожна назва параграфа написана зверху сторінки підручника. Наприкінці підручника є зміст, у якому наводиться перелік усіх назв розділів і параграфів. Знайдіть його. Прочитайте назви розділів.

— На уроках природознавства у 4 класі ви дізнаєтесь про Всесвіт, нашу Галактику й Сонячну систему, планету Земля та космічні тіла, що її оточують; про різноманітну й дивовижну природу материків і океанів; про природні багатства нашої держави. Навчитесь орієнтуватися на місцевості, користуватися компасом, читати плани місцевості та географічні карти. А головне — навчитесь цінувати, любити й берегти природу.

Пам’ятайте, що статті підручника слід читати вдумливо, а ілюстрації потрібно розглядати уважно.

Підручником ви користуватиметесь і в школі, і вдома. Як потрібно ставитися до підручника? (До підручника потрібно ставитися бережливо.)

— Допоможе успішно вивчати природознавство і зошит з друкованою основою. Розгляньте його. Що намальовано на титульній сторінці зошита? Чи впізнаєте його серед інших зошитів?

Полистайте зошит. Із кожної теми уроку вам треба буде виконати певні завдання. їх виконуйте в зошиті охайно.

2. Бесіда з елементами розповіді з метою формування уявлення про значення природи в житті людини.

— До якої природи належить людина? Доведіть свою думку. (Людина належить до живої природи. Як і інші організми, вона народжується, росте, розвивається, дихає, живиться, розмножується і помирає.)

Отже, людина є частиною живої природи. Чи може людина прожити без природи? (Як і іншим організмам, для життя людині потрібні певні умови — сонячне світло і тепло, вода, повітря, їжа.)

— Розгляньте ілюстрації (таблиця, слайд). Яку роль відіграє природа в житті людини? (Сонячне тепло і світло, повітря й воду, рослинну і тваринну їжу, ліки люди отримують від природи. З природних матеріалів виготовляють одяг і взуття, будують будинки, заводи і фабрики, створюють машини й літаки та безліч необхідних речей.)

— Поміркуйте, чому кажуть, що природа є джерелом здоров'я людини. (Прогулянки на свіжому повітрі, купання у водоймах, сонячні ванни позитивно впливають на здоров'я людини.)

Розгляньте ілюстрації (мал. 1 на с. 5 підручника, таблиці або слайді). Розкажіть про ставлення людини до природи. Як шанобливе ставлення до природи впливає на особистісні якості людини? Наведіть приклади. (Догляд людини за рості нами й тваринами, турбота про стан навколишнього середовища роблять людину добрішою. Милування красою природи надихає на творення прекрасного — художніх картин, музики, віршів і пісень про природу. У процесі пізнання природи у людини виникає почуття радості відкриття її таємниць.)

3. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про наслідки негативного впливу людини на природу.

Ви вже знаєте, що аби задовольнити свої потреби в енергії, люди видобувають паливні корисні копалини. Для будівництва будинків, підприємств, доріг їм потрібні будівельні корисні копалини, для виготовлення літаків, машин, кораблів — рудні корисні копалини.

Щоб виготовити меблі, необхідна деревина, тому люди вирубують ліси. Для вирощування культурних рослин і розведення свійських тварин потрібна певна територія, тому люди розорюють степи, осушують болота.

Як впливає господарська діяльність людини на природу? (Господарська діяльність людини може загрожувати існуванню природи.)

— Розгляньте ілюстрації (мал. 2 на с. 5 підручника, на таблиці або слайді). Складіть розповідь про негативний вплив людини на природу.

— Викиди фабрики і заводів, видобування корисних копалин, різноманітний транспорт можуть спричиняти забруднення повітря, водойм, грунтів. Забруднені водойми міліють, а згодом пересихають.

Нераціональне використання мінеральних добрив, отрутохімікатів сприяють забрудненню грунтів. Надмірне випасання худоби, неправильний обробіток грунту сприяє його руйнуванню.

Забруднення природного середовища, недотримання правил полювання, рибальства, витоптування рослин, надмірне їх збирання призводять до загибелі живих істот, зменшення чисельності та різноманітності рослинного і тваринного світу.

Отже, бездумне, споживацьке ставлення до природи призводить до забруднення довкілля, пересихання річок і обміління морів, руйнування грунту і знищення лісів, загибелі рослин і тварин, тобто до руйнування природи.

4. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про залежність здоров’я людини від стану навколишнього середовища.

— Руйнуючи природне середовище, яке нас оточує, людина шкодить і собі. Поміркуйте, чи впливає стан навколишнього середовища на здоров'я людини. Як саме?

— Сприятливими умовами життя й здоров’я людини є чисте повітря й вода, незабруднена шкідливими речовинами рослинна й тваринна їжа. Вдихаючи забруднене повітря, вживаючи забруднену воду й їжу, людина хворіє.

У природі все взаємопов’язано. Тому, завдаючи шкоди природі, людина погіршує умови власного життя, а це негативно впливає на її здоров’я. Отже, життя людини, її здоров’я залежить від стану навколишнього середовища.

5. Бесіда з елементами розповіді з метою формування уявлення про заходи щодо збереження навколишнього середовища.

— Які заходи слід вжити, щоб зберегти життя рослин, тварин і людини на Землі? (Щоб зберегти життя на Землі, треба берегти природу, не забруднювати її.)

— Які заходи слід вживати, щоб не забруднювати довкілля, берегти природні багатства? (Щоб берегти природу, потрібно ставити очисні фільтри повітря й води па підприємствах, бережливо (економно) використовувати воду й корисні копалини; дотримуватись правил обробітку грунту, розумно вносити добрива у грунт і використовувати отрутохімікати; насаджувати ліси, не знищувати бездумно рослинні й тваринні багатства, особливо оберігати рослин і тварин, які стали рідкісними й занесені до Червоної книги України.)

— Для того, щоб зберегти природу для майбутніх поколінь, треба її цінувати та вивчати, досліджувати взаємозв’язки у природі, розумно використовувати й примножувати її багатства.

6. Музична фізкультхвилинка.

V. Закріплення знань, умінь і навичок.

1. Робота в зошитах з друкованою основою (колективно). Завдання 1-3.

(Н. О. Будна, Т.В. Гладюк, М. М. Гладюк. Природознавство : робочий зошит : 4 клас. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2015)

2. Робота в парах.

— Поміркуйте! Як ви розумієте прислів’я: «З природою живи в дружбі, то буде вона тобі в службі»?

3. Робота в групах.

— Обговоріть! Яких правил слід дотримуватись під час відпочинку на природі (група 1 — в лісі, група 2 — біля водойм, група 3 — на луках)?

4. Обговорення ситуацій (колективно).

Ситуація 1 (завдання 4 на с. 6 підручника.) Дмитрик нарвав у лісі великий букет підсніжників для мами. Чи правильно вчинив хлопчик? Чому?

Ситуація 2. Діти, відпочиваючи біля річки, пили воду, їли морозиво. Обгортки від морозива і пластикові пляшки з-під води вони викинули у воду. Оцініть поведінку дітей.

Ситуація 3. Цілий день друзі відпочивали на природі. Дівчатка плели віночки з польових квітів, а хлопці ловили метеликів і складали їх у целофанові торбинки. Надвечір, прийшовши додому, діти побачили, що віночки зів'яли, а метелики загинули. Вони викинули у сміття віночки й торбинки з метеликами. Оцініть поведінку дітей.

5. Виконання завдання на дошці.

— З’єднайте стрілками причини та відповідні наслідки негативного впливу діяльності людини на навколишнє середовище.

✵ Добування корисних копалин

✵ Забруднення повітря


✵ Вирубка дерев для одержання будівельних матеріалів, паперу

✵ Забруднення водойм


✵ Розорювання лук і степів, використання отрутохімікатів

✵ Зменшення площі лісів


✵ Осушення боліт✵ Будівництво доріг

✵ Зменшення видів рослин і тварин


✵ Зливання у водойми стічних вод побутових і промислових підприємств


✵ Забруднення та руйнування грунтів


✵ Викиди диму підприємствами; вихлопних газів — автомобілями

✵ Руйнування земної поверхні


✵ Необмежене полювання на диких звірів, вилов риби під час нересту, безконтрольний збір ягід і лікарських рослинVI. Підсумок уроку.

— Продовжте речення.

✵ Цінність природи для людини полягає у тому, що... .

✵ Негативним впливом господарської діяльності людей на природу є... .

✵ Доказом того, що життя людини залежить від стану довкілля, є... .

✵ Людина і природа... .

✵ Без природи існування людей... .

✵ Використовуючи природні багатства, людина не повинна... .

✵ Обов'язок кожної людини — природу... .

VII. Домашнє завдання.

— Прочитайте §1. Дайте відповіді на запитання після параграфа. Виконайте в зошиті завдання 4 і 5 (за бажанням).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити