ПРИРОДОЗНАВСТВО конспекти уроків 4 клас до підручника Т. В. Гладюк - розробки уроків - 2015 рік

УРОК 19 Географічна карта

Тема. Географічна карта.

Мета. Формувати в учнів уявлення про географічну каргу, уміння чигати географічну каргу; удосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; розвивати спостережливість, мислення; виховувати прагнення до пізнання нового матеріалу.

Обладнання: таблиці, географічні карти, презентація.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

Продзвенів уже дзвінок,

всіх покликав на урок.

До уроку природознавства

приготуйтесь, на роботу налаштуйтесь.

Будемо географічні карти вивчати

й нові знання про природу здобувати.

II. Хвилинка спостережень.

III. Перевірка знань, умінь і навичок.

Тестова перевірка знань.

IV. Актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності, повідомлення геми уроку.

— Поміркуйте, чи можна з допомогою плану місцевості прокладати маршрути для плавання кораблів чи польотів літаків. Чому?

План місцевості — це зменшене зображення невеликої ділянки земної поверхні. Для того, щоб можна було прокладати маршрути для плавання кораблів і польотів літаків, для подорожі по всьому світу або певній країні, вивчати природу (погоду, грунти, корисні копалини, рослинний і тваринний світ) усієї Землі чи її частини, потрібні зображення усієї земної поверхні або окремих її великих частин.

— Пригадайте, як називається модель, на якій зображена уся земна поверхня. (Глобус — це модель Землі.)

— Розгляньте глобус. Він, як і план, має масштаб. Що означає масштаб?

— Земна поверхня на глобусі зменшена в мільйони разів. Через це на глобусі за допомогою умовних знаків позначають лише найважливіші об'єкти Землі.

Що позначено на глобусі умовними знаками? (На глобусі позначено океани, материки, моря, найвищі гори, найбільші рівнини, великі річки й міста.)

— На глобусі земна поверхня відображена найбільш точно. Адже глобус правильно передає форму нашої планети. Тому зображені на ньому об'єкти (материки, океани, моря) повністю відповідають їх положенню на земній кулі. Глобус називають об’ємною моделлю Землі, що в загальних рисах зберігає її форму, зменшену в мільйони разів.

Поміркуйте! Чи зручно користуватися глобусом під час подорожі? Чи легко виміряти відстані на глобусі?

— Глобус надто громіздкий, щоб брати його із собою в далекі мандрівки, а для вимірювання відстаней на глобусі слід користуватися гнучкою металевою лінійкою або ниткою. Тому пілоти, капітани кораблів, водії, геологи й туристи користуються географічними картами, які є більш зручними у користуванні.

Тема уроку — «Географічна карта». Ми сьогодні дізнаємося, що таке географічна карта, які бувають географічні карти, навчимося користуватися картами.

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про географічну карту.

— Прочитайте у підручнику визначення географічної карти.

— Чим географічна карта відрізняється від плану? Чим подібна до нього?

— Географічна карта — зменшене в багато разів зображення на папері усієї поверхні земної кулі або окремих її частин за допомогою масштабу й умовних знаків. А план — це зменшене зображення лише невеликої ділянки земної поверхні. Як і на плані, на географічній карті об’єкти позначають умовними знаками. На плані й на карті вказано масштаб.

Це цікаво знати. Слово «карта» з латинської мови означає «невеликий аркуш паперу». Тривалий час у Європі використовували, окрім слова «карта», ще слово «мапа».

Вважають, що перші карти з’явилися задовго до виникнення писемності. Давньогрецький учений Анаксімандр вперше створив карту світу з використанням масштабу.

— Які географічні карти ви бачили? Що на них було зображено?.

— Географічні карти бувають різні. Кожна карта має свою назву. На одних картах зображена вся поверхня Землі (слайд), на інших — окрема частина світу чи материк (слайд), країна, область або район (слайд). Є політичні карти, на яких зображають країни світу з їх столицями (слайд), карти грунтів (слайд) чи природних зон різних частин світу (слайд.) Карти, на яких зображено гори й рівнини, океани й моря, річки й озера та інші природні об’єкти, називають фізичними картами. У попередніх класах ми вже розглядали з вами з фізичну карту України (слайд).

Це цікаво знати. Перші детальні карти України склав французький військовий інженер Гійом де Боплан понад 350 років тому.

На уроках ми користуватимемося атласом, у якому зібрані різні географічні карти.

2. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про паралелі та меридіани.

Розгляньте глобус (або таблицю, слайд). На глобусі є тонка сітка з голубих ліній. Паралелі — це лінії, що вказують напрям захід-схід. Вони проведені подібно (паралельно) до екватора (вчитель показує). Якої форми паралелі? (Паралелі за формою — це кола, радіус яких зменшується до полюсів.)

Це цікаво знатті. Найдовша паралель — екватор завдовжки 40 000 км.

Меридіани — це лінії, які вказують напрям північ-південь. Вони з’єднують Північний і Південний полюси Землі (вчитель показує). Якої форми меридіани? (Меридіани за формою півкола з однаковою довжиною (близько 20 000 км).)

— Паралелі і меридіани — це уявні лінії, тому що насправді на поверхні Землі їх немає. Паралелі й меридіани є не тільки на глобусі, а й на географічних картах.

Це цікаво знатті. Давньогрецький учений Ератосфен Кіренський, який уперше обрахував розміри нашої планети, ввів поняття «паралелі» та «меридіани». Інший давньогрецький вчений Клавдій Птоломей вперше використав на географічних картах сітку з меридіан й паралелей, яка мало чим відрізнялася від сучасної.

3. Розповідь з елементами практичної роботи з метою формування уявлення про фізичну карту півкуль.

— Якщо уявно поділити глобус по меридіану на дві частини, то отримаємо дві півкулі. На кожній буде зображено лише половина поверхні Землі. Зображення поверхні півкуль на папері є фізичною картою півкуль: Західної півкулі і Східної (карта або слайд). Якщо поверхню обох півкуль зобразити суцільно, на аркуші паперу отримаємо фізичну карту світу (карта або слайд).

Розгляньте фізичну карту півкуль (на форзаці підручника). Знайдіть і покажіть на ній Західну і Східну півкулі Землі, Північний і Південний полюси, екватор. Північну і Південну півкулі, меридіани і паралелі.

4. Розповідь з елементами практичної роботи з метою формування уявлення про масштаби карт.

Кожна карта має свій масштаб. Що показує масштаб? (Він показує, у скільки разів зменшено дійсні відстані па карті.)

— Уважно розгляньте фізичну карту півкуль та фізичну карту України. Поміркуйте, на якій карті зображено більшу територію Землі.

— Прочитайте масштаби обох карт. Порівняйте їх. У якої карти він більший?

— На якій із цих карт зображено більше об’єктів? Чому?

— Чим більша територія поверхні Землі зображена на карті, тим менший її масштаб і тим менше об’єктів певної місцевості зображено на ній, адже 1 см на карті означає десятки, сотні або тисячі кілометрів на місцевості.

5. Розповідь з елементами практичної роботи з мстою формування уявлення про умовні знаки географічних карт.

— На карті є різні умовні знаки. Умовні знаки — це різні за формою, розміром і кольором позначення символів на карті. Щоб зрозуміти зображення на карті, слід навчитися читати умовні знаки.

Розгляньте умовні знаки на фізичній карті півкуль. Що вони означають? Яким кольором на карті позначено суходіл, а яким — водойми?

— Чи однаковими відтінками кольорів зображений суходіл і водойми на карті?

— На фізичній карті добре видно рівнини, позначені зеленим кольором та жовтим, гори — коричневим, моря й озера — блакитно-синім. Річки позначають лініями блакитного кольору різної товщини. За кольором на карті можна дізнатися про висоту гір та глибину водойм. Найвищі гори позначено темно-коричневим кольором, найглибші місця у водоймах — насиченим синім кольором, а мілкіші — світло-голубим.

6. Музична фізкультхвилинка.

VI. Закріплення знань, умінь і навичок.

1. Робота в парі.

— Поміркуйте! Порівняйте глобус і фізичну карту півкуль. Чим вони подібні? Чим відрізняються?

2. Робота в групі.

— Обговоріть! Яке значення мають географічні карти у житті та господарській діяльності людини?

3. Робота в зошитах з друкованою основою (колективно). Завдання 1, 2, 3.

4. Індивідуальна робота з картками для самостійної роботи.

VII. Підсумок уроку.

1. Продовження речень.

— Географічна карта — це... .

— Фізичною картою називають... .

— Масштаб карти вказує... .

2. Бесіда.

— Що нового ви дізналися на уроці?

— Чого навчилися на уроці?

VIII. Домашнє завдання.

— Прочитайте §16. Дайте відповіді на запитання після параграфа. Виконайте 4, 5, 6 завдання в зошиті.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити