ПРИРОДОЗНАВСТВО конспекти уроків 4 клас до підручника Т. В. Гладюк - розробки уроків - 2015 рік

УРОК 22 Океани, материки і частини світу

Тема. Океани, материки і частини світу.

Мета. Розширити в учнів уявлення про океани; формувати уявлення про материки (континенти), частини світу; удосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; розвивати кмітливість, спостережливість, мислення; виховувати бажання пізнавати новий матеріал.

Обладнання: таблиці, ілюстративний матеріал, презентація.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

Продзвенів уже дзвінок,

всіх покликав на урок.

До уроку природознавства приготуйтесь,

на роботу налаштуйтесь.

Будемо активно працювати

й нові знання про природу здобувати.

II. Хвилинка спостережень.

III. Аналіз контрольної роботи.

IV. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми уроку.

— Ми починаємо вивчати новий розділ «Природа материків і океанів». Вивчаючи цей розділ, ви дізнаєтесь про чисельність населення Землі, найбільші країни світу та їх столиці, особливості природи океанів і материків, вплив господарської діяльності людини на стан довкілля та основні шляхи збереження й охорони природи па планеті; навчитеся пояснювати, чому природа Землі така різноманітна, показувати на карті світу океани та материки, застосовувати географічні карти для розв’язання навчальних ситуацій.

Тема нашого уроку — «Океани, материки і частини світу».

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Бесіда з елементами практичної роботи і розповіді з метою поглиблення уявлення про океани.

— Пригадайте, що таке Світовий океан. (Великі водні простори Землі.) Розгляньте фізичну карту півкуль (таблиця, слайд). Яка частина поверхні землі зайнята Світовим океаном? (Більша частина поверхні Землі (3/4) зайнята водою Світового океану.)

— Які частини Світового океану ви знаєте? (Найбільшими частинами Світового океану є океани — Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий.)

— Знайдіть океани на фізичній карті півкуль.

Розгляньте схему розподілу вод Світового океану (мал. 35 підручника, на таблиці, слайді). Який океан є найбільшим за площею, а який — найменшим? (Найбільшим за площею океаном є Тихий, а найменшим — Північний Льодовитий океан.)

Тихий океан є не лише найбільшим, але й найглибшим із океанів. Удвічі менший за площею від нього і не такий глибокий — Атлантичний океан. Третім за площею і другим за глибиною є Індійський океан. Північний Льодовитий океан має не лише найменшу площу, він і наймілкіший з океанів.

Океани сполучені між собою протоками. Протока — це вузька смуга води, що розділяє ділянки суходолу і сполучає суміжні водні простори.

Це цікаво знати. Берингова протока сполучає Тихий і Північний Льодовитий океани. Найширшою в світі є протока Дрейка, яка сполучає Атлантичний і Тихий океани (вчитель показує на карті).

В усіх океанів є моря. Море — частина океану, яка врізається у сушу.

Це цікаво знати. Одні моря глибоко врізаються у суходіл і сполучаються з океаном протоками. Наприклад, Чорне море. Інші моря лише трохи врізаються у суходіл і відокремлені від океану невеликими ділянками суші. Наприклад, Берингове море.

2. Практична робота, бесіда з елементами розповіді з метою формування уявлення про материки.

— Розгляньте фізичну карту півкуль (таблиця, слайд). Серед безмежних вод Світового океану розміщуються материки — великі ділянки суходолу, оточені водою. Порахуйте, скільки є на Землі материків. Прочитайте їхні назви.

— На Землі є шість материків, або, як їх ще називають, континентів. Це Євразія, Африка, Австралія, Південна Америка, Північна Америка, Антарктида.

Розгляньте схему розподілу площі суходолу за материками (мал. 36 підручника, таблиця, слайд). Який материк найбільший за площею, а який — найменший? (Найбільший материк — Євразія, а найменший — Австралія.)

— Материки Землі відрізняються між собою розмірами, розташуванням, природою.

3. Розповідь з елементами бесіди, практичною роботою з метою формування уявлення про острови й півострови.

— Розгляньте фізичну карту півкуль (таблиця, слайд). Зверніть увагу, що на краях материків виступають півострови. Півострови — це ділянки суші, оточені водою з трьох сторін.

Знайдіть у тексті підручника, як називається найбільший у світі півострів. (Найбільшим півостровом у світі є Аравійський.) (Вчитель показує на карті.)

Це цікаво знати. На території Аравійського півострова (3 млн км2) могло б розміститися майже п’ять територій України.

Найбільшим півостровом в Україні є Кримський. Знайдіть його на фізичній карті півкуль (вчитель показує на карті).

— В океанах, частіше неподалік материків, розмішуються острови — це значно менші за розмірами від материків ділянки суходолу, які з усіх боків оточені водою.

Найбільший на Землі острів — Гренландія. За площею (2,2 млн км2) він у 3,5 рази більший за Україну. Знайдіть його на фізичній карті півкуль (вчитель показує на карті).

Це цікаво знати. Острови в океані можуть розташовуватись групою недалеко один від одного. Годі таку групу островів називають архіпелагом.

4. Розповідь з метою формування уявлення про частини світу.

— З давніх-давен, подорожуючи, мореплавці відкрившій нові землі, їх назвали частинами світу. Частини світу — це регіони суші, які включають материки або їх великі частини разом з найближчими островами. Увесь суходіл люди умовно поділяють на шість частин світу — Європа, Азія, Африка, Америка, Австралія і Океанія, Антарктида.

Материк Євразія складається з двох частин світу — Європи та Азії. Умовна межа між ними проходить уздовж Уральських гір.

Це цікаво знати. Назва «Європа» походить від фінікійського слова «захід», а «Азія» — від ассірійського слова «схід». Уявлення про них як про різних частин світу склалося в давнину, значно раніше, ніж люди дізналися про істинні розміри всього материка. Через протоку Босфор збудовано мости, що з’єднують Азію з Європою.

Частина світу Америка розташована на двох материках — Південна Америка і Північна Америка. Вона була відкрита європейцями пізніше, ніж частина світу Африка.

І (є цікаво знати. Якщо Європу, Азію й Африку називають ще Старим Світом, то Південну й Північну Америки називають Новим Світом.

Ще пізніше були відкриті європейцями частина світу Австралія і Океанія, яка включає прилеглі до Австралії острови, та частина світу Антарктида.

5. Практична робота «Робота з географічними картами півкуль та світу. Нанесення на контурну карту назв материків і океанів» з метою формування умінь знаходити на картах океани, материки, частини світу.

— Виконайте практичну роботу, описану в підручнику (або в зошиті, завдання 5).

1) Уважно розгляньте географічні карти світу і півкуль (на форзаці). Знайдіть і покажіть на картах океани, материки і частини світу.

2) Визначте, у яких півкулях Землі знаходяться материки.

3) Якими океанами омиваються Північна й Південна Америка, Африка, Австралія, Антарктида, Євразія?

4) Нанесіть на контурну карту спочатку назви материків, а потім океанів. Назви океанів і материків напишіть великими друкованими літерами.

6. Музична фізкультхвилинка.

VI. Закріплення знань, умінь і навичок.

1. Робота в парі.

— Поміркуйте! Чим відрізняються острови і півострови?

2. Робота в групі.

— Обговоріть! Чим відрізняється поділ на материки від поділу на частини світу?

3. Робота в зошитах з друкованою основою (колективно). Завдання 1 і 2.

4. Індивідуальна робота з картками для самостійної роботи.

5. Завдання на застосування знань, умінь і навичок.

— Покажіть і назвіть на фізичній карті півкуль океани.

— Покажіть і назвіть на фізичній карті півкуль материки.

— Покажіть і назвіть на фізичній карті півкуль частини світу.

VII. Підсумок уроку.

1. Продовження речень.

✵ Світовий океан утворений океанами... .

✵ Частинами океану є... .

✵ Суходіл поділяють на материки... .

✵ Материк — це... .

✵ Частина світу — це... .

✵ Розрізняють такі частини світу... .

2. Бесіда.

— Що нового ви дізналися на уроці?

— Чого навчилися на уроці?

VIII. Домашнє завдання.

— Прочитайте §17. Дайте відповіді на запитання після параграфа. Виконайте З і 4 завдання в зошиті.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити