ПРИРОДОЗНАВСТВО конспекти уроків 4 клас до підручника Т. В. Гладюк - розробки уроків - 2015 рік

УРОК 23 Розселення людей на Землі. Кількість населення на нашій планеті

Тема. Розселення людей на Землі. Кількість населення на нашій планеті.

Мета. Формувати в учнів уявлення про кількість населення Землі, нерівномірне розселення людей на планеті і причини цього, формувати уявлення про найбільші за площею і кількістю населення країни, про причини зростання кількості населення на нашій планеті; удосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; розвивати кмітливість, спостережливість, мислення, пізнавальний інтерес.

Обладнання: таблиці, ілюстративний матеріал, презентація.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

Продзвенів уже дзвінок,

всіх покликав на урок.

До уроку природознавства приготуйтесь,

на роботу налаштуйтесь.

Будемо активно працювати

й нові знання про населення Землі здобувати.

II. Хвилинка спостережень.

III. Перевірка домашнього завдання.

1. Тестова перевірка знань.

2. Перевірка виконаних завдань у робочому зошиті.

3. Фронтальна бесіда.

— Що таке Світовий океан?

— Які океани Землі ви знаєте?

— Що таке материки?

— Назвіть материки Землі.

— Що таке частина світу?

— Назвіть частини світу нашої планети.

IV. Актуалізація опорних знань, повідомлення теми уроку.

— Поміркуйте! Чи на усіх материках Землі живуть люди?

— Тема нашого уроку — «Розселення людей на Землі. Кількість населення на нашій планеті».

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про розселення людей на Землі у давнину, причини нерівномірного розселення людей на планеті.

— Люди живуть постійно майже на всіх материках, окрім Антарктиди. Чи завжди так було?

— Існують різні думки вчених щодо того, який материк слід вважати батьківщиною людства.

Деякі вчені вважають, що батьківщиною людства є Африка. Саме там жили колись наші предки. Вони збирали рослини і полювали на тварин. У пошуках їжі люди згодом почали розселятись по інших материках.

Погляньте на схему розселення людей на Землі (таблиця, слайд). Спочатку люди з Африки потрапили в Азію, а звідти й в Австралію. Майже 40 тисяч років тому люди заселили Європу. Згодом — Північну, а потім і Південну Америку. Пригадайте, які умови для життя потрібні людині.

— Чи скрізь на Землі селились люди?

— Люди селились там, де у водоймах можна було ловити рибу, а у лісах полювати на диких тварин, збирати ягоди, гриби, лікарські рослини. Щоб мати вдосталь їжі, колись у давнину люди навчились виготовляти знаряддя праці, вирощувати культурні рослини. Вони приручили й одомашнили тварин, навчились розводити свійських тварин.

Заселяли люди різні ділянки Землі неоднаково. Вони селились у тих місцях, де були найкращі умови для життя: багато прісної води, родючі грунти, які дозволяли вирощувати високі врожаї й отримувати достатню кількість їжі, там, де залягали різноманітні корисні копалини.

2. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про країни-держави.

Перші об’єднання людей — держави — виникли в долинах великих річок, на рівнинах зі сприятливими погонними умовами. Коли кількість населення зростала, люди шукали нові місця для життя, багаті на природні багатства, і розселялися по Землі.

Розгляньте політичну карту світу (таблиця, слайд). Сьогодні на Землі існує близько 200 країн-держав. Кожна країна має свою назву, кордони, столицю. Пригадайте, що є символами держави. (Символами держави є герб, прапор і гімн.)

У кожній державі є основний закон — Конституція, яка визначає устрій та будову держави, основні права й обов’язки її громадян.

У країнах світу живуть різні народи. Кожен народ — це група людей, яка мас свою мову, свої звичаї, народні пісні, національний одяг, страви. Кожний народ, великий чи маленький, зберігає свої традиції — те, шо відрізняє його від інших народів. Кожна людина, де б вона не жила і до якого б не належала народу, є громадянином певної країни — держави. Усі країни світу, усі народи, які їх населяють, повинні жити в мирі й злагоді, поважати один одного.

Це цікаво знати. У країнах світу живуть люди різних рас. Давним-давно групи людей, які населяли материки Землі, жили у різних природних умовах. Протягом багатьох віків вони набули відмінних зовнішніх ознак: кольору шкіри, волосся, очей, форми носа, губ тощо. У людей, що жили в Африці, — чорний колір шкіри й чорне кучеряве жорстке волосся, товсті губи і широкий ніс. Такі ознаки захищали їх від спекотного Сонця. У людей Азії жовтуватий колір шкіри і вузький розріз очей, який запобігав потраплянню пилу і піску в пустелях, де трапляються часті вітри і пилові бурі. У європейців, які жили в холодних умовах, — світла шкіра і не дуже темне м’яке волосся. Так виникли людські раси — групи людей зі схожими зовнішніми ознаками. Ці ознаки передаються від батьків дітям, з покоління в покоління, незалежно від місця проживання. Люди усіх рас рівні між собою.

3. Практична робота і розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про найбільші країни за площею.

— Розгляньте політичну карту світу. Чи однакова площа у різних країн світу? (Країни відрізняються площею, яку займають.)

— Знайдіть і назвіть найбільші за площею країни. (Найбільші за площею країни у світі — це Росія, Китай, Індія.)

Є країни-гіганти з площею у декілька мільйонів квадратних кілометрів. Росія, Китай, Індія — найбільші країни за площею у світі і на материку Євразія. Канада і Сполучені Штати Америки — найбільші за площею країни на материку Північна Америка, Бразилія — в Південній Америці. Австралія — це велика країна на материку Австралія.

Є і маленькі країни за площею. Найменша серед них — Ватикан у місті Рим (Італія).

Кожна країна неповторна своїм розташуванням у просторі. Росія розташована одночасно в двох частинах світу — в Європі і в Азії. Австралія займає цілий материк, а Японія, Велика Британія — острівні держави. Береги одних країн омиваються морями чи океанами. Інші країни розмішені в глибині материків і виходу до морів не мають. Більшість країн світу розташовані на рівнинах.

4. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про кількість населення Землі, найбільші країни за кількістю населення.

— Нині на Землі в усіх країнах світу проживає понад 7 мільярдів людей.

Як і багато століть тому, природні умови і багатства Землі визначають нерівномірне розміщення населення на планеті. Найбільше людей проживає на рівнинах помірного теплового поясу, на узбережжі морів і океанів. У Північній півкулі проживає більше людей, ніж у Південній.

Кількість населення неоднакова в різних частинах світу, на материках і в окремих країнах. Так, на материку Євразія людей живе найбільше, а найменше — в Австралії. Єдиний материк, на якому постійно не живуть люди, — це Антарктида з її суровими природними умовам.

Найбільша в світі країна за кількістю населення — Китай (понад 1 млрд 300 млн осіб). На другому місці — Індія (понад 1 млрд). На третьому місці — Сполучені Штати Америки (понад 318 млн). В Україні проживає майже 43 млн людей.

У містах мешкає майже половина населення світу.

5. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про причини зростання кількості населення Землі.

— Розгляньте таблицю (у підручнику, на слайді). Поміркуйте, як змінювалась кількість населення протягом зазначеного періоду часу. Що спричинило стрімке зростання кількості населення в останні десятиліття?

— Знайдіть відповіді на ці питання у тексті підручника.

Кількість населення на нашій планеті безперервно збільшується. У далекому минулому вона зростала повільно. Годі людина сильно залежала від природних умов, їй важко було долати хвороби і голод. Протягом останніх століть кількість населення стрімко зростає. Людина стала менш залежною від природи і навчилася створювати собі комфортні умови для життя. Завдяки розвитку науки, техніки і медицини їй вдалося перемогти багато хвороб, що забирали тисячі життів у далекому минулому.

Вчені прогнозують, що і в майбутньому кількість населення зростатиме. Поміркуйте! Як зростання кількості населення впливатиме на стан природи?

— Зростання кількості населення на Землі означає, що людство потребуватиме ще більше прісної води, продовольства, ще більше використовуватиме рослинні й тваринні ресурси, видобуватиме корисних копалин. Як наслідок — люди більше забруднюватимуть повітря, водойми, грунти, знищуватимуть рослинний і тваринний світ, зменшуватимуть запаси корисних копалин.

Попрацюйте в групах і обговоріть. Чому вже сьогодні людство повинно подбати про збереження природних багатств для майбутніх поколінь? Як можна зберегти багатства природи, якщо кількість населення Землі постійно зростає?

— Щоб задовольнити потреби населення Землі і не нанести шкоди природі, потрібно вже сьогодні вживати заходи щодо збереження і примноження її багатств для майбутніх поколінь.

6. Музична фізкультхвилинка.

VI. Закріплення знань, умінь і навичок.

1. Робота в парі.

— Поміркуйте! Чому люди в давнину селились на рівнинах або в долинах великих річок?

— Чому усі країни й народи повинні жити в дружбі й злагоді?

2. Робота в зошитах з друкованою основою (колективно). Завдання 2.

3. Індивідуальна робота з картками для самостійної роботи.

4. Завдання на застосування знань, умінь і навичок.

— Покажіть на політичній карті світу найбільші за площею країни.

— Покажіть на політичній карті світу найбільші за кількістю населення країни.

VII. Підсумок уроку.

— Що нового ви дізналися на уроці?

VIII. Домашнє завдання.

— Прочитайте §18. Дайте відповіді на запитання після параграфа. Виконайте 1, 3 завдання в зошиті.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити