ПРИРОДОЗНАВСТВО конспекти уроків 4 клас до підручника Т. В. Гладюк - розробки уроків - 2015 рік

УРОК 2 Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт

Тема. Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт.

Мета. Ознайомити учнів з уявленнями людей про Землю і Всесвіт у давнину; розвивати спостережливість, мислення, уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; виховувати потребу у пізнанні природи.

Обладнання: таблиці, ілюстративний матеріал, презентація, м’яч, смужка паперу.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

Продзвенів уже дзвінок,

всіх покликав на урок.

До уроку приготуйтесь,

на роботу налаштуйтесь.

Будемо про Землю і Всесвіт ми вивчати

й нові знання здобувати.

II. Хвилинка спостережень.

— Який сьогодні стан неба?

— Чи є опади? Які?

— Яка температура повітря?

— Чи є вітер? Який?

— Як високо стоїть Сонце над горизонтом?

— Які зміни ви спостерігаєте у живій природі?

III. Перевірка домашнього завдання.

1. Тестова перевірка знань.

2. Фронтальна бесіда.

— У чому полягає цінність природи для життя людини?

— Як впливає на природу господарська діяльність людини?

— Як життя людини залежить від стану довкілля?

3. Перевірка виконаних завдань у робочому зошиті.

IV. Актуалізація опорних знань, повідомлення теми уроку.

— Протягом декількох уроків ми вивчатимемо розділ «Всесвіт і Сонячна система». Ви дізнаєтесь про будову Всесвіту, нашої Галактики й Сонячної системи, про особливості Сонця, Місяця та планети Земля.

— Пригадайте, яку форму має наша планета Земля. Що означає слово «Всесвіт»? Що ви знаєте про Всесвіт?

Слово «Всесвіт» означає «увесь світ». Отже, Всесвітом називають увесь навколишній світ.

З давніх-давен, спостерігаючи за Сонцем і зорями, різноманітними небесними явищами та сезонними змінами у природі, люди намагались пізнати таємниці будови Всесвіту, з’ясувати форму і місце нашої планети у космосі. Якими ж люди уявляли Землю і Всесвіт у давнину? Про це ми поговоримо на уроці.

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Розповідь з елементами бесіди з метою ознайомлення учнів із уявленнями стародавніх людей про Землю й Всесвіт.

— У давнину уявлення людини про Всесвіт складалися на основі її безпосередніх спостережень, тобто на основі того, що людина відчувала і бачила своїми очима.

Розгляньте ілюстрації (мал. З підручника, на таблиці, слайді). За малюнком розкажіть, як уявляли Землю і Всесвіт у Стародавній Індії. (У Стародавній Індії вважали, що Земля тримається на спинах чотирьох слонів, які стоять на велетенській черепасі.)

— Зверніть увагу, черепаха опиралась на змію, яка уособлювала Всесвіт. Як уявляли Землю і Всесвіт жителі узбережжя океану? (Жителі узбережжя океану уявляли Землю у вигляді плоского диска, розміщеного на спинах трьох китів, які плавають безмежними водними просторами.)

— Як уявляли Землю і Всесвіт стародавні єгиптяни? (Стародавні єгиптяни вірили, що над Землею схиляється богиня неба. Бог Сонця Ра на кораблі мандрує небосхилом і освітлює Землю.)

— За творами поета Гомера можна дізнатися, як уявляли Землю і Всесвіт стародавні греки. Вони вважали, що за формою Земля нагадує щит воїна. Сушу з усіх сторін омиває річка Океан. Над Землею розташоване небо, по якому рухається бог Сонця Геліос. Він щоденно піднімається із вод Океану на сході і поринає в них на заході.

Розгляньте ілюстрації (слайд). Жителі стародавнього Вавилону, держави, що розташовувалася в басейні рік Тигра і Євфрату, уявляли Землю у формі гори, яка була оточена морем. На море спиралось тверде небо, по якому рухалися Сонце, Місяць і планети. Сонце опускалося в море і проходило вночі через безодню, яка знаходилася під Землею. Вранці воно знову сходило з моря і продовжувало свій шлях по небу.

— Яке уявлення про будову Всесвіту було найпоширенішим у давнину? Якою за формою уявляли Землю більшість людей? (Серед давніх людей найпоширенішим було уявлення, що Всесвіт складається з двох частин — Землі і Неба. Земля здавалась їм плоскою або опуклою, над якою, як дах у будинку, розташовувалось Небо. Вони гадали, що коли б наша планета була круглою, то мешканці іншого її боку попадали б з неї. По небу навколо Землі рухались Сонце, Місяць та інші небесні світила.)

Багато давньогрецьких учених вважали, що Земля — найбільше нерухоме плоске тіло у Всесвіті й перебуває в його центрі. Навколо Землі обертаються Сонце, Місяць і планети. Пізніше вчені прийшли до висновку, що Всесвіт і Земля влаштовані набагато складніше, ніж це уявляється недосвідченому спостерігачеві.

Давньогрецький учений Геракліт Ефеський висловив геніальну думку, що Всесвіт завжди був, є й буде, що в ньому немає нічого незмінного — усе рухається, змінюється, розвивається.

2. Розповідь з елементами бесіди і проведенням досліду з метою формування уявлення про кулястість Землі та місце її у Всесвіті.

— Уперше ідею про кулястість Землі висловив давньогрецький вчений Піфагор. Мислитель вважав, що все в природі повинно бути гармонійним і досконалим. Земля також повинна бути досконалою. Найдосконалішим геометричним тілом є куля, а отже, Земля — куляста!

Можливо, на таку думку Піфагора навели спостереження досвідчених мореплавців, які розповідали про поступове зникнення кораблів за обрієм або їх появу із-за обрію. Наприклад, коли мореплавці зустрічали інший корабель у морі, бачили, як спочатку на обрії з’являлась щогла. Згодом, при наближенні, було видно весь корабель. Таке може буди лише на поверхні, яка має форму кулі.

Що бачили люди, зустрічаючи корабель на березі (демонстрація слайда)? (Спочатку бачили тільки прапор корабля, при наближенні ставало видно щоглу, а потім і сам корабель. Оскільки Земля має форму кулі, спочатку бачили верхню частину корабля, а інша частина знаходилася за обрієм.)

— Проведемо дослід. Візьмемо м’яч і прикріпимо до нього смужку з паперу. Покотимо м’яч по столу. Що ви спочатку бачите? А потім? (Спочатку бачили лише тонку смужку, а потім, при наближенні м'яча, стало видно всю смужку паперу повністю.)

— При підйомі вгору люди спостерігали за розширенням вигляду поверхні планети, що теж було доказом кулястої форми Землі.

Пізніше здогади Піфагора підтвердив давньогрецький учений Аристотель. Він вважав, що Земля й всі небесні тіла кулясті. Кулястість Місяця він довів, вивчаючи його фази, а кулястість Землі пояснював характером місячних затемнень. Вчений помітив, що під час місячного затемнення Земля затуляє Місяць від сонячного світла і кидає на нього свою тінь. Земля буває повернута до Місяця різними сторонами, але тінь від Землі, яка падає на повний Місяць, завжди кругла. Така тінь може буди лише від кулі, стверджував учений. Згодом люди почали вважати, що й інші планети кулястої форми.

Відомий давньогрецький математик і географ Ератосфен Кіренський уперше обрахував розміри нашої планети. Давньогрецьких вчених також зацікавило питання, яке місце займає наша планета у Всесвіті.

Аристотель уявляв Землю центром Всесвіту, найбільшим її тілом, навколо якого обертаються всі небесні тіла. Всесвіт, на думку Аристотеля, має кінцеві розміри — його ніби замикає сфера зір.

Помилкову думку Аристотеля, що Земля — нерухомий центр Всесвіту, розділяло багато грецьких учених і пізніше.

Ідеї Аристотеля підтримував інший давньогрецький вчений Клавдій Птоломей. Тривалий час у науці панувало його вчення про геоцентричну (з грецької — «у центрі Земля») будову Всесвіту (демонстрація слайда, на якому зображена будова Всесвіту за Птоломеєм). Учений вважав, що розміри Всесвіту обмежуються сферою нерухомих зір. Велика куляста Земля — нерухомий центр Всесвіту, а невеликі за розмірами Сонце, планети і Місяць обертаються по своїх орбітах навколо неї. Розміри Землі незначні в порівнянні з відстанню до планет і тим більше до зір.

Однак не всі давньогрецькі вчені розділяли погляди Аристотеля. Аристарх Самоський вважав, що Земля і всі планети обертаються навколо Сонця, але довести цього він не міг. Майже через 1700 років, у 1514 році, геніальні думки Аристарха Самоського були підтверджені польським вченим Миколою Коперником, який запропонував геліоцентричну (з грецької — «у центрі Сонце») будову Всесвіту (демонстрація слайда, на якому зображена будова Всесвіту за Коперником). Згідно з нею. Земля — одна із планет, що обертаються навколо Сонця, центру Всесвіту. Коперниквважав, що Всесвіт величезний, але має межі, визначені сферою нерухомих зір. Із розвитком науки були наведені переконливі докази про те, що Земля та інші планети обертаються навколо Сонця.

3. Музична фізкультхвилинка.

VI. Закріплення знань, умінь і навичок.

1. Робота в зошитах з друкованою основою (колективно). Завдання 1.

2. Робота в парах.

— Поміркуйте! Чому давні люди вважали, що Земля плоска і нерухома?

3. Робота в групах.

— Обговоріть! Як змінювались погляди стародавніх греків про Землю і Всесвіт?

4. Індивідуальна робота з картками для самостійної роботи.

VII. Підсумок уроку.

— Продовжте речення.

✵ У давнину люди уявляли Землю... .

✵ Уперше ідею про кулястість Землі висловив... .

✵ Навів докази кулястої форми Землі... .

✵ Першим здогадався, що Земля і всі планети рухаються навколо Сонця....

VIII. Домашнє завдання.

— Прочитайте §2. Дайте відповіді на запитання після параграфа. Викопайте 2 і 3 (за бажанням) завдання в зошиті.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити