ПРИРОДОЗНАВСТВО конспекти уроків 4 клас до підручника Т. В. Гладюк - розробки уроків - 2015 рік

УРОК 31 Природа Євразії: степи й пустелі

Тема. Природа Євразії: степи й пустелі.

Мета. Сформувати в учнів уявлення про особливості природи степів й пустель Євразії; удосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, доводити, робити висновки; розвивати кмітливість, спостережливість, мислення; виховувати любов до природи, потребу у пізнанні нового матеріалу.

Обладнання: таблиці, ілюстративний матеріал, презентація.

Хід уроку

 1. Організація класу до уроку.

Продзвенів уже дзвінок,

всіх покликав на урок.

До уроку приготуйтесь,

на роботу налаштуйтесь.

Будемо активно працювати

й нові знання про природу Євразії здобувати.

 1. Хвилинка спостережень.

III. Перевірка домашнього завдання.

 1. Перевірка виконаного завдання в робочому зошиті.
 2. Фронтальне опитування.

— Які ліси ростуть на материку Євразія?

— Який ліс називають тайгою? Які тварини живуть у тайзі?

— Наведіть приклади пристосованості тварин до життя в тайзі.

— Чим широколистяний ліс відрізняється від мішаного?

— Які тварини водяться в мішаних та широколистяних лісах?

— Які рослини ростуть у вологих екваторіальних і перемінно-вологих лісах?

— Наведіть приклади тварин екваторіального і перемінно-вологих лісів Євразії.

— Чому ліси Євразії потребують охорони?

 1. Повідомлення теми уроку.

— На сьогоднішньому уроці ми продовжимо подорожувати материком Євразія і вивчати особливості його природи. Тема уроку — «Природа Євразії: степи й пустелі».

 1. Вивчення нового матеріалу.
 2. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про степ, погодні умови та ґрунти у степовій зоні Євразії.

Розгляньте карту природних зон Євразії. Яка природна зона розташована на південь від зони мішаних і широколистяних лісів? Яким кольором вона позначена на карті? (Зона степу позначена на карті жовтим кольором.)

— Розгляньте зображення степу (таблиця, слайд). Які рослини переважають у степу — дерева, кущі чи трав’янисті рослини?

Які рослини називають трав’янистими? (У трав'янистих рослин соковите стебло.)

— Кількість тепла на південь від зони мішаних і широколистяних лісів збільшується, але опадів випадає менше. Тому деревам рости важче. Ліси все частіше чергуються з безлісими ділянками, а потім ліси і зовсім зникають. Великі площі займають степи — безкраї рівнинні простори, на яких ростуть трав’янисті рослини.

Під трав’янистим покривом степів утворюються родючі чорноземні грунти. Пригадайте, чому чорноземи є родючими грунтами. (У чорноземах багато гумусу, а отже, багато поживних для рослин речовин.)

— Знайдіть і прочитайте у тексті підручника про особливості погодних умов у зоні степу влітку і взимку. Назвіть їх. (У зоні степів тепле й тривале літо, дощі випадають рідко. Зима коротка, але холодна, малосніжна.)

 1. Робота з підручником, бесіда з елементами розповіді з метою формування

уявлення про рослинний світ степів Євразії.

— Прочитайте у підручнику текст про рослини степу.

— Які рослини ростуть у степу? (Тюльпани, півники, ковила.)

Розгляньте зображення тюльпанів (таблиця) і півників (слайд). Зверніть увагу, що в цих багаторічних рослин є підземні частини з запасом поживних речовин. У тюльпанів — це цибулини, а в півників — кореневища.

Як тюльпани й півники пристосувались до життя у степу? (Рослини в степу цвітуть навесні, допоки в грунті багато вологи й не наступить спека. Коли наступає спека, надземна частина тюльпанів, півників засихає, а в грунті залишаються їх підземні частини з запасом поживних речовин.)

— Розгляньте зображення ковили (на мал. 55 підручника, таблиці, слайді). При вітрі величезні простори степів, які поросли ковилою, нагадують море, яке хвилюється. Як ковила пристосувалась до життя у степу? (У ковили дуже вузьке жорстке листя, тому рослини мало випаровують води.)

Розгляньте зображення рослин на таблиці (слайді). Прочитайте назви рослин, які ще ростуть у степу. (У степу ростуть типчак, полин гіркий.)

— У типчаку, як і в ковили, вузьке жорстке листя, тільки воно коротше і тонше, добре розвинуті корені. Полин гіркий — трав’яниста багаторічна рослина, густо вкрита сірувато-сріблястими волосками, з гіркуватим запахом.

Це цікаво знати. У степу, в ярах і балках, зустрічаються зарості невеликих кущиків — терену, або колючої сливи, степової вишні (слайд). Ці кущики невисокі, листки у них дрібні, покриті восковим нальотом, який захищає від надлишкового випаровування води.

 1. Робота з підручником, бесіда з елементами розповіді з метою формування уявлення про тваринний світ степів Євразії.

— Поміркуйте, чи достатньо їжі у степу для рослиноїдних тварин.

— У степу різноманітний тваринний світ. Мешканці степу живляться переважно рослинною їжею. Багатьом з них рослини дають не тільки їжу, а й вологу. Тому в посушливі роки чисельність тварин зменшується.

Розгляньте зображення тварин, які живуть у степу (на мал. 56 підручника, на таблиці, слайді). На які групи можна поділити зображених на таблиці тварин степу? (Комахи, плазуни, птахи, звірі.)

— Прочитайте текст параграфа про тварин степів. Наведіть приклади комах, які живуть у степу. (Метелики, жуки, коники.)

— Пригадайте, яка істотна ознака комах. (У комах три пари ходильних ніг.)

— Наведіть приклади плазунів, які живуть у степу. (Ящірки, степові гадюки, степові черепахи.)

Розгляньте зображення гадюки степової (мал. 56 підручника, на таблиці, слайді). Степова гадюка — отруйна змія, у якої забарвлення тіла буро-сіре з темною зигзагоподібною смугою на спині. Степова гадюка полює на дрібних звірів, ящірок, птахів, поїдає комах. Восени впадає в зимову сплячку' у норі. Ворогів у степової гадюки багато (степові орли, лисиця, степовий тхір, їжаки). У зв’язку з розорюванням степу чисельність цих змій зменшилась. Степова гадюка — вид, що знаходиться під загрозою зникнення й у всіх європейських країнах охороняється. Занесена до Червоної книги України.

Наведіть приклади птахів, які живуть у степу. (Дрохва, степовий жайворонок, куріпка, перепілка, степовий орел, боривітер)

Розгляньте зображення дрохви (мал. 56 підручника, на таблиці, слайді). Дрохва — великий птах (понад і м в довжину і вагою до 18 кг) з довгими й дуже могутніми ногами. Вона добре бігає і літає. На ногах є три пальці. Живиться насінням рослин, молодою травою. Іноді ловить комах. Гніздо дрохви — це невелика, викопана в землі ямка, яку птах вистилає сухим листям і стеблами. Це рідкісний птах, який потребує охорони. Занесений до Червоної книги України.

— Розгляньте зображення перепілки (таблица, слайд). Перепілка — невеликий птах. Переважно веде наземний спосіб життя. Гніздиться на землі. Живиться перепілка комахами, паростками рослин, насінням. Перелітний птах. Збирається у зграї і відлітає на зимівлю в Африку.

Розгляньте зображення жайворонка степового (слайд, таблиця). Живиться комахами влітку, восени їсть насіння рослин. Гніздо будує на землі. Кочує в пошуках їжі.

Боривітер — найпоширеніший птах степів Євразії. Гніздиться на деревах. Полює на гризунів. Помітивши з висоти свого польоту здобич, боривітер каменем падає і захоплює звіра своїми чіпкими і сильними кігтями. При нестачі гризунів боривітер може полювати на ящірок і комах.

Розгляньте зображення степового орла (слайд). Степовий орел — хижий птах бурого кольору. Полює на ховрахів та інших дрібних звірів. Здобич виглядає з повітря, ширяючи над землею. Помітивши тварину, кидається стрімко, з напівскладеними крилами і захоплює звіра своїми чіпкими і сильними кігтями. Часто полює і на землі, при потребі може досить добре бігати. Гнізда орли будують переважно на землі або на невисоких деревах чи кущах. На зимівлю відлітають в Африку. Чисельність степового орла різко зменшилась у зв’язку з розорюванням цілинних степів, використанням отрутохімікатів. Птах занесений до Червоної книги України.

Наведіть приклади звірів, які живуть у степу. (Польові миші, ховрахи, бабаки, лисиця, степовий тхір.)

Розгляньте зображення ховраха (на мал. 56 підручника, таблиці, слайді). Ховрахи живляться соковитими частинами степових рослин, цибулинами та насінням, поїдають і комах. Живуть колоніями, в норах, які викопують самі. При небезпеці встають «стовпчиком» і видають характерні свистячі звуки. На зиму впадають у сплячку. Багато видів ховрахів є рідкісними і потребують охорони. Зокрема крапчастий ховрах занесений до Червоної книги України.

— Розгляньте зображення бабака звичайного (слайд). Бабаки — досить великі гризуни (до 70 см в довжину і вагою до 9 кг). Вкриті густим волосяним покривом жовтуватого кольору. Живляться різними частинами рослин. Поїдають і сарану, гусінь, мурах. Живуть колоніями у норах, володіють гострим зором.

Розгляньте зображення тхора степового (таблиця, слайд). Тхір живе в норах. Активні тхори вночі. Ведуть поодиноке життя, постійно кочують у пошуках їжі, долаючи за ніч до 18 км. Тхір степовий живиться переважно ховрахами, хом’яками та іншими гризунами, рідше птахами, жабами, ящірками, поїдає комах. Тхір степовий занесений до Червоної книги України.

Як тварини пристосувались до життя у степу? (Тварини мають забарвлення сухої трави. Завдяки цьому їм легше ховатися від ворогів та непомітно підкрадатися до здобичі. Коли довго немає дощів і рослини засихають, ховрахи й черепахи впадають у сплячку, а птахи і звірі переселяються на землі, де є вода.)

 1. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про вплив людини на природу степів Євразії.

Поміркуйте, чим займаються люди у степах. Як господарська діяльність людини впливає на природу?

— Великі площі степів Євразії розорені. Людина вирощує на родючих грунтах культурні рослини (пшеницю, соняшник, помідори, кавуни). Значні площі використовуються також як пасовища для худоби. Господарська діяльність людей у степу спричиняє руйнування грунтів, зникнення багатьох видів рослин і тварин.

Дикий кінь тарпан, тур були знищені людиною. Кількість сайгаків дуже зменшилась. Стада цих граційних тварин з дивовижною швидкістю переміщались колись по рівним просторам степів. Нині полювання на цих тварин заборонено.

Розгляньте зображення коня Пржевальського (слайд). Дикого коня Пржевальського можна побачити лише в зоопарках.

 1. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про зону пустель Євразії.

— Розгляньте карту природних зон Євразії. Яка зона розташована на південь від зони степу? Яким кольором вона позначена на карті?

Прочитайте у тексті підручника, як змінюються природні умови на південь від степу. Чи є ці природні умови сприятливими для життя рослин? (На південь від зони степів стає все тепліше й сухіше. Сонце сильно нагріває землю, а дощі випадають дуже рідко. Такі умови є несприятливими для життя рослин, тому їх кількість на таких ділянках зменшується.)

— Поступово на південь степ змінюється напівпустелями, а напівпустеля переходить в пустелю. Напівпустелі й пустелі займають великі території близько 1/4 площі материка, зокрема в Азії. Це пустелі Каракуми, Кизилкум, Гобі, Такла-Макан. Пустелі бувають піщані і глинясті, кам’янисті, соляні.

Прочитайте у тексті підручника про погодні умови в пустелях. Яке літо у пустелях? (Літо в пустелі дуже жарке. Поверхня землі нагрівається вдень до + 70 °С, а температура повітря в тіні піднімається вище +40 °С. Ночі в пустелі холодні, тому що глина й пісок швидко охолоджуються. В пустелі випадає дуже мало опадів. Іноді майже протягом усього літа не випаде й краплі дощу.)

Вітри, які дмуть у пустелі, спричиняються піщані та пилові бурі. Яка зима у пустелях? (Зима в пустелі коротка, але холодна, з сильними морозами і вітрами. Сніг випадає не скрізь, та й сніговий покрив неглибокий.)

 1. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про рослинний світ пустель Євразії.

Розгляньте зображення рослин, які ростуть у пустелі (на мал. 57 підручника, таблиці, слайді). Назвіть їх.

— У пустелях можуть зростати лише рослини, які пристосувались до нестачі води і високих температур.

Дивовижною рослиною пустелі є верблюжа колючка. Її корені проникають на глибину до 20-30 метрів і звідти добувають воду. Тому майже все літо, навіть в найбільшу спеку, верблюжа колючка яскраво-зелена. Незважаючи на колючки, її поїдають верблюди.

Кущ джузгун може виростати до кількох метрів. Його корені добре закріплюються в пісках, не даючи їм рухатись під дією вітру. Плоди у рослини легкі і мають особливі вирости. Тому вітер легко переносить їх по пісках на великі відстані.

У невеликого деревця саксаул викривлене стебло, а листки — безбарвні лусочки (у чорного саксаулу листків зовсім немає). З гілок звисають довгі зелені гілочки, які виконують роль листків.

Отже, пристосуванням рослин до нестачі води у пустелі і високих температур є наявність довгих коренів, дрібних листків, опадання листків у спеку.

 1. Робота з підручником, розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про тваринний світ пустель Євразії.

— До перепадів температур і постійного дефіциту води пристосовувались і мешканці пустель. Прочитайте у підручнику текст про тварин пустель Євразії.

Як тварини пристосувались до життя в пустелі? (У тварин пустель перевалено жовте забарвлення тіла, що допомагає ховатись від ворогів або успішно полювати. Багато тварин вдень ховаються в норах або зариваються у пісок, а вночі виходять на пошуки їжі. Мешканці пустель можуть довго перебувати без води. Одні у найбільшу спеку впадають у сплячку, іншим вистачає тієї вологи, яку вони отримують, поїдаючи рослини.)

— Поміркуйте, які тварини можуть довго не пити і долати великі відстані в пошуках води й їжі. (Джейрани, верблюди, кулани.)

— Розгляньте зображення джейрана (на мал. 58 у підручнику, слайді). Це невеликі антилопи з масою тіла до 30 кг. У самців є чорні роги з поперечними кільцями, а самки безрогі. Живиться джейран рослинами. Влітку пасеться зранку і ввечері, а вдень лежить біля кущів. При небезпеці втікає великими стрибками, піднявши голову і хвіст. Джейрани можуть довго обходитися без води, проте регулярно ходять на водопої влітку. Восени збираються у невеликі групи і постійно пасуться. Чисельність джейранів різко зменшилась, тому полювання на цих тварин заборонено.

Розгляньте зображення кулана (таблиця, слайд). Він подібний на осла, тому й називають його диким ослом, або азіатським. Голос у них нагадує крик осла, але вони можуть фиркати й хропіти, як кінь. Живуть групами, кочують у пошуках води й їжі. Живляться рослинами пустель. Чисельність куланів невелика, тому полювання на тварин заборонено.

Розгляньте зображення дикого верблюда (двогорбого) (слайд). Вони досягають висоти до 2 м і важать до 500-700 кг. У верблюда довга вигнута шия, довгі ноги, короткий хвіст і два горби, в яких запасається жир. У тварин гострий зір і дуже хороший нюх. Цей великий звір вкритий густим шерстяним хутром. Копита верблюда пристосовані до пересування по пісках, а товсті губи дозволяють тварині вживати в їжу навіть колючі рослини. Тривалий час може обходитися без води. Живиться рослинами пустель, старанно пережовуючи кожну порцію їжі. Живуть дикі верблюди невеликими групами. Дикий верблюд занесений у Міжнародну Червону книгу. У природі зустрічається в пустелі Гобі. Поширений в Азії як домашня тварина для перевезення вантажів. Як домашня тварина в Азії і на Аравійському півострові зустрічається і одногорбий верблюд.

У пустелях Азії живуть і дрібні звірі. Розгляньте зображення тушканчика (на мал. 58 у підручнику, слайді). У цих звірів дуже довгі задні ноги і коротенькі передні, великі вуха й очі, довгий хвіст, на кінці якого волосини утворюють кісточку. Із своїх глибоких і розгалужених нір вони виходять з настанням темноти. На довгих задніх ногах скачуть в пошуках їжі, розвиваючи швидкість до 50 км/год. За це тушканчиків називають «стрибунами пустелі». Живляться переважно рослинною їжею, але не відмовляються від комах і падалі. Ведуть нічний спосіб життя, на зиму залягають в сплячку.

Розгляньте зображення піщанки (слайд). Чим вони подібні до тушканчиків? (У тварин загострена мордочка, великі очі, вуха, довгий хвіст з кісточкою.)

— Задні кінцівки у піщанок трохи довші за передні. Більшість ведуть денний спосіб життя, всеїдні. Живляться насінням і зеленими частинами рослин, хоча не відмовляються і від комах. У норах роблять запаси їжі. Піщанки риють складні розгалужені нори й живуть в них сімейними групами.

Розгляньте зображення лисиці корсак (слайд). Корсак менший за звичайну лисицю, має сіро-жовте забарвлення хутра. У нього довгі лапи й вуха. Полює на дрібних звірів, комах, плазунів. Живе в норах у пустелях і степах Євразії. В Україні занесений до Червоної книги.

Розгляньте зображення їжака вухатого (слайд). Чим він відрізняється від звичайного їжака? (У їжака вухатого великі вуха.)

— Він живе в степах та пустелях Євразії у норах. Веде нічний спосіб життя, впадає у зимову сплячку. Живиться комахами, ящірками, зміями, а також яйцями птахів, які гніздяться на землі; іноді — рослинами. Занесений до Червоної книги України

Розгляньте зображення шакала (таблиця, слайд). Шакали — невеликі за розміром хижаки. У них довгі ноги і гострі зуби. Полюють на невеликих звірів, птахів та плазунів, живляться падаллю. Найактивніші в сутінках.

Які плазуни живуть у пустеля? Яка істотна ознака плазунів? (У плазунів суха шкіра, вкрита роговими лусками, щитками або пластинками.)

— Чим ящірки відрізняються від змій? (У ящірок є голова, шия, тулуб, ноги й хвіст. У змій немає ніг.)

— Розгляньте зображення варана (слайд). Варан — найбільша ящірка, яка мешкає в пустелях Азії. Сірий варан досягає в довжину до 2 м і важить до 2,5 кг. У нього гострі зуби, сильні лапи і могутній хвіст. Живе в норах. Веде денний спосіб життя, у найбільшу спеку ховається в норах. Бігає досить швидко на напівзігнутих ногах, не торкаючись хвостом землі. Нападає на звірів, птахів, плазунів, поїдає яйця птахів і плазунів. Коли на нього нападають, втікає і ховається в норі. Обороняючись від ворогів, висовує язик і розкриває широко зубасту пащу, шипить, б’є хвостом. Взимку впадає в сплячку. Колись шкіра варанів цінувалась як матеріал для виготовлення сумок і взуття. Нині полювання на варанів заборонено.

Розгляньте зображення гекона сірого (таблиця, слайд). Дрібна ящірка (довжина до 5 см) буро-сірого кольору. Селиться в піщаних і глинистих пустелях біля саксаулів. Активна у сутінках і вночі. Живиться комахами і павуками. На зиму впадає в сплячку.

Багато отруйних змій водиться в пустелях Євразії, серед них кобра середньоазіатська. Розгляньте зображення кобри (таблиця, слайд). Довжина змії до 1,5 м, забарвлення сіре. Веде денний спосіб життя, полюючи на дрібних звірів, ящірок, птахів. У сильну спеку забирається на гілки кущів. Її укус небезпечний. Перш, ніж напасти, вона намагається відлякати ворога, роблячи попереджувальний кидок. Із її отрути виготовляють ліки.

Степова, або середньоазіатська черепаха живе в пустелях Євразії, зустрічаючись серед заростів полину і саксаулу. Черепаха не має плавальних перетинок між пальцями і плавати не вміє. Її кігті тупі і широкі, за допомогою них вона легко риє нори. Па землі вона повільно рухається. Може довго обходитися без води, отримуючи її з рослинної їжі. Завдяки забарвленню панцира черепаха малопомітна для ворогів. У випадку небезпеки вона втягує шию, лапу й хвіст між щитками панцира. Проте це не завжди рятує її від ворогів. Хижаки можуть вигризати панцир черепахи і виїдати м’ясо. З настанням літньої засухи, коли зникають рослинні корми, черепахи впадають у сплячку.

Розгляньте зображення стерв'ятника (слайд, таблиця). Стерв’ятник — хижий птах вагою до 2,5 кг. Дорослі птахи майже білого з кольору, тільки пера на крилах чорні. Живляться птахи найчастіше падаллю, рідше дрібними ссавцями, ящірками, зміями, черепахами. Зимують в Африці та Південній Азії. Гнізда будують на виступах скель. Є зникаючим птахом, який занесений до Червоної книги України.

Розгляньте зображення скорпіона (таблиця, слайд). Тіло скорпіонів складається з невеликих головогрудей і довгого гнучкого черевця, загнутого догори, що закінчується голкою, на вершині якої містяться отвори отрутних залоз. Тіло скорпіона вкрите хітиновим панциром. Як і в інших павукоподібних, у скорпіонів чотири пари ходильних ніг. Вони швидко бігають. Весь день скорпіони ховаються під камінням або у нірках. Живляться комахами, павуками.

Розгляньте зображення жука скарабея (таблиця, слайд). Він має широке чорне тіло. Живиться гноєм тварин. Робить з гною великі кулі, які закопує в грунт і з’їдає або відкладає в неї яйце. З яйця вилуплюється личинка, яка живиться гноєм. Згодом в залишках гною личинка перетворюється на лялечку, а та - в молодого жука.

— Розгляньте зображення тарантула (слайд). Тарантул — великий павук, густо вкритий волосками. Селиться в норах. Ловильних сіток не будує, підстерігає здобич із засідки. Живиться комахами.

Розгляньте зображення сарани (таблиця, слайд). Сарана перелітна (азіатська) — рослиноїдна тварина. Надкрила вузькі, довгасті, задні ноги видовжені, призначені для стрибків. Особини збираються у велетенські зграї і летять на значну відстань, виїдаючи усю зелену рослинність на своєму шляху.

 1. Робота з підручником, розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про вплив господарської діяльності людей на природу пустель Євразії.

— Прочитайте у підручнику текст про вплив господарської діяльності людини на природу пустель.

Обговоріть в групі, чим займаються люди у пустелях. Як впливає господарська діяльність людей на природу пустель? Які заходи вживають люди щодо охорони природи степу й пустель?

 1. Музична фізкультхвилинка.
 2. Закріплення знань, умінь і навичок.
 3. Робота в парі.

— Поміркуйте! Порівняйте природу зони степу й зони пустель. Назвіть спільні й відмінні ознаки.

 1. Робота в зошитах з друкованою основою (колективно). Завдання 1, 2, 3.
 2. Завдання на застосування знань, умінь і навичок.

— Покажіть на карті природних зон материка зони степу й пустель. Наведіть приклади пристосованості тварин до життя у степу.

— Наведіть приклади пристосованості тварин до життя у пустелях.

— Складіть ланцюги живлення у степу.

— Наведіть приклади рослин степу і доведіть, що вони пристосувались до умов життя.

— Наведіть приклади рослин пустель і доведіть, що вони пристосувались до умов життя.

 1. Гра «Упізнай тварину за описом».

Вчитель зачитує опис тварини, а учні впізнають.

VII. Підсумок уроку.

— Що нового ви дізналися на уроці?

VIII. Домашнє завдання.

— Прочитайте §26. Дайте відповіді на запитання після параграфа. Викопайте 4-7 завдання в зошиті.

Виконайте завдання в картках для самостійної роботи з теми «Рослинний і тваринний світ материка Євразія».

нічній і Південній півкулях, в основному у Східній, і лише невелика частина — у Західній півкулі.) (Вчитель показує на карті.)

Зверніть увагу, що екватор перетинає материк майже посередині. Які материки є близькими сусідами з Африкою, а які — дальніми? (Близьким сусідом Африки є материк Євразія. Інші материки відділені від Африки водними просторами.)

— Близько до Африки, на північному сході, розташована Євразія. Колись давно, до побудови Суецького каналу, пі два материки мали сухопутний зв'язок через Суецький перешийок. Відділяють два материки Червоне і Середземне моря.

Які океани омивають материк? (Материк омивається водами двох океанів: зі сходу і півдня — Індійським, із заходу і півночі — Атлантичним.) (Вчитель показує на карті.)

Який великий острів розташований біля материка Африка? (В Індійському океані недалеко від материка розташований великий острів Мадагаскар.) (Вчитель показує на карті.)

— На сході Африки розташований найбільший півострів Сомалі. (Вчитель показує на карті.)

 1. Робота з фізичною картою Африки, розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про форми земної поверхні материка.

— Розгляньте фізичну карту материка Африка (або на фізичній карті півкуль). Який колір переважає на фізичній карті Африка? Зробіть висновок, які форми земної поверхні тут переважають. (На материку переважають рівнини.)

— Земна поверхня Африки переважно рівнинна. 3/4 поверхні Африки займають більш високі рівнини і лише на узбережжі океанів розмішуються низовини.

— Чи є на материку гори? Яким кольором вони позначені на фізичній карті? (Коричневим кольором на фізичній карті позначають гори.)

— Які гори розташовані на материку? У якій частині материка вони розташовані? Прочитайте їх назви на карті.

— На півночі материка розташовані гори Атлас, невисокі гори є й на півдні. Це Капські й Драконові гори. Найвища точка Африки — гора (вулкан) Кіліманджаро (5895 м). (Вчитель показує на карті.)

 1. Робота з підручником, розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про погодні умови на материку Африка.

— Розгляньте схему теплових поясів Землі у підручнику (карту теплових поясів, слайд). У яких теплових поясах знаходиться Африка? (Більша частина материка розташована в жаркому тепловому поясі, невелика її територія на півночі і півдні розташована в помірних теплових поясах.)

— Прочитайте у тексті підручника про особливості погодних умов на материку.

— Які особливості погоди біля екватора в Африці? (На екваторі спекотно, температура повітря протягом року +26 °С і вище, постійно дмуть вітри, які приносять вологе повітря, тому щоденно після полудня бувають грозові зливи.)

— Отже, біля екватора тепло й волого протягом року. Чим далі від екватора, тим менше випадає опадів. Майже на 2/5 території континенту протягом всього року тепло, але є літній сезон дощів та зимовий сезон засухи.

— Які особливості погоди у пустелях Африки? (У пустелях дуже спекотно, протягом року дмуть вітри, які приносять сухе повітря. Вдень температура піднімається вище +50 «С у тіні, а вночі опускається до 0 °С, дощі не випадають ні взимку, ні влітку.)

— Які особливості погодних умов у помірних поясах в Африці? (У помірних поясах літо спекотне й сухе, а зима волога (йдуть дощі) й тепла. У горах взимку буває мороз і випадає сніг.)

 1. Робота з фізичною картою материка Африка, підручником, розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про водойми Африки.

— Розгляньте фізичну карту Африки (на таблиці, в атласі, слайді або на фізичній карті півкуль). Які водойми є в Африці? (На материку є річки й озера.)

Як вони позначені на карті? Прочитайте назви найбільших річок Африки.

Розгляньте малюнок 60 у підручнику, де зображені водойми Африки. Яка річка зображена на малюнку?

— В Африці багато річок. Найдовша річка Африки й світу — Ніл. Знайдіть її на карті. Впадає Ніл у Середземне море. Наприкінці літа і восени ріка розливається. Ще у давні часи із розливами Нілу було пов’язане життя стародавніх єгиптян, адже від кількості родючого мулу, який залишався після розливу річки, залежав майбутній врожай. Ніл — єдина річка, яка тече через найбільшу пустелю континенту — Сахару. Вздовж її берегів виникла найбільша у світі оаза.

Розгляньте малюнок 61 підручника, де зображено оазу. Прочитайте у тексті підручника, що таке оаза. (Оаза — це ділянка біля водойми посеред пустелі, де ростуть рослини.)

— Другою великою річкою Африки є Конго. Знайдіть її на карті. Річка Конго впадає в Атлантичний океан. Це найбільш повноводна річка Африки. Утворює багато водоспадів.

В Африці течуть річки Нігер, Замбезі, Оранжева, Лімпопо. Знайдіть їх на карті. (Вчитель показує річки на карті.) На річці Замбезі є один з найбільших у світі водоспадів — Вікторія. (Вчитель показує на карті.) Розгляньте зображення водоспаду (на мал. 60 у підручнику, на таблиці, слайді).

Розгляньте фізичну карту Африки (на таблиці, в атласі, слайді або на фізичній карті півкуль). Чи багато озер є на території материка? Які є озера на материку? Прочитайте їх назви. (Озера Чад, Вікторія, Танганьїка.)

— Найбільше озеро Африки — Вікторія. Розгляньте фотознімки озера Вікторія (мал. 60 у підручнику, на таблиці, слайді). Знайдіть це озеро на фізичній карті. Воно таке велике, що схоже на море. Під час грози на озері виникають великі хвилі.

Пригадайте, як позначають на карті болото. Біля екватора на материку розташовано багато боліт. (Вчитель показує на фізичній карті.)

Під великими просторами пустель є великі запаси підземних вод, найбільші з них — під Сахарою. Щоб добути воду з під землі, люди бурять артезіанські свердловини. Там. де підземні води виходять на поверхню у вигляді джерел, виникають оази.

 1. Розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про корисні копалини материка Африки.

Розгляньте фізичну карту материка Африка (на таблиці, в атласі, слайді або фізичній карті півкуль). Родовища яких корисних копалин є на материку?

На території Африки багато корисних копалин. Великі запаси рудних корисних копалин розташовані на материку. У західній частині Африки розташовані поклади залізних, марганцевих і алюмінієвих руд. На півдні — великі запаси уранових і мідних руд, а також золота. У центрі Африки та південно-західному узбережжі є великі поклади алмазів. Є в Африці й родовища кам’яного вугілля, нафти й газу.

 1. Робота з політичною картою світу, розповідь з елементами бесіди з метою формування уявлення про найбільші країни Африки.

— Розгляньте політичну карту світу. Які найбільші країни Африки?

— Найбільша країна континенту за площею — Алжир (столиця Алжир), а за кількістю населення — Нігерія (столиця Абуджа). Одна з найдавніших країн Африки — Єгипет (столиця Каїр). Усі країни Африки за рівнем розвитку — це країни, що економічно розвиваються. Лише Південна Африка (столиця Преторія) — економічно високорозвинута країна.

Поміркуйте, які ділянки материка найбільш заселені людьми, а які — найменше. Чому? (Найбільш заселені території Африки зі сприятливими умовами для життя — це узбережжя материка і долини річок. Найменш заселені — пустелі.)

 1. Музична фізкультхвилинка.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити