ПРИРОДОЗНАВСТВО конспекти уроків 4 клас до підручника Т. В. Гладюк - розробки уроків - 2015 рік

УРОК 3 Сонячна система, її склад

Тема. Сонячна система, її склад.

Мета. Формувати в учнів уявлення про космічні тіла, Сонячну систему та її будову; розвивати спостережливість, мислення, уміння аналізувати, порівнювати й робити висновки; виховувати допитливість, бажання пізнавати природу.

Обладнання: таблиці, ілюстративний матеріал, презентація.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

Продзвенів уже дзвінок,

всіх покликав на урок.

До уроку приготуйтесь,

на роботу налаштуйтесь.

Будемо Сонячну систему вивчати

й нові знання здобувати.

II. Хвилинка спостережень.

— Який стан неба?

— Чи є опади? Які?

— Яка температура повітря?

— Чи є вітер? Який?

— Як високо стоїть Сонце над горизонтом?

— Які зміни ви спостерігаєте у живій природі?

III. Перевірка домашнього завдання.

1. Тестова перевірка знань.

2. Фронтальна бесіда.

— Які уявлення про Землю і Всесвіт панували серед людей у давнину?

— Хто вперше з давніх учених висловив припущення про кулясту форму Землі?

— Хто з давніх учених навів докази кулястої форми Землі?

— Чим відрізнялися погляди давньогрецьких вчених Аристотеля і Аристарха Самоського про будову Всесвіту?

3. Перевірка виконаних завдань у робочому зошиті.

IV. Актуалізація опорних знань, повідомлення теми уроку.

— Відгадайте загадки.

✵ Вдень у небі гуляє, а ввечері на землю сідає. (Сонце)

✵ Один баранець пасе тисячі овець. (Місяць і зорі)

— Поясніть, як ви здогадалися.

— До якої природи належать Сонце, Місяць і зорі?

— Що ви знаєте про Сонячну систему?

— Сьогодні на уроці ми вивчатимемо Сонячну систему та її будову.

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Розповідь з елементами бесіди з формування уявлення про космічні тіла та поглиблення уявлення про Всесвіт.

Ви вже знаєте, що Сонце, Місяць, зорі — об’єкти неживої природи. Їх називають ще небесними, космічними тілами, оскільки вони утворились у величезному безмежному позаземному просторі, який називають космічним. Що називають Всесвітом? (Всесвітом називають увесь навколишній світ.)

— Астрономи (учені, що вивчають космічні тіла) називають Всесвітом космічний простір, у якому існує багато небесних тіл.

Розгляньте зображення Землі, Місяця і Сонця (мал. 5 у підручнику, на таблиці, слайді). Порівняйте їх за формою і розмірами. Чим вони подібні? Чим відрізняються? (Земля, Місяць і Сонце мають кулясту форму. Сонце більше за розмірами від Землі, а Місяць меншин від неї.)

— Поміркуйте, чому ми бачимо Сонце і зорі.

— Вам уже відомо, що Сонце — це зоря, яка випромінює багато світла і тепла. Чи випромінюють світло запалена свічка чи ввімкнена електрична лампа? Чи можна доторкнутись до тіл, які випромінюють світло? Чому? (До тіл, які випромінюють світло, неможливо доторкнутись, тому що вони дуже гарячі.)

— Сонце та інші зорі — розжарені тіла, вони випромінюють світло, тому ми їх бачимо.

Вам уже відомо, що наша планета Земля і Місяць — це холодні небесні тіла. Чому ж на нічному небі ми бачимо Місяць? (Місяць освітлюється Сонцем. Він відбиває сонячне світло, що потрапляє на його поверхню, тому ми його бачимо.)

— Якими ознаками характеризуються космічні тіла? (Космічні тіла характеризуються формою, розмірами, температурою поверхні та іншими ознаками. Усі вони безперервно рухаються у Всесвіті.)

2. Розповідь з елементами бесіди з формування уявлення про Сонячну систему.

— Планета Земля, на якій ми живемо, — це теж космічне тіло. Де ж у Всесвіті знаходиться наша планета? (Земля входить до складу Сонячної системи.)

— Це цікаво знати. Сонячна система, на думку вчених, утворилась близько 5 мільярдів років тому з космічного пилу і газу.

Розгляньте схему будови Сонячної системи (мал. 5 у підручнику або на таблиці, слайді). Яке місце займає Сонце у Сонячній системі? Назвіть тіла, які обертаються навколо Сонця. Якої вони форми?

— Сонячну систему утворюють Сонце і космічні тіла, які обертаються навколо нього. Це планети, природні супутники планет, астероїди, комети й метеороїди. У центрі Сонячної системи знаходиться Сонце. Більшість тіл Сонячної системи, і Сонце зокрема, кулястої форми.

За якими ознаками Сонце відрізняється від Землі та інших тіл, що обертаються навколо нього? (Сонце відрізняється від Землі та інших космічних тіл Сонячної системи велетенським розміром і температурою поверхні. Як і інші зорі, Сонце — це розжарене тіло, яке випромінює багато світла і тепла.)

3. Розповідь з елементами бесіди з формування уявлення про планети та природні супутники планет Сонячної системи, їх орбіти.

— Навколо Сонця на різній відстані обертається 8 великих космічних тіл — планет. Знайдіть їх на схемі будови Сонячної системи (мал. 5 у підручнику або на таблиці, слайді.) Прочитайте назви планет. (Це Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун).

— Кожна планета рухається навколо Сонця своїм шляхом, уявною лінією, яку називають орбітою (вчитель показує на таблиці, слайді). У більшості планет є супутники — небесні тіла, які обертаються навколо цих планет по власних орбітах. Місяць є природним супутником Землі. Знайдіть його на схемі будови Сонячної системи.

До якої групи тіл за температурою поверхні належать планети та їх супутники — холодних чи розжарених?

— Чи випромінюють ці тіла світло й тепло?

— Чому ж ми їх можемо бачити на небі?

— Ви вже знаєте, що планети та їх супутники — це холодні космічні тіла, які не випромінюють власного світла і тепла. Вони освітлюються й обігріваються Сонцем. Планети та їх супутники відбивають сонячне світло, яке потрапляє на їхню поверхню, тому на нічному небі вони нагадують яскраві зорі.

4. Розповідь з елементами бесіди з формування уявлення про астероїди, комети й метеороїди.

— Навколо Сонця рухаються і малі космічні тіла — астероїди, комети й метеороїди. Вони, як і планети, не випромінюють світла і тепла.

— Знайдіть астероїди на схемі будови Сонячної системи. Чи кулястої вони форми?

— Які вони за розмірами порівняно з планетами?

— Астероїди раніше називали малими планетами. Це порівняно з великими планетами невеликі небесні тіла округлої або неправильної форми. Між Марсом і Юпітером вони утворюють кільце, яке називають поясом астероїдів.

Вважають, що навколо Сонця обертаються тисячі астероїдів. Один з найбільш відомих — астероїд Веста. Розгляньте його зображення на малюнках, таблиці, слайді.

По дуже витягнутих орбітах рухаються навколо Сонця і комети (вчитель показує на схемі Сонячної системи). У комет розрізняють невелике яскраве ядро — «голову», що складається з криги (замерзлої води та інших замерзлих речовин) і світлої туманної оболонки з космічного газу та пилу, що його зовні оточує. Наближаючись до Сонця, замерзлі речовини ядра тануть й утворюють блискучий слід, схожий на велетенський хвіст. Тому й називають їх «хвостатими зорями».

Це цікаво знати. Навколо Сонця обертається понад сотню комет. Найбільш відома яскрава комета — Галлея. Вона наближається до Землі кожні 7576 років. Комета названа на честь англійського астронома Едмонда Галлея, який вирахував її орбіту. Останній раз комету спостерігали в 1986 році, а наступного разу її можна буде побачити 2061 року.

Метеороїди — це тверді небесні тіла, менші за розмірами від астероїдів і комет. Вважають, що вони утворюються внаслідок зіткнення небесних тіл. Потрапляючи з космосу у повітряний простір Землі, метеороїди згорають.

Розгляньте мал. 6 і 7 у підручнику. Що нагадує у нічному небі згорання метеороїда у повітряному просторі Землі?

— Як називається найбільший метеорит, знайдений на Землі? (Найбільший метеорит, знайдений на Землі, — це залізний метеорит Гоба.) (Вчитель показує на слайді.)

— На нічному небі ви можете побачити, як «падають зорі» — летять метеори, залишаючи блискучий слід у вигляді тонких стріл. Це явище називають метеорним дощем, або зорепадом (вчитель показує на слайді). Тверді уламки метеороїдів, що не повністю згоріли і впали на земну поверхню, називають метеоритами.

Це цікаво знати. Маса усіх астероїдів і комет Сонячної системи менша за масу Землі.

У 2006 році учені-астрономи визнали існування у Сонячній системі особливих небесних тіл, яким дали назву «карликові планети». За ознаками вони подібні до великих планет, але набагато менші за масою. До карликових планет відносять Плутон, який колись називали дев’ятою великою планетою.

5. Музична фізкультхвилинка.

VI. Закріплення знань, умінь і навичок.

1. Робота в зошитах з друкованою основою (колективно). Завдання 1, 2.

2. Робота в парах.

Поміркуйте! Чому Земля не зіштовхується із Сонцем під час свого руху?

3. Робота в групах.

— Обговоріть! Чим подібні Сонце і планета Земля? Чим відрізняються?

VII. Підсумок уроку.

— Продовжте речення.

✵ Космічними тілами називають... .

✵ Прикладами космічних тіл є... .

✵ Небесні тіла відрізняються між собою... .

✵ Сонячну систему утворюють... .

VIII. Домашнє завдання.

— Прочитайте §3. Дайте відповіді на запитання після параграфа. Виконайте З і 4 завдання в зошиті.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити