ПРИРОДОЗНАВСТВО конспекти уроків 4 клас до підручника Т. В. Гладюк - розробки уроків - 2015 рік

УРОК 4 Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної системи

Тема. Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної системи.

Мета. Розширити в учнів уявленнями про Сонце як зорю та центральне тіло Сонячної системи; розвивати спостережливість, мислення, уміння аналізувати, порівнювати, й робити висновки; виховувати допитливість, бажання пізнавати природу.

Обладнання: таблиці, ілюстративний матеріал, презентація.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Хвилинка спостережень.

III. Перевірка домашнього завдання.

1. Тестова перевірка знань.

2. Фронтальна бесіда.

— Що називають космічним тілом?

— Продовжте перелік космічних тіл: Сонце... .

— Які тіла входять до складу Сонячної системи?

— Чим подібні і чим відрізняються Сонце і планета Земля?

3. Перевірка виконаних завдань у робочому зошиті.

IV. Актуалізація опорних знань, повідомлення теми уроку.

— Відгадайте кросворд.

1. Порівняно з планетами невелике за розмірами небесне тіло Сонячної системи неправильної форми. (Астероїд)

2. Небесне тіло, яке нагадує «хвостату зорю». (Комета)

3. Земля як велике космічне тіло Сонячної системи. (Планета)

4. Центральне тіло Сонячної системи. (Сонце)

5. Тверді уламки небесних тіл, які впали на земну поверхню. (Метеорити)

— Тема нашого уроку — «Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної системи».

V. Вивчення нового матеріалу.

І. Розповідь з елементами бесіди з метою розширення уявлення про Сонце як зорю.

— Вам уже відомо, що Сонце — центральне тіло Сонячної системи. Це одна з яскравих зір, яку ви бачите на небі. Учені вважають, що Сонце існує близько 5 мільярдів років і, за їх підрахунками, ще багато мільярдів років буде існувати. Маса Сонця в 750 разів перевищує масу усіх небесних тіл, які обертаються навколо нього. Сонце притягує й утримує біля себе планети та малі небесні тіла і не дає їм відлетіти в космічний простір. Ось чому Сонне — центр Сонячної системи.

Поміркуйте! Чому вдень на небі не видно інших зір, окрім Сонця?

— Сонце — найближча до Землі зоря. Воно розташоване в 275 тисяч разів ближче до Землі, ніж будь-яка інша зоря. Відстань між Сонцем і Землею дорівнює 150 мільйонів кілометрів. Удень воно затьмарює світло інших зір, тому їх ми не бачимо.

Розгляньте зображення Сонця та Землі і порівняйте їх розміри (мал. 8 підручника, на таблиці, слайді). Розміри Сонця надзвичайно великі. Порівняно із Землею його діаметр у 109 разів більший, а маса — у 330 тисяч разів.

Сонце — це холодне тіло чи розжарене? Якої воно форми?

— Ви вже знаєте, що Сонце, як усі зорі, — це розжарене кулясте тіло. Воно складається з розжарених газів, тому й кажуть, що Сонце — розжарена газова куля. На його поверхні температура становить близько 6000 градусів, а вглибині Сонця зростає і досягає понад 15 мільйонів градусів.

Це цікаво знати. Розгляньте уважно зображення Сонця (мал. 8 підручника, на таблиці, слайді). На поверхні Сонця є сонячні плями. Учені вважають, шо це більш холодні ділянки, ніж сусідні, тому вони мають темніший колір.

Як і всі небесні тіла. Сонце рухається в космічному просторі. Окрім цього, воно обертається навколо своєї осі.

2. Розповідь з елементами бесіди з метою розширення уявлення про значення Сонця для життя на Землі.

— Сонце як розжарене тіло виділяє величезну кількість світла і тепла, які поширюються від нього на всі боки. І тільки незначна частка сонячної енергії потрапляє на Землю. Проте цієї енергії достатньо для того, щоб Сонце освітлювало й зігрівало нашу планету. Саме завдяки цьому на Землі існує життя.

Розгляньте ілюстрації (мал. 9 у підручнику або на таблиці, слайді). Яке значення Сонця для життя на Землі?

— Сонце є природним джерелом світла й тепла на Землі. Сонячна енергія потрібна для проростання насіння, росту й розвитку рослин, цвітіння й достигання плодів. Використовуючи енергію світла, рослини з вуглекислого газу і води утворюють органічні речовини і виділяють у повітря кисень, який потрібний для дихання майже усім живим організмам.

Сонячна енергія потрібна й для життя тваринам. Завдяки їй більшість тварин активно рухається в пошуках їжі, будує житло, розмножується й доглядає своє потомство. Взимку, коли холодно, деякі тварини впадають у сплячку або стають менш рухомими (комахи, змії, жаби, ящірки, деякі риби). їх життя залежить від температури навколишнього середовища. Серед тварин є такі, які переважно ведуть активний спосіб життя вдень (зозуля, білка, лось). А є такі, які активні в сутінках або вночі (сова, їжак). Вам відомо, що, споживаючи рослинну їжу, тварини й люди отримують разом з органічними речовинами сонячну енергію.

Сонце є джерелом здоров’я і радості для людини. На сонці в організмі людини утворюються деякі важливі речовини (наприклад, у шкірі — вітамін Д). Приймаючи «сонячні ванни», людина загартовує свій організм. Проте надмірне перебування під прямими сонячними променями є шкідливим для людини. Як ви вважаєте, чому? (Надмірне перебування під прямими сонячними променями спричиняє виникнення сонячних опіків, сонячного удару.)

Сонце є головним чинником усіх природних процесів на Землі. Завдяки Сонцю відбувається кругообіг води в природі, утворюються хмари, випадають опади, виникає вітер.

3. Музична фізкультхвилинка.

VI. Закріплення знань, умінь і навичок.

1. Робота в зошитах з друкованою основою (колективно). Завдання 1, 3.

2. Робота в парах.

— Поміркуйте! Що відбудеться на Землі, якщо згасне Сонце?

3. Робота в групах.

— Обговоріть! Як ви розумієте зміст прислів’я «Сонце гріє, сонце сяє — вся природа воскресає»?

4. Індивідуальна робота з картками для самостійної роботи.

VII. Підсумок уроку.

— Продовжте речення: Сонце — це... .

— Чим Сонце подібне до планет? Чим відрізняється?

— Чому Сонце видається нам із Землі невеликим тілом?

— Доведіть важливе значення Сонця для життя на Землі.

VIII. Домашнє завдання.

— Прочитайте §4. Дайте відповіді на запитання після параграфа. Виконайте 2 і 4 (за бажанням) завдання в зошиті.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити