ПРИРОДОЗНАВСТВО конспекти уроків 4 клас до підручника Т. В. Гладюк - розробки уроків - 2015 рік

УРОК 51 Контрольна робота

Тема. Контрольна робота.

Мета. Узагальнити й перевірити знання учнів з теми «Природа України. Форми земної поверхні. Водойми. Корисні копалини. Ґрунт»; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, доводити свою думку; активізувати кмітливість, спостережливість, мислення.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

II. Хвилинка спостережень.

III. Перевірка домашньою завдання.

1. Тести.

1) Ґрунт — це...

а) шар землі чорного кольору;

б) верхній пухкий шар землі, в якому ростуть рослини;

в) верхній шар землі, який обробляють люди.

2) Який грунт називають чорноземом?

а) Той, на якому багато рослин;

б) малородючий;

в) грунт чорного кольору, у якому багато перегною.

3) Піщаний грунт...

а) містить мало повітря;

б) повільно пропускає воду;

в) має світле забарвлення;

г) після висихання стає твердим і щільним;

ґ) погано зберігає воду;

д) від вологи стає в’язким;

е) швидко пропускає воду.

4) Глинистий грунт...

а) містить мало повітря;

б) повільно пропускає воду;

в) має світле забарвлення;

г) після висихання стає твердим і щільним;

ґ) погано зберігає воду;

д) від вологи стає в’язким;

е) швидко пропускає воду.

5) Щоб родив багатий урожай, грунт треба...

а) обробляти;

б) вивчати;

в) засадити різними рослинами.

Відповіді. 1) б; 2) в; 3) в, г, е; 4) а, б. в, г, д; 5) а.

2. Індивідуальне опитування (усне).

— Розказати про типи грунтів.

— Якого догляду вимагає грунт, щоб отримати хороший урожай?

IV. Контроль навчальних досягнень.

І варіант

1. Познач (✓) назву держави, з якою кордон України найкоротший.

2. Доповни речення, вибравши правильний варіант відповіді.
На півночі України розташована ... низовина.

3. Вкажи (✓), яке з названих морів омиває Україну на півдні.

4. Вибери правильний варіант відповіді, щоб продовжити речення.
Основною ознакою родючості грунту є наявність в ньому ...

5. Допиши речення.

✵ Україна на заході межує із ...

✵ Основними формами земної поверхні є ... і ... .

✵ Рівнини поділяються на ... і ... .

✵ Найбільша річка України — ... .

✵ Ряд гір, який простягається на багато кілометрів, — не ... .

✵ Морем називають ... .

✵ Природні утворення, які людина добуває з надр Землі і використовує в різних цілях, називаються ... .

6. Розподіли подані назви корисних копалин на групи, до яких вони відносяться.

7. Схематично зобрази гору і підпиши її основні частини.

8. Порівняй озеро і море. Чим вони подібні і чим відрізняються? Запиши.

ІІ варіант

1. Продовж речення, вибравши правильний варіант відповіді.

Україна межує з ...

2. Доповни речення, вибравши правильний варіант відповіді.
На півдні України розташовані ... гори.

3. Познач (✓), які з названих річок знаходяться в Україні.

4. Познач (✓) рядок, у якому перелічено назви лише паливних корисних
копалин.

5. Допиши речення.

Україна розташована на материку ... .

До водойм суші належать ....

Ділянки земної поверхні, високо підняті над рівнинами, називаються ... .

Найвища вершина Карпат — гора ... .

Місце, де на поверхню землі витікає підземна вода, називають ... .

Якщо озеро заростає рослинами або замулюється, воно перетворюється на ....

Верхній пухкий родючий шар землі, де ростуть рослини і живуть живі організми, називається ... .

6. З’єднай стрілками правильні твердження.

Неродючі грунти, що містять багато •

солей, —

✵ чорнозем.

Темний родючий грунт, що містить •

багато перегною, —

✵ глинистий ґрунт.

Світлий грунт, який містить багато •

піску, легко пропускає воду, —

✵ солончаки.

Ґрунт, в якому багато глини, він •

повільно пропускає воду, —

✵ піщаний грунт.

Малородючий грунт, в якому мало •

✵ сірий лісовий

перегною, —

грунт.

7. Схематично зобрази річку і підпиши її основні елементи.

8. Поміркуй! Яке значення мають джерела в природі? Міркування запиши.

V. Підсумок уроку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити