ПРИРОДОЗНАВСТВО конспекти уроків 4 клас до підручника Т. В. Гладюк - розробки уроків - 2015 рік

УРОК 6 Земля — планета Сонячної системи

Тема. Земля — планета Сонячної системи.

Мета. Поглибити в учнів уявлення про Землю як одну з планет Сонячної системи; розвивати спостережливість, мислення, уміння порівнювати, аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки й робити висновки; виховувати допитливість, прагнення пізнавати навколишній світ.

Обладнання: таблиці, ілюстративний матеріал, глобус, презентація.

Хід уроку

I. Організація класу до уроку.

Продзвенів уже дзвінок,

всіх покликав на урок.

До уроку приготуйтесь,

на роботу налаштуйтесь.

Будемо планету Земля вивчати

й нові знання здобувати.

II. Хвилинка спостережень.

III. Перевірка домашнього завдання.

1. Тестова перевірка знань.

2. Фронтальна бесіда.

— Що таке планета?

— Скільки планет у Сонячній системі? Покажіть їх на таблиці і назвіть.

— Що таке орбіта?

— Чи однакова довжина орбіт у різних планет? Віл чого залежить довжина орбіти?

— На які групи поділяють планети Сонячної системи? За якими ознаками?

— До якої групи планет належить Земля?

3. Перевірка виконаних завдань у робочому зошиті.

IV. Актуалізація опорних знань, повідомлення теми уроку.

Порівняйте Сонце й Землю за формою, розмірами, масою, температурою поверхні. Чим Сонце й Земля подібні? Чим відрізняються?

Сьогодні на уроці ми вивчатимемо Землю як планету Сонячної системи.

V. Вивчення нового матеріалу.

І. Розповідь з елементами бесіди з метою поглиблення уявлення про Землю як планету Сонячної системи.

Розгляньте на ілюстраціях будову Сонячної системи (мал. 11 підручника, на таблиці, слайді). Яке місце займає Земля в Сонячній системі? Яка її форма?

— Порівняйте Землю за розмірами з іншими планетами.

— Земля — це третя за віддаленістю від Сонця планета. Порівняно з планетами-гігантами Земля видається крихітною, але вона більша за Меркурія, Венеру і Марса. Як і інші планети Сонячної системи, Земля має форму кулі, обертається навколо власної осі і навколо Сонця.

Пригадайте, хто вперше з вчених висунув припущення про кулясту форму Землі. (Давньогрецький учений Піфагор висунув припущення про кулясту форму Землі. Доказами кулястої форми Землі є поступове зникнення та поява кораблів у відритому морі із-за обрію; розширення видимої поверхні Землі при піднятті вгору (це можливо тому, що поверхня Землі не плоска, а опукла); тінь від Землі, яка падає на повний Місяць під час місячного затемнення, завжди кругла.)

— Підтвердженням кулястої форми Землі стала кругосвітня подорож іспанських мореплавців під командуванням Фернанда Магеллана 500 років тому. Мандрівники за три роки небезпечного плавання обігнули Землю і повернулись до рідних берегів.

Фотографії, зроблені у космосі, польоти людини у космос беззаперечно підтвердили кулястість Землі.

Погляньте на фотографію першого у світі космонавта Юрія Гагаріна, який 12 квітня 1961 року побачив Землю з космосу. Космонавт назвав її голубою планетою.

Розгляньте зображення Землі з космосу. Який колір переважає на ній? Поміркуйте, чому.

— 3/4 поверхні Землі займає Світовий океан, тому на зображенні планети переважає голубий колір. Меншу частину земної поверхні — 1/4 — займає суходіл. Він забарвлений у зелений, жовтий і коричневий кольори, які залежать від характеру поверхні й рослинності.

Земля — єдина планета Сонячної системи, на якій живуть рослини, тварини і люди.

Пригадайте, які умови потрібні для життя організмам. (Повітря, вода, їжа, сонячне світно й тепло — умови, необхідні для життя всім організмам.)

У повітрі Землі є кисень — газ, необхідний для дихання майже усім організмам. Наявність повітря, води і помірна температура створюють сприятливі умови для життя на нашій планеті.

2. Розповідь з елементами практичної роботи з метою розширення знань про глобус.

Як називається прилад, зображений на ілюстраціях (на мал. 12 у підручнику, таблиці, слайді), який стоїть на столі перед вами (демонстрація учителем глобуса)?

— Пригадайте, що називають глобусом. (Глобус — рухома зменшена модель Землі.)

— Яку найважливішу ознаку Землі відображає глобус? (Глобус відображає кулясту форму Землі, тобто її зовнішній вигляд.)

— На глобусі зображено блакитним кольором водойми, а суходіл - зеленим, жовтим і коричневим кольорами.

Розгляньте глобус (на малюнку, таблиці або моделі). З яких частин він складається? (Глобус складається з кулі, яка обертається навколо нахиленого металевого стержня — осі — та знаходиться на підставці.)

— Обернемо кулю навколо осі. Розглядаючи зменшену модель Землі — глобус, ви можете переконатись, що Земля обертається довкола стержня осі. Насправді наша планета такої видимої, як на глобусі, осі не має.

Пригадайте, що називають земною віссю.

Вам уже відомо, що вісь Землі — це уявна пряма лінія, навколо якої обертається планета. Зверніть увагу, що вісь у глобуса нахилена. Це тому, що земна вісь дійсно нахилена до площини орбіти під певним кутом.

Земна вісь проходить через центр Землі і перетинає земну поверхню в двох точках, які називаються полюсами. Верхня точка — це Північний полюс, а нижня — Південний. Коли Земля обертається навколо своєї осі (учитель демонструє це на глобусі), то дві її точки (полюси Землі), де земна вісь перетинає поверхню Землі, залишаються нерухомими.

На однаковій відстані від полюсів проходить уявна лінія — екватор (учитель демонструє це на глобусі). Екватор поділяє Землю на дві півкулі: Північну, розташовану від Північного полюса до екватора (на глобусі — зверху) і Південну, розташовану від Південного полюса до екватора (на глобусі — внизу). Довжина екватора Землі — 40 тисяч кілометрів.

На поверхні Землі ні полюси, ні лінія екватора ніяк не позначені. Як і земна вісь, вони існують лише уявно і можуть позначатися тільки на глобусах і географічних картах.

Це цікаво знати. Уперше обрахував розміри нашої планети відомий давньогрецький математик і географ Ератосфен Кіренський.

3. Практична робота з метою формування вміння знаходити на глобусі його основні точки, лінії та частини.

— Виконайте практичне завдання у підручнику на с. 20 (знайдіть і покажіть на глобусі вісь. Північний полюс. Південний полюс, екватор. Північну та Південну півкулі).

4. Музична фізкультхвилинка.

VI. Закріплення знань, умінь і навичок.

1. Робота в зошитах з друкованою основою (колективно). Завдання 1, 2.

2. Індивідуальна робота з картками для самостійної роботи.

3. Робота в парах.

— Поміркуйте! Чому рослини, тварини й люди живуть лише на Землі?

4. Робота в групах.

— Обговоріть! Чи могло б існувати життя на Землі, якби наша планета знаходилась ближче до Сонця?

5. Гра «Хто найкмітливіший».

— Відгадайте загадки. Поясніть, як ви здогадалися.

Тут міста, країни, скелі,

океани і пустелі, гори,

ріки і моря —

мандрувати буду я!

Щоб по світу мандрувати,

не виходжу я із хати,

не сідаю у автобус,

а беру у руки... (глобус).

* * *

Кругла куля непроста,

голуба, велика:

без будинків там міста,

без води там ріки;

без людей і без землі

і шляхи, і гори,

і моря, і взагалі

всі земні простори. (Глобус)

VII. Підсумок уроку.

— Продовжте речення.

✵ Земля — планета за віддаленістю від Сонця... .

✵ Земля обертається навколо... .

✵ Земна вісь — це... .

✵ Полюс Землі — це... .

✵ У Землі є полюсів... .

✵ Екватор Землі — це... .

✵ Екватор поділяє Землю на... .

VIII. Домашнє завдання.

— Прочитайте §6. Дайте відповіді на запитання після статті. Виконайте 3 завдання в зошиті.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити