Розробки уроків - Природознавство 4 клас (за підручником Т.Г. Гільберг) - Основа 2015 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ з/п

Тема уроку

Дата

Вступ (1 год)

1

Взаємозв’язок людини та природи


Всесвіт і Сонячна система (10 год)

2

Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт


3

Сонячна система, її склад


4

Сонце — зоря, центральне тіло Сонячної системи


5

Планети-гіганти


6

Планети земної групи


7

Теплові пояси Землі та їх вплив на природу


8

Земля. Добовий і річний рух Землі


9

Зорі. Сузір’я. Велика та Мала Ведмедиця. Полярна зоря


10

Молочний Шлях — наша Галактика. Сучасні уявлення про Всесвіт


11

Перевір свої досягнення


План і карта (7 год)

12

Горизонт. Сторони горизонту


13

Орієнтування на місцевості за допомогою Сонця, компаса та місцевих ознак


14

Екскурсія. Вивчення лінії горизонту та орієнтування на місцевості з допомогою компаса


15

План місцевості


16

Масштаб


17

Географічна карта, умовні знаки на карті


18

Перевір свої досягнення


Природа материків і океанів (23 год)

19-20

Заселення людиною Землі. Чисельність населення Землі, її зміна


21-22

Материки, океани і частини світу на географічних картах


23

Природа океанів. Тихий океан


24-25

Атлантичний, Північний Льодовитий та Індійський океани


26

Євразія — найбільший материк


27

Рослинний і тваринний світ Євразії


28

Африка — найспекотніший материк Землі


29

Рослинний і тваринний світ Африки


ЗО

Північна Америка


31

Рослинний і тваринний світ Північної Америки


32

Південна Америка


33

Рослинний і тваринний світ Південної Америки


34

Австралія — найсухіший материк


35

Рослинний і тваринний світ Австралії


36

Антарктида — найхолодніший материк


37

Рослинний і тваринний світ Антарктиди


38-39

Навчальний проект «Цікавий світ материка, на який я хочу потрапити»


40

Підсумковий урок за розділом «Природа материків і океанів»


41

Перевір свої досягнення


Природа України (21 год)

42-43

Україна на карті світу. Карта України


44

Форми земної поверхні України і свого краю


45

Корисні копалини, їх види


46

Природне паливо та його запаси в Україні


47

Водойми України


48

Озера і болота. Охорона водойм


49

Чорне море


50

Азовське море


51

Навчальний проект «Водойми рідного краю, їх стан та охорона»


52

Ґрунт


53

Природні зони України. Карта природних зон


54

Мішані ліси (Полісся)


55

Навчальний проект «Чому ліси називають «легенями планети»?»


56

Лісостеп


57

Степ


58

Гори Карпати


59

Кримські гори


60

Заповідні території та охорона природи Карпат і Кримських гір


61

Навчальний проект. «Що можна зробити для збереження природи в моєму краї?»


62

Перевір свої досягнення


Тіла і речовини (6 год)

63

Тіла і речовини


64

Агрегатні стани речовин та їхня зміна


65

Будова речовин


66

Властивості твердих тіл


67

Властивості рідин і газів


68

Різноманітність речовин і матеріалів та їх використання людиною
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити