Розробки уроків - Природознавство 4 клас (за підручником Т.Г. Гільберг) - Основа 2015 рік

Урок 17. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА, УМОВНІ ЗНАКИ НА КАРТІ

Мета: учити учнів розрізняти план і карту; навчати користуватися картою для знаходження місця розташування предметів; сприяти розвитку вмінь порівнювати, робити висновки; виховувати активну пізнавальну діяльність; розширювати кругозір.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 38)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як зображують Землю на карті.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя

— Яка наша Земля за формою?

— У мене в руках глобус. Глобус — зменшена модель Землі. Як і Земля, глобус має форму кулі.

Лінії на глобусі, які з’єднують Північний та Південний полюси і проведені згори вниз, називають меридіанами. Лінії, проведені зліва направо, називають паралелями. Меридіани вказують напрям північ — південь, а паралелі — захід — схід. Паралелі й меридіани — це уявні лінії: їх немає на поверхні Землі.

На глобусі земна поверхня зменшена у десятки мільйонів разів. Тому за допомогою умовних знаків на глобусі позначаються лише найважливіші об’єкти Землі: океани, материки, моря, найвищі гори, найбільші рівнини, річки, міста.

На глобусі можна знайти зображення будь-якого місця на Землі, але в подорожі люди зазвичай беруть із собою карту. Чому?

— Але Земля має форму кулі, як же перенести 'її на плоский аркуш паперу? (Дати папір, запропонувати перенести форму кулі на площину, діти намагаються це зробити, розглянути варіанти.)

— Як зображують Землю на площині?

— Що таке карта?

Географічна карта — це зменшене у багато разів зображення на площині всієї поверхні Землі або її частини за допомогою масштабу й умовних знаків.

Уявно поділимо глобус по меридіану на дві півкулі.

Якщо поверхню утворених півкуль зобразити на аркуші паперу, то отримаємо географічну карту півкуль: західної і східної (демонстрування на карті).

— Покажіть західну півкулю, східну півкулю. (Усі об’єкти діти показують на карті і глобусі.)

— Покажіть Північний полюс; Південний полюс.

— Чи все на глобусі і карті півкуль зображено однаково? (Так, однаково.)

— Отже, який висновок можна зробити? (Зображення на карті і глобусі однакові.)

— На глобусі і карті ми бачимо лінії, що йдуть від одного полюса до іншого. Покажіть їх. Вони називаються меридіанами.

— На глобусі і карті є інші лінії. Як вони називаються? (Паралелі)

— Покажіть найдовшу паралель.

— Де знаходиться екватор?

— Намалюйте екватор. Домальовуйте паралелі і меридіани.

— Що спільного і чим відрізняються глобус і карта?

Глобус

Карта

опуклий

плоска

немає спотворень

є спотворення

однакові зображення використовується масштаб

— Відгадайте загадку: «Держави без людей, міста без будівель, ліси без дерев, моря без води. Що це?». (Географічна карта)

— Що таке карта?

Географічна карта — це зменшене у багато разів зображення на площині всієї поверхні Землі або її частини за допомогою масштабу й умовних знаків.

2. Робота з картою

1) Розповідь про кольори, якими позначають сушу і водойми на карті.

— На карті за допомогою різних кольорів зображена вся поверхня нашої планети.

Сушу на карті, як і на глобусі, позначають різними кольорами, бо поверхня Землі не однакова, не рівна: низовини — зеленим, височини — жовтим, гори — коричневим. Водойми позначають синім кольором. А також за кольором можна дізнатися про глибину водойм: чим темніший синій колір, тим глибші місця; світлим кольором позначають мілкі місця. Аналогічно: чим вищі гори, тим темніше забарвлення на карті вони мають.

2) Розповідь про відмінності між планом і картою.

— Географічна карта відображає більш значні території, ніж план. Масштаб на карті дрібний; чим більшою є територія, зображена на карті, тим дрібніший її масштаб; чим менший масштаб карти, тим менше подробиць можна на ній позначити.

На карті, як і на глобусі, є градусна сітка, що складається з меридіанів і паралелей. За ними визначаються сторони горизонту: меридіани вказують напрямок з півночі на південь, а паралелі — із заходу на схід.

3. Робота за підручником (с. 38-40)

Вправа «Мікрофон»

Учні відповідають на запитання на с. 38.

— Поясніть значення слова «карта».

Учитель пропонує учням розглянути карту півкуль у шкільному атласі та розказати, що на ній зображено.

— Що називають географічною картою?

— Чому на ній не можна детально відобразити місцевість?

— Який напрямок указують меридіани?

— Який напрямок указують паралелі?

— Які умовні знаки використовують на карті?

— Як позначають низовини, підвищення, гори, водойми, великі міста?

— Які бувають карти?

— Що таке атлас?

Учитель пропонує учням виконати практичну роботу на с. 39—40.

— Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 40.

— Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота з картою півкуль

— Розгляньте карту півкуль. Який масштаб карти? (В 1 см — 220 км)

— Покажіть, де на карті півкуль знаходяться Північний і Південний полюси; екватор; північна півкуля; південна півкуля.

— Покажіть на карті меридіани. Який напрям вони вказують? (Північ — південь)

— Покажіть паралелі. Який напрям вони вказують? (Захід — схід)

— На які дві півкулі екватор ділить Землю? (На північну і південну)

— Що об’єднує ці лінії? (Це уявні лінії.)

— Розгляньте умовні знаки, що використані на карті півкуль.

— Розкажіть, що вони означають.

2. Практична робота

Робота з фізичною картою України

— Уважно розгляньте фізичну карту України. Прочитайте масштаб карти та поясніть, на що він указує. Які умовні знаки є на карті? Що вони означають?

— Знайдіть на карті столицю України — місто Київ. Визначте, у якому напрямі від Києва знаходиться місцевість, де ви живете.

— Користуючись фізичною картою України, визначте відстань від Харкова до Києва.

Відстань між містами на карті: ...

Масштаб: ...

Дійсна відстань: ...

— Користуючись фізичною картою України, визначте відстань від Полтави до Харкова.

Відстань між містами на карті: ...

Масштаб: ...

Дійсна відстань: ...

3. Гра «П'ять речень»

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Чи можна зобразити Землю на карті?

— Хто легко орієнтується по карті?

— Як на картах позначають поверхню Землі?

— Що називають географічною картою?

— Який масштаб використовують на картах?

— Які лінії вказують напрям північ — південь, а які — захід — схід?

— Чому масштаб на карті півкуль менший, ніж на карті України?

— На якій з карт — півкуль Землі чи України — буде зображено більше об’єктів земної поверхні? Чому?

— Яке значення мають географічні карти в житті та господарській діяльності людини?

— Чи правильно, що карта — джерело важливих знань про поверхню Землі. Чому?

— Для чого людям потрібні географічні карти? Наведіть приклади.

— Для чого на картах використовуються умовні лінії екватора, паралелі та меридіани? Поясніть.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник (с. 38-40).

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 30

1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с.70)

2. Гра «Так чи ні?»

✵ У річках Ніл, Конго, Лімпопо не живуть бегемоти. Так чи ні?

✵ Восени до Африки прилітають багато птахів з країв, де взимку холодно. Так чи ні?

✵ 3 України до Африки відлітають лелеки, журавлі, ластівки. Так чи ні?

✵ В Африці живуть зебри, антилопи, пінгвіни, жирафи, леви, горили, мавпи. Так чи ні?

✵ Африка — другий за розміром материк Землі. Так чи ні?

3. Тестування

1. Чим розрізняються материки між собою?

а) Розмірами;

б) формами земної поверхні;

в) природою;

г) оточені з усіх боків водою.

2. На якому материку знаходиться наша країна?

а) Африка;

б) Південна Америка;

в) Євразія.

3. На якій півкулі знаходиться материк Північна Америка?

а) Західній;

б) південній;

в) східний;

г) західній і північній.

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 31

1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с.73)

2. Гра «Так чи ні?»

✵ Береги Північної Америки омивають води двох океанів. (Трьох)

✵ Північна Америка омивається водами Північного Льодовитого, Тихого та Атлантичного океанів.

✵ У морях Північної Америки плавають айсберги.

✵ У Північній Америці є гори Анди.

✵ На заході Північної Америки простяглися високі гори Кордильєри.

✵ Північною Америкою протікає одна з найменших річок світу Міссісіпі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити