Розробки уроків - Природознавство 4 клас (за підручником Т.Г. Гільберг) - Основа 2015 рік

ПРИРОДА УКРАЇНИ

Урок 46. ПРИРОДНЕ ПАЛИВО ТА ЙОГО ЗАПАСИ В УКРАЇНІ

Мета: розповісти учням про природне паливо та його запаси в Україні, про використання енергоносіїв людиною; розкрити значення горючих корисних копалин у житті людини; розвивати пізнавальний інтерес, мовлення; виховувати дбайливе ставлення до джерел ресурсів людства.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 709)

2. Бліцопитування

✵ Копалини називають корисними, тому що...

✵ Скупчення корисних копалин в землі називають...

✵ Якщо видобуток корисних копалин ведеться відкрито — на повітрі, то подібний спосіб добування називають...

✵ Риють шахти при видобутку корисних копалин при... способі добування.

3. Тестування

1. Які з корисних копалин використовують у будівництві?

а) Пісок, глина;

б) граніт, торф;

в) кам’яне вугілля, поварена сіль.

2. Які з корисних копалин служать паливом?

а) Залізна і мідна руди;

б) кам’яне вугілля, природний газ;

в) алюміній, золото.

3. Які корисні копалини добувають за допомогою бурових установок?

а) Мармур, граніт;

б) природний газ, нафта;

в) золото.

4. Люди якої професії відшукують родовища корисних копалин у природі?

а) Лікарі;

б) геологи;

в) будівельники.

5. Навіщо люди збирають металобрухт?

а) Щоб зберегти запаси руди;

б) для очищення території від сміття.

6. Доповніть визначення, вставляючи пропущене слово.

а) Місце, де залягають корисні копалини, називають...

б) Корисні копалини, які добре горять і при цьому виділяють багато тепла, називають...

в) Корисні копалини, з яких отримують метали, називають...

7. До горючих корисних копалин належать:

а) вугілля;

б) глина;

в) граніт;

г) мармур.

8. Для будівництва будинків найчастіше використовують:

а) пісок;

б) вапняк;

в) крейду;

г) залізну руду.

9. Які властивості характерні для глини?

а) Не має запаху;

б) має своєрідний запах;

в) при підсиханні розсипається;

г) при підсиханні твердне;

д) у воді не намокає;

е) у воді намокає;

ж) добре пропускає воду;

з) погано пропускає воду.

10. Яка корисна копалина не тоне у воді?

а) Нафта;

б) торф;

в) кам’яне вугілля.

11. Яку корисну копалину людина використовує як паливо, будівельний матеріал і добриво?

а) Нафта;

б) торф;

в) кам’яне вугілля.

12. Найтвердіша і міцніша корисна копалина, яка використовується у будівництві,— це:

а) вапняк;

б) граніт;

в) нафта;

г) крейда.

4. Бесіда

— Що ви уявляєте, вимовляючи слово вогонь?

— Звідки і з чого береться вогонь, тепло?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про природне паливо та його запаси в Україні, про використання енергоносіїв людиною

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда з елементами розповіді

— Для найрізноманітніших потреб людини потрібне паливо. Які види палива вам відомі? (Дрова, вугілля, торф, газ)

— Як ви вважаєте, чим раніше опалювалися будинки? (Дровами, деревиною)

— Чому зараз не опалюють деревиною? (Винищувалися ліси, дрова не могли виділяти потрібну кількість теплоти і забруднювали будинок.)

— Що замінило дрова? (Кам’яне вугілля, буре вугілля, торф)

— Чому всі вони споріднені? (Усі утворилися із залишків рослин)

— Кам’яне вугілля, буре вугілля, торф утворилися із залишків рослин, що утворили шари, спресувалися і без доступу повітря обвуглювалися, а не згнивали. Але головне диво в іншому, адже ці рослини законсервували у собі світло і тепло Сонця, які прийшли на Землю мільйони років тому.

— Чи погоджуєтеся ви з думкою, що енергія — основа життя на планеті?

— Які види енергії вам відомі?

— Які ваші дії впродовж дня вимагають енергії? Який вид енергії ви витрачали, виконуючи ту або іншу дію?

— Споживання енергії людством безперервно зростає. Різниця між людиною кам’яного віку і сучасною людиною величезна, особливо у використанні енергії. Чи стало на Землі більше енергії? Ні! Вона стала доступнішою, але її не стало більше, ніж раніше. Кількість енергії у природі постійна.

Властивість енергії переходити з одного виду в іншу людина використовує давно.

Декілька мільйонів років назад люди навчилися використовувати вогонь. Вогонь давав їм тепло і світло, був зброєю проти ворогів і диких звірів, лікувальним засобом, помічником у землеробстві, консервантом продуктів. Упродовж багатьох років вогонь підтримувався шляхом спалювання рослинних енергоносіїв (деревини, кущів, очерету, трави, сухих водоростей тощо), а потім була виявлена можливість використовувати для підтримки вогню викопні речовини: кам’яне вугілля, нафту, торф.

Отже, найважливіше природне паливо — нафта, газ, вугілля, торф.

2. Робота з фізичною картою України

— Подивіться на карту України. Якими значками позначені родовища кам’яного вугілля, нафти, торфу, природного газу?

— Запам’ятаємо найбільші родовища:

вугільні басейни: Донецький басейн, Львівсько-Волинський басейн;

родовища нафти: Прикарпаття, Донецько-Придніпровський район;

родовища газу: Дніпровсько-Донецька область;

торф’яні родовища: Передкарпаття, Закарпаття, Поділля.

3. Робота за підручником (с. 110-112)

Вправа «Мікрофон»

Учні відповідають на запитання на с. 110.

— Які види природного палива добувають в Україні?

— Що ви дізналися про торф?

— Як його добувають?

— У яких областях України найбільші запаси торфу? Як ви вважаєте, чому?

— Де іще використовують торф?

— Що ви дізналися про кам’яне вугілля?

— У яких областях України є значні запаси цього топлива?

— Яким способом його добувають?

— Учні працюють за завданнями підручника нас. 111.

— Чому нафту називають чорним золотом?

— Де її використовують?

— Назвіть властивості нафти.

— Назвіть властивості природного газу.

— Де в Україні найбільші родовища нафти і газу?

— Яка роль паливних корисних копалин для людини?

Учні працюють за завданням підручника нас. 111.

— Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотечці природодослідника».

— Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 112.

— Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота в групах

— Виберіть із поданого переліку властивостей корисних копалин властивості горючих корисних копалин:

1-ша група — властивості нафти;

2-га група — властивості кам’яного вугілля;

3-тя група — властивості торфу;

4-та група — властивості природного газу.

2. Робота в парах

— Знайдіть помилки у поданих твердженнях.

Більшість корисних копалин рідкі.

Родовищами називаються місця, де зберігають корисні копалини. Нафту добувають у кар’єрах.

Як добриво для рослин використовують кам’яне вугілля. Вивчають корисні копалини і відшукують родовища біологи.

Відповіді:

Рідкі

тверді

Зберігають

залягають

У кар’єрах

у надрах землі

Кам’яне вугілля

торф

Біологи

геологи

3. Гра «Так чи ні?»

— Кам’яне вугілля — це рідка корисна копалина. Так чи ні? (Ні. Це горюча корисна копалина.)

✵ Природний газ — це газоподібна корисна копалина. Так чи ні? (Так.)

✵ Нафта — це рудна корисна копалина. Так чи ні? (Ні. Це горюча корисна копалина.)

✵ Пісок — це горюча корисна копалина. Так чи ні? (Ні. Це нерудна корисна

копалина.)

✵ Кам’яне вугілля утворилося із решток рослин. Так чи ні? (Так.)

✵ Нафта утворилася у результаті виверження вулканів. Так чи ні? (Ні.)

✵ Нафта потрапила на Землю з космосу. Так чи ні? (Ні.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового ви дізналися про паливні корисні копалини? (їх властивості, де добувають, як використовують)

— Для чого вам знадобляться знання, отримані на сьогоднішньому уроці?

— Біжать по дорогах автомашини, гуркочуть трактори на полях, летять літаки у небі, залізницею мчаться тепловози, плавно розтинаючи води, пливуть кораблі. Яка корисна копалина допомагає людині привести в рух ці машини? (Нафта)

— Підкресліть правильну відповідь на запитання, з чого утворився торф: з глини, з каміння, з відмерлих решток вологолюбних рослин.

— Чи можете ви зробити свій внесок у справу бережливого ставлення до корисних копалин?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник (с. 110-112).

Запропонувати шляхи збереження горючих корисних копалин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити