Розробки уроків - Природознавство 4 клас (за підручником Т.Г. Гільберг) - Основа 2015 рік

ПРИРОДА УКРАЇНИ

Урок 49. ЧОРНЕ МОРЕ

Мета: розповісти учням про Чорне море; розвивати мислення, комунікативні навички; виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 119)

2. Тестування

1. Місце, де починається річка, називається:

а) притокою;

б) руслом;

в) витоком.

2. Заглиблення, яким тече річка, називається:

а) гирлом;

б) руслом;

в) притокою.

3. Частиною океану є:

а) річка;

б) озеро;

в) море.

4. Які річки протікають територією України?

а) Нева;

б) Дністер;

в) Дніпро.

5. Які водойми називають штучними?

а) Водосховище;

б) озеро;

в) море.

6.Морська вода непридатна для пиття, тому що:

а) вона холодна;

б) у ній розчинено багато солей;

в) вона брудна.

Перевірка роботи в парах за ключем.

Ключ: їв; 2Б; Зв; 4б-в; 5а; 6Б.

Правильна відповідь оцінюється двома балами.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про Чорне море.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розповідь учителя

— На півдні Україну омиває Чорне море, на південному заході — Азовське. Чорне море — одне із найсвоєрідніших і найцікавіших водойм земної кулі.

На відміну від більшості морів, його водна товща складається з двох дуже різних шарів: тонкого поверхневого шару, населеного рослинами і тваринами, та потужного глибинного шару, позбавленого життя. Солоність води із глибиною збільшується, а починаючи з 150 м з’являються сліди сірководню, тоді як вміст кисню різко зменшується, а із зростанням глибини зовсім зникає.

Середня глибина моря становить 1 256 м, а найбільша — 2 245 м. Верхній шар води Чорного моря багатий на рибу. Її тут налічується близько 180 видів.

2. Робота за підручником (с. 119-124)

Вправа «Мікрофон»

Учні відповідають на запитання на с. 119.

Працюють за завданнями підручника на с. 120-121.

— Що таке острів?

— Які найбільші острови Чорного моря ви знаєте?

— Що таке півострів?

— Який півострів Чорного моря найбільший?

— Розкажіть про рослинний світ Чорного моря.

— За малюнком 109 розкажіть про різноманітність тваринного світу Чорного моря.

— Яких птахів Чорноморського узбережжя ви знаєте?

— Що загрожує Чорному морю?

— Як охороняють живу природу Чорного моря?

— Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотечці природодослідника».

— Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 124.

— Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Цікаво знати!

— Усе, що довго пролежить на дні Чорного моря, через деякий час чорніє. Це відбувається тому, що у придонній товщі води міститься сірководень — газ із неприємним запахом. Він і забарвлює всі предмети у чорний колір.

Чорне море у північно-західній частині синьо-бузкове, у центральній і східній — зеленувато-синє. Там, де впадають річки, вода майже жовта.

2. Загадки-жарти

✵ Що стоїть посеред річки? (Літера «ч»)

✵ Озеро й болото, що між ними? (Літера «й»)

✵ Де вода стоїть ставком? (У склянці)

✵ У чому не можна провертіти дірку? (У воді)

✵ 3 якого крана не набереш води? (З підйомного)

✵ У яку бочку не можна налити води? (У повну)

✵ Хто може вийти сухим із води? (Качка і гуска)

✵ Чи можна носити воду в решеті? (Так, якщо під нього підставити посуд!)

✵ До країни знань ішов мандрівник і зустрів цікаві складники: поєднались префікс і числівник та зробилися назвою річки. Яка це назва? (Прип’ять)

3. Гра «П'ять речень»

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Що нового ви дізналися на уроці?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник (с. 119—124).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити