Розробки уроків - Природознавство 4 клас (за підручником Т.Г. Гільберг) - Основа 2015 рік

ПРИРОДА УКРАЇНИ

Урок 60. ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ КАРПАТ І КРИМСЬКИХ ГІР

Мета: ознайомити учнів із заповідними територіями та охороною природи Карпат і Кримських гір; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати екологічну свідомість, дбайливе ставлення до природи, бажання брати участь у посильній природоохоронній роботі.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 154)

2. Природнича розминка

✵ Про яку частину України кажуть «легені України»? (Полісся)

✵ Яку частину України називають «житницею України»? (Степову)

✵ Що називають «краєм туристів»? (Карпати)

✵ Назвіть найбільшу річку України. (Дніпро)

✵ Назвіть найвищу гору. (Говерла)

✵ У якій природній зоні знаходиться наше місто? (Харків — у лісостеповій)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про заповідні території та охорону природи Карпат і Кримських гір.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розповідь учителя

— Природа Карпат і Кримських гір багата і різноманітна. Та за останні десятиріччя помітно зменшилася кількість багатьох видів рослин та тварин. А деякі із них повністю зникли з лиця землі.

Бурхливий розвиток промислового і сільськогосподарського виробництв, будівництво міст, селищ, розширення мережі залізничних і автомобільних шляхів, осушення боліт, зрошення посушливих земель — усе це призвело до значних змін у природі {ландшафту), вплинуло на екологічну рівновагу, видовий і кількісний склад флори і фауни.

За останній час помітно звузилися території, зайняті природною рослинністю, збідніла флора більшості регіонів країни, зменшилася кількість багатьох видів рослин, а деякі з них повністю зникли з обличчя землі.

У зв’язку із цим у наш час — час технічного прогресу — особливого значення набуває проблема охорони рослинного і тваринного світу.

Держава піклується про охорону природи, на цю справу виділяються величезні кошти. З метою охорони і збереження зникаючих видів тварин і рослин була створена Червона книга України. Назва книги — «Червона», бо вона подібна до червоного сигналу світлофора, має пробуджувати в людей тривогу за долю природи: «Зупинися, людино! Подумай! Будь обережною!».

Крім Червоної книги, створено заповідники — великі ділянки лісів, полів, луків, степів, озер, на яких забороняється будь-яка діяльність людини, що завдає шкоди природі. Тут не можна вирубувати дерев, орати землю, осушувати водойми, полювати на тварин. У заповідниках тварини мешкають на волі у природних умовах, самі влаштовують свої житла, виводять дитинчат.

Метою створення заповідників є збереження в природному стані типових або унікальних для даної місцевості природних комплексів, вивчення природного ходу процесів і явищ, що в них відбуваються. У заповідниках проводиться велика наукова робота. Все, що знаходиться на території заповідника,— земля, її надра, водні простори, живі організми,— вилучається з господарської діяльності і передається у безстрокове користування заповіднику.

2. Робота за підручником (с. 154-160)

Вправа «Мікрофон»

Учні відповідають на запитання на с. 154.

— Що таке заповідники?

— З якою метою вони створюються?

— Розкажіть за малюнком 137-148 про Поліський заповідник.

— Що ви дізналися про Канівський заповідник?

— Розкажіть за малюнком 140-141 про заповідник Асканія Нова.

— Які рідкісні тварини мешкають у Карпатському заповіднику?

— Які рідкісні види рослин і тварин охороняються у Кримському заповіднику?

— Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотечці природодослідника».

— Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 160.

— Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Цікаво знати! [див. додатковий матеріал до уроку на с.166)

2. Робота в парах

— Віднесіть до зоопарку або до ботанічного саду: дуб, кінь, корова, ялина, собака, троянда, соняшник, кішка, береза, подорожник, метелик, їжак, яблуня, банан, лисиця, кульбаба, олень, шипшина, черемха, черепаха, черешня, бджола, оса.

Зоопарк: ...

Ботанічний сад: ...

3. Вправа «Мікрофон»

— Чому необхідно охороняти природу?

— Але не тільки держава, але й ми з вами повинні дбати про охорону навколишнього середовища.

— Що для вас означає «охороняти природу»?

— Ми, люди,— частина природи. Саме природі ми завдячуємо своїм існуванням. І кожен із нас може зробити чимало, щоб покращити її стан. Хіба потрібні якісь закони, щоб не розкидати сміття, дбайливо ставитися до рослин і тварин, до землі? Ні, потрібні чуйне ставлення до нашої планети, елементарна порядність і вихованість.

4. Гра «П'ять речень»

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Чому виникла проблема охорони природи?

— Як людина намагається зберегти природу, видове різноманіття?

— Хто з вас був у зоопарку?

— Яких тварин ви там бачили?

— Як ви вважаєте, де краще живеться тваринам — у зоопарку чи в заповіднику? Чому?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник (с. 154—160).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити