Розробки уроків - Природознавство 4 клас (за підручником Т.Г. Гільберг) - Основа 2015 рік

ТІЛА І РЕЧОВИНИ

Урок 65. БУДОВА РЕЧОВИН

Мета: сформувати в учнів знання про будову речовин; розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, мовлення, активність; виховувати повагу до інтелектуальної праці.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 165)

2. Природнича розминка «Чи вірите ви?»

Чи вірите ви в те, що?..

✵ Не всі предмети, які нас оточують, є тілами.

✵ Тіла розрізняються за формою, розміром, кольором.

✵ Тіла складаються з речовин.

✵ Різні за формою і розміром тіла можуть складатися з однієї і тієї самої речовини.

✵ Однакові за формою і розміром тіла можуть складатися з різних речовин.

✵ Немає тіл, що складаються з декількох речовин.

✵ Речовини не можуть бути рідкими, твердими, газоподібними.

3. Проблемне запитання

— Відгадайте, про який стан речовини йдеться, якщо цю речовину можна: пити, лити, випліскувати, бризкати (рідкі речовини);

ламати, розрізати, відкушувати, класти, кидати (тверді речовини); стискати, вдихати і видихати (газоподібні речовини).

— Людство з давніх часів цікавило питання, з чого складаються речовини? Як називаються ці частки? Як вони взаємодіють у речовині?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про будову речовин.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Повідомлення вчителя

— Коли здалеку милуєшся лісом, окремих дерев розгледіти не вдається. Ліс здається суцільним. Насправді він складається з багатьох дерев, між якими є проміжки. Але очі не розрізняють окремих дерев на великій відстані. Якщо підійти ближче, все стане на свої місця. Ліс — не суцільний, видно, що він складається з дерев, кущів, трави.

Розгляньте предмети навколо себе. Вони здаються вам суцільними? А насправді — складаються з дуже маленьких часток, які називають молекулами. Між молекулами є проміжки. Молекули такі маленькі, що ми не можемо їх побачити. Вони притягуються між собою. Тому тіла не розсипаються на окремі частинки.

Ще дуже давно у Древній Греції вчені припустили, що всі речовини складаються з найдрібніших часток, які вони назвали атомами. Атом грецькою означає «неділимий». Атоми настільки малі, що їх не можна побачити навіть у мікроскоп. Але в деяких речовинах велика кількість атомів збирається разом і утворює більші частки, які називають молекулами.

Як із літер алфавіту утворюються слова, так з атомів утворюються молекули.

Деякі молекули можна побачити за допомогою сучасних мікроскопів.

Висновок. Учених з давніх часів цікавило питання: з чого складаються речовини. Вони припускали, що якщо речовину, наприклад, камінь розділити до точки, то можна виявити най дрібнішу неділиму частку — атом. Атоми можуть бути декількох сортів і утворювати молекули. Умовно молекули зображають у вигляді кульок. Древні вчені припускали, що схожість усіх речовин на світі полягає в тому, що вони складаються з молекул, що рухаються, між якими є проміжки.

2. Робота за підручником (с. 165-167)

Вправа «Мікрофон»

Учні відповідають на запитання на с. 165.

— Проведемо дослідження, яке підтвердить або спростує думку вчених про те, що усі речовини складаються з найдрібніших часток — молекул.

— Припустимо, що вчені мають рацію і кожна речовина складається з молекул, що рухаються, між якими є проміжки. Тоді можливе проникнення часток однієї речовини між частками іншої. Щоб перевірити це, проведемо дослід.

Учні проводять дослід із цукром за завданнями підручника на с. 164.

— Що ви побачили під час досліду? (Цукор поступово став невидимим, розчинився.)

— Як переконатися, що цукор усе ще знаходиться в склянці? (Скуштувати.)

— Скуштуйте воду на смак. Яка вона? (Солодка)

— Який висновок ми можемо зробити? (Цукор не зник, він залишився у склянці.)

— Чому ж ми не бачимо цукор? (Тому що цукор розпався на найдрібніші частки, з яких він складався. І це частки перемішалися з частками води.)

— Цей дослід підтвердив думку вчених про те, що речовини складаються з часток.

— Чи завжди можна куштувати, коли проводиш дослідження?

— Проведемо дослід, який допоможе нам дещо побачити. Перевіримо, чи підтвердить він наші висновки про взаємопроникнення речовин.

З’єднаємо дві рідини. Припустимо, що, якщо вони складаються з часток, між якими є проміжки, то вони перемішаються. А може, цього і не станеться.

— Додайте у пластмасову склянку краплю фарби.

— Що ви спостерігаєте? (Вода забарвлюється.)

— Спробуйте пояснити, чому це відбувається?

— Чи можливе було б фарбування, якби рідина була суцільною, без проміжків? (Ні)

— Зробіть висновок. (Фарбування можливе тому, що речовина не суцільна і складається з окремих часток, між якими є проміжки.)

— Про що свідчить поширення фарбування в різні боки? (Частки рухаються у різних напрямах)

— Чому такої маленької крапельки фарби вистачило, щоб забарвити всю воду? (У маленькій краплі дуже багато часток, що перемішалися з частками води.)

— Зробіть загальний висновок. (Речовини складаються з окремих, не видимих для очей, часток, що рухаються, між ними є проміжки.)

— Подивіться: молекули різних речовин різнії (Демонстрування малюнків молекул різних речовин.)

— До висновку, який ви зараз зробили, першим дійшов видатний російський учений, поет, художник, засновник Московського університету Михайло Васильович Ломоносов.

Саше завдяки йому ми сьогодні ознайомилися з поняттям «молекула». І словник науки збагатився такими словами, як формула, термометр, барометр, атмосфера та ін.

Довести його гіпотезу люди змогли тільки з винаходом електронного мікроскопа. Можливо, в майбутньому ви теж станете вченими і зробите свої відкриття в цій галузі.

— Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 167.

— Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра «Вірю — не вірю»

✵ Не всі речовини складаються з найдрібніших невидимих часток — атомів.

✵ Атоми з’єднуються в молекули.

✵ Усі молекули складаються зі ще менших частинок — атомів.

✵У природі — понад 100 різноманітних атомів.

✵ Усі тіла, що нас оточують, складаються з атомів.

2. Індивідуальні завдання

Стілець, деревина, олівець, пластмаса, вода, пенал, тканина, сукня.

З поданого списку виберіть:

1 варіант: тіла;

2 варіант: речовини.

Відповіді:

1 варіант: стілець, олівець, пенал, сукня.

2 варіант: деревина, пластмаса, вода, тканина.

3. Гра «П'ять речень»

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні на уроці знання.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— З якою новою темою ми сьогодні ознайомилися?

— Що ви дізналися на уроці? (Речовини складаються з атомів, які з’єднуються в молекули; нове з’єднання атомів створює нову речовину.)

— Які нові слова дізналися? (Атом, молекула)

— Що означає слово атом? (Неділимий)

— Чи можна побачити атоми (Ні)

— З чого складаються речовини? (З атомів)

— З яких же невидимих часток складаються речовини? (З молекул)

— Що таке молекула? (Найменша частка речовини, що складається з двох або більше атомів.)

— Що створює нове з’єднання атомів? (Нова речовина)

— Чому ми не бачимо молекул, хоча всі тіла з них складаються?

— Чим молекули відрізняються від атомів?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник (с. 165-167).

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

Природознавча вікторина

Продовження. Початок на с. 176.

Дива живої природи

7. У качки мандаринки є тезко — плід мандаринового дерева. А які ще птах і фрукт — тезки?

A. Фазан. Г. Ківі.

Б. Банан. Д. Горобець.

B. Аґрус.

Відповідь: Г.

8. Павук-сріблянка будує під водою будиночок з повітря. А з чого виготовляє їстівне гніздо салангана?

A. Із макаронів.    Г. Зі смачненьких черв’ячків.

Б. Зі слини.    Д. Із сухофруктів.

B. Із сушеної риби.

Відповідь: Б.

9. У коника «вухо» на нозі. А яка тварина «слухає» волосками на тілі?

A. Риба. Г. Миша.

Б. Муха.    Д. Восьминіг.

B. Кіт.

Відповідь: Б.

10. Найменший птах у світі з найбільшим (порівняно з тілом) дзьобом — це...

A. Австралійський пелікан.  Г. Мечеклюва колібрі.

Б. Корольок.     Д. Горобець.

B. Руда чапля.

Відповідь: Г.

11. Щонайдовше стебло у індійської пальми ротанга — до 300 м. А яка рослина найвища у світі?

A. Бамбук.    Г. Дівочий виноград.

Б. Евкаліпт.    Д. Банан.

B. Секвойя.

Відповідь: В.

12. Для справжнього козацького кулешу з проса виготовляють пшоняну крупу. А з якої рослини виготовляють манну крупу?

A. З кукурудзи.    Г. З гороху.

Б. З рису.    Д. З вівса.

B. З пшениці.

Відповідь: В.

13. «Із шкіри геть лізе» — говорять про людину, яка занадто старається. Оберіть тварину, яка і справді вилазить зі шкіри.

A. Заєць. Г. Горобець.

Б. Змія.     Д. Черепаха.

B. Жаба.

Відповідь: Б.

14. Який майстер звив гніздо-рукавичку?

A. Риба колюшка.    Г. Жаба.

Б. Мишка малятко.   Д. Птах ремез.

B. Оса.

Відповідь: Д.

Закінчення на с. 196.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити