Розробки уроків - Природознавство 4 клас (за підручником Т.Г. Гільберг) - Основа 2015 рік

ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА

Урок 7. ТЕПЛОВІ ПОЯСИ ЗЕМЛІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРИРОДУ

Мета: розширити уявлення учнів про причини нерівномірного освітлення і нагрівання земної поверхні сонячними променями; розвивати мовлення, мислення; виховувати пізнавальний інтерес.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 22)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Якою уявляли Землю давні люди? Яку форму має Земля? Які докази кулястості Землі вам відомі?

— До якої групи планет належить Земля?

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про особливості Землі як планети.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розповідь учителя

— Нагрівають промені земну поверхню в різних її точках і в різний час дня неоднаково. Кількість сонячної енергії, яку отримують окремі ділянки Землі, залежить насамперед від кута падіння сонячних променів. (Демонстрування малюнка.)

Земну поверхню умовно поділяють на частини, які називають тепловими поясами Землі.

Найтепліший пояс — жаркий (тропічний) тепловий пояс розташований з обох сторін екватора. Сонячні промені падають майже увесь час прямовисно. Цілий рік жарко і не буває зими. Рік поділяється на дощовий і сухий періоди. Над сушею температура повітря може сягати +60 °С.

Між жарким і холодними поясами розташований помірний тепловий пояс. Промені падають по-різному: взимку — похило, улітку — пряміше. Тому взимку — холодно, а влітку — тепло. Між цими порами року є ще прохолодні весна й осінь.

Полюси Землі і поверхня навколо Північного і Південного полюсів ніколи не бувають повністю обернутими до Сонця. На них падають тільки косі промені, які дають мало тепла і погано нагрівають Землю.

На глобусі і картах теплові пояси Землі обмежують уявними лініями, що мають свої назви. Холодний пояс, який міститься біля Північного полюса, обмежений Північним полярним колом, а біля Південного полюса — Південним полярним колом.

Жаркий пояс обмежений лініями, що називаються у північній півкулі Північним тропіком, а в південній півкулі — Південним тропіком. Помірний пояс північної півкулі міститься між Північним полярним колом і Північним тропіком, а помірний пояс південної півкулі — між Південним полярним колом і Південним тропіком.

2. Робота за підручником (с. 16-19)

Вправа «Мікрофон»

Учні відповідають на запитання на с. 16.

— Що ви дізналися про нагрівання земної поверхні сонячними променями?

— Як нагрівають земну поверхню сонячні промені, що падають на неї прямовисно? Як нагрівають її сонячні промені, що падають косо?

— Знайдіть і покажіть на глобусі вісь, Північний полюс, Південний полюс, екватор, північну та південну півкулі.

— Де земна поверхня нагрівається найбільше, а де — найменше?

— Скільки основних теплових поясів виокремлюють на поверхні нашої планети?

Учитель пропонує учням розглянути малюнок 10, знайти і показати на ньому теплові пояси Землі, розповісти, де вони розташовані.

— Які особливості теплових поясів?

— Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотечці природодослідника».

— Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 19.

— Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота в парах

— Позначте правильну відповідь.

1. Кількість сонячного тепла на поверхні Землі від екватора до полюсів:

а) поступово збільшується;  в) однакова на всіх поясах.

б) поступово зменшується;

2. У якому тепловому поясі замість пір року розрізняють сухий і дощовий періоди?

а) У помірному;    в) у холодному.

б) у жаркому;

3. У якому поясі бувають полярний день і полярна ніч?

а) У помірному;    в) у холодному.

б) у жаркому;

4. У якому поясі розрізняють чотири пори року?

а) У помірному;    в) у холодному.

б) у жаркому;

5. Від чого залежить кількість і різноманітність видів рослин і тварин у теплових поясах?

а) Від тепла і світла;   в) від кількості людей у певній місцевості.

б) від пір року;

2. Гра «П'ять речень»

Учні в п’яти реченнях формулюють засвоєні знання про теплові пояси Землі та їх вплив на природу.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Охарактеризуйте Землю як одну з планет Сонячної системи.

— Яку форму має Земля? Наведіть докази кулястості Землі.

— Як на Землі розподіляється сонячне тепло?

— Які сонячні промені більше нагрівають земну поверхню — ті, що падають прямовисно, чи ті, що косо? Де вони тривалий час падають більш прямовисно — на екваторі чи біля полюсів?

— Як змінюється кількість сонячного тепла, яке отримує земна поверхня, від екватора до полюсів? Чому?

— Скільки теплових поясів є на Землі?

— На які теплові пояси умовно поділяють поверхню Землі?

— Як нерівномірний розподіл тепла на Землі впливає на її природу?

— Де на Землі буває чотири пори року?

— Де на Землі буває ніч тривалістю в кілька місяців?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник (с. 16-19).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити