Розробки уроків - Природознавство 4 клас (за підручником Т.Г. Гільберг) - Основа 2015 рік

ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА

Урок 8. ЗЕМЛЯ. ДОБОВИЙ І РІЧНИЙ РУХ ЗЕМЛІ

Мета: розширити уявлення учнів про причини змін пір року на Землі; вчити пояснювати зміну дня і ночі обертанням Землі навколо осі, видимий рух Сонця на небі обертанням Землі навколо осі; розвивати мислення, мовлення; виховувати пізнавальний інтерес.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Відповіді на запитання для повторення з рубрики «Перевір себе» (с. 19)

2. Природнича розминка «Чи вірите ви?»

Чи вірите ви в те, що?..

✵ Глобус — точне відтворення Землі, зменшене у десятки мільйонів разів.

✵ Вісь глобуса не нахилена.

✵ Земна вісь — це уявна лінія, навколо якої обертається Земля.

✵ Земна вісь не проходить через центр Землі та полюси.

✵ Зверху знаходиться Південний полюс, а знизу — Північний полюс.

✵ На однаковій відстані від полюсів проходить уявна лінія — екватор.

✵ Екватор розділяє Землю на дві неоднакові півкулі.

✵ Від Північного полюса до екватора — північна півкуля.

✵ Від Південного полюса до екватора — південна півкуля.

3. Робота з глобусом

— Знайдіть на глобусі Північний і Південний полюси; екватор.

— Покажіть екватор; північну і південну півкулі.

— Як сонячні промені падають на поверхню Землі?

— Чи можуть сонячні промені пройти крізь непрозорий предмет або обігнути його?

— Що утворюється, коли на шляху променів трапляється непрозорий предмет?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про добовий і річний рух Землі.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда

— Пригадайте! Що називають орбітою Землі? На які півкулі поділяє Землю екватор?

— Кожного дня вранці сходить Сонце, опівдні воно стоїть високо в небі, а ввечері ховається за горизонтом, і настає ніч. Чому ж так відбувається?

— Чи може Сонце одночасно освітити всю Землю? Чому?

— Чи можуть сонячні промені пройти крізь Землю або обігнути її? Чому?

— Чи відрізняється полудневе положення Сонця в різні пори року?

2. Практична робота

— Планета Земля — непрозоре космічне тіло. Якщо промені Сонця освітлюють один бік Землі, то другий залишається в тіні. На освітленому боці — день, на протилежному, неосвітленому — ніч. Земля рухається навколо своєї осі із заходу на схід. Вона підставляє під сонячні промені то один бік, то другий. Там, де був день,— настає вечір і ніч, а туди, де була ніч,— приходить ранок і день.

Зараз за допомогою глобусів і ліхтариків ви спробуєте змоделювати обертання Землі.

Діти виконують завдання в парах.

— Земля обертається навколо своєї осі. І що ж відбувається? (Сонце освітлює спочатку одну її частину, а потім — іншу.)

— Як ви вважаєте, що буває в тій частині Землі, яка освітлена сонечком? (Там буде світло, значить, буде день.)

— А що буде в іншій частині земної кулі, куди не потрапляють сонячні промені? (Там буде темно, значить, буде ніч.)

— Подивіться уважно на малюнок «Чому буває ніч і день?». Що ви можете сказати? (Тут теж показано, що Земля обертається навколо своєї осі, і на освітленій частині — день, а на неосвітленій — ніч.)

— Один оберт навколо своєї осі Земля робить за 23 години 56 хвилин, ми говоримо — «за добу». Отже, чому на Землі змінюються день і ніч? (Це відбувається через те, що Земля обертається навколо своєї осі.)

— Молодці! Ви розкрили таємницю зміни дня і ночі. А зараз спробуємо розкрити і другу таємницю. Ви вже з’ясували, що Земля обертається навколо Сонця. Що ми спостерігаємо? (Земна вісь нахилена, тому одна частина земної кулі знаходиться ближче до Сонця, а інша — далі. При обертанні Землі навколо Сонця нахил земної осі не змінюється, тому в різний час різні частини земної кулі знаходяться близкие до Сонця і далі від нього.)

— А як рухається Земля навколо Сонця? (Вона рухається повільно.)

— Земля робить один оберт навколо Сонця за 365 діб, або за рік.

— Як ви вважаєте, що відбувається на земній кулі в тій частині, яка ближче до Сонця? (Там буде тепліше, значить, буде літо.)

— А в тій частині, яка далі від Сонця? (Там холодніше, тому там буде зима.)

— Подивіться уважно на малюнок «Чому змінюються пори року?». Що тут показано? (Тут теж показано, що Земля обертається навколо Сонця, і на тій частині, яка ближче до Сонця,— літо, а на іншій, яка далі від Сонця,— зима.)

— Отже, чому на Землі змінюються пори року? (Це відбувається з-за нахилу земної вісі та обертання Землі навколо Сонця.)

— Так ми відкрили таємницю зміни пір року на Землі.

Висновок. Зміна дня і ночі — обертання Землі навколо своєї осі (доба). Зміна пір року — обертання Землі навколо Сонця (рік).

3. Робота за підручником (с. 19-22)

Вправа «Мікрофон»

Учні відповідають на запитання нас. 19.

— Які рухи здійснює Земля у Всесвіті?

— Яка причина зміни дня і ночі?

— Що таке доба?

— Чому ми не помічаємо того, що Земля рухається навколо осі?

— Що сталося б, якби Земля перестала обертатися навколо осі?

— Яка причина зміни пір року?

— Назвіть пори року, починаючи з тієї, що триває.

— Розкажіть за малюнком 12, як Земля обертається навколо Сонця.

— Визначте, яка півкуля повернута до Сонця в червні, а яка — в грудні.

— Як розташовані півкулі у вересні та березні?

— Як залежить нагрівання земної поверхні від висоти Сонця на небосхилі?

— Яка тривалість року на Землі?

— Розкажіть за малюнком 13 про положення Сонця над горизонтом залежно від пори доби.

Учитель пропонує учням провести дослідження за завданнями нас. 21.

— Розкажіть, про що ви прочитали у «Бібліотечці природодослідника».

— Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 22

— Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Гра «Чомусики»

✵ Чому, якщо Сонце більше освітлює північну півкулю, на її території настає весна?

✵ Чому полуднева висота Сонця змінюється восени, взимку, навесні та влітку?

2. Тестування

— Позначте правильну відповідь.

1. Сонячні промені майже ввесь час падають на лінію екватора:

а) прямовисно;

б) косо.

2. Екватор поділяє земну поверхню:

а) на південну і північну півкулі;

б) на західну і східну півкулі.

3. Які промені більше нагрівають земну поверхню?

а) Прямовисні;

б) косі.

4. Рух Землі навколо Сонця спричинює:

а) зміну пір року;

б) зміну дня і ночі.

5. Проміжок часу, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця, називається:

а) місяцем;

б) добою;

в) роком.

6. Чому буває день і ніч?

а) Тому що Земля обертається навколо Сонця;

б) тому що Земля обертається навколо своєї осі;

в) тому що Сонце рухається навколо Землі.

7. Що таке вісь Землі?

а) Уявна лінія, яка проходить на однаковій відстані від полюсів;

б) уявна лінія, де Земля ніби з’єднується з небом;

в) уявна лінія, що проходить через центр Землі та Північний і Південний полюси.

8. Що ми називаємо земною орбітою?

а) Шлях, яким Земля рухається навколо Сонця;

б) шлях, яким Земля рухається навколо своєї осі;

в) шлях, яким Сонце рухається навколо Землі.

9. Від чого залежить зміна пір року?

а) Від того, що вісь Землі не вертикальна, а похила;

б) від того, що Земля рухається навколо Сонця;

в) від того, що Земля рухається навколо своєї осі.

10. Що таке рік?

а) Час, за який Земля робить повний оберт навколо своєї осі;

б) час, за який Сонце робить повний оберт навколо Землі;

в) час, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця.

11. Третя планета за відстанню до Сонця:

а) Меркурій;

б) Земля;

в) Венера.

3. Робота над загадками про час

✵ У місті — дванадцять ринків, на кожному ринку — по тридцять людей, у кожного — по двадцять чотири дитини. (Рік)

✵ Сім братів, літами всі рівні, а іменами різні. Відгадай, хто ми? (Дні тижня)

✵ Виходило дванадцять молодців, випускало п’ятдесят два соколи та триста шістдесят п’ять лебедів. (Місяці, тижні, дні року)

✵ Стоїть дуб, а на нім дванадцять гілок, а на кожній гілці — по чотири гнізда, а в кожному гнізді — по семеро пташенят. (Рік, місяць, тижні, дні)

✵ Що то за гість, що темряву їсть? (День)

✵ Чорна корова весь світ поборола. (Ніч)

4. Гра «Так чи ні?»

✵ Ніч настає тому, що на небі з’являється Місяць. Так чи ні?

✵ Сонце обертається навколо планет. Так чи ні?

✵ День і ніч настають через те, що Земля обертається навколо своєї осі і по- різному освітлюється Сонцем. Так чи ні?

5. Вікторина

✵ Які рухи Землі вам відомі? (Рух навколо своєї осі; рух навколо Сонця)

✵ До чого призводить рух навколо своєї осі? (До зміни дня і ночі)

✵ За який період станеться повне обертання Землі навколо Сонця? (Зарік)

✵ Скільки триває рік? (12 місяців)

✵ Що відбувається при обертанні Землі навколо Сонця? (Зміна пір року)

✵ Яка головна причина зміни пір року? (Нахил земної осі і рух Землі навколо Сонця)

✵ Чому влітку день триває довше? (Сонце піднімається високо над горизонтом.)

✵ Чому взимку холодно? (Сонце низько над горизонтом.)

6. Гра «П'ять речень»

Учні у п’яти реченнях формулюють засвоєні знання про добовий і річний рух Землі.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Які рухи здійснює наша Земля?

— Чому на планеті відбувається зміна дня і ночі?

— Які явища природи повторюються кожної доби?

— Скільки разів Земля обертається за добу?

— Чи змінюється тривалість ночі і дня взимку?

— До чого призводить рух Землі навколо Сонця?

— Які є пори року?

— Скільки днів триває рік?

— Чому Земля отримує від Сонця в різні пори року неоднакову кількість тепла і світла?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник (с. 19-22).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити