Усі уроки природознавства. 4 клас - Основа 2015 рік

ПЛАН І КАРТА

УРОК 17 ГЕОГРАФІЧНА КАРТА, УМОВНІ ЗНАКИ НА КАРТІ

Мета: навчати учнів розрізняти план і карту, читати умовні знаки на карті, користуватися ними для знаходження місця розташування предметів; сприяти розвитку вміння порівнювати, робити висновки; виховувати пізнавальний інтерес; розширювати кругозір школярів.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Фронтальна бесіда

— Чим відрізняється малюнок від плану? (На плані певні предмети позначають за допомогою умовних знаків.)

— Що показує масштаб? (Масштаб показує, у скільки разів зменшено або збільшено справжні розміри предмета)

— Прочитайте масштаб: 1 см — 50 м; 1 см — 50 км. Що означають ці записи?

— Який масштаб можна використати на плані місцевості?

— Що потрібно зробити, щоб накреслити план предмета? (Потрібно виміряти довжину і ширину предмета, вибрати масштаб.)

— Що таке план місцевості? (План місцевості — це креслення вигляду згори невеликої ділянки земної поверхні)

— Як позначаються сторони горизонту на плані?

— Що можна зобразити на плані місцевості?

— Чи можна зобразити людей, будинки?

— Як слід міркувати, якщо необхідно зобразити велику територію?

2. Розгадування ребуса

— Яке слово зашифроване?

3. Бесіда

— Розкажіть, що ви знаєте про план?

— Де нам можуть стати у пригоді знання про план?

— Чим ми вище піднімаємося вгору, тим більшу частину Землі ми бачимо. Предмети зменшуються настільки, що видно тільки умовні знаки.

— Якщо ще вище піднімемося, що ми побачимо?

— Відгадайте загадку: «Держави без людей, міста без будівель, ліси без дерев, моря без води. Що це?» (Географічна карта)

— Яким джерелом географічних знань ви користуєтеся так само часто, як і книжкою? (Картою, атласом)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви більше дізнаєтеся про географічні карти та умовні знаки на карті.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя

— Яка наша Земля за формою?

— У мене в руках глобус. Глобус — зменшена модель Землі. Як і Земля, глобус має форму кулі.

Лінії на глобусі, які з'єднують Північний та Південний полюси і проведені згори вниз, називаються меридіанами. Лінії, проведені зліва направо, називаються паралелями. Меридіани вказують напрям північ — південь, а паралелі — захід — схід. Паралелі й меридіани — це уявні лінії: їх немає на поверхні Землі.

На глобусі земна поверхня зменшена у десятки мільйонів разів. Тому за допомогою умовних знаків на глобусі позначаються лише найважливіші об'єкти Землі: океани, материки, моря, найвищі гори, найбільші рівнини, річки, міста.

На глобусі можна знайти зображення будь-якого місця на Землі, але в подорожі люди зазвичай беруть із собою карту. Чому?

— Але Земля має форму кулі, як же перенести її на плоский аркуш паперу? (Дати папір, запропонувати перенести форму кулі на площину, діти намагаються це зробити, розглянути варіанти.)

— Як зображують Землю на площині?

— Що таке карта?

Географічна карта — це зменшене у багато разів зображення на площині всієї поверхні Землі або її частини за допомогою масштабу й умовних знаків.

Уявно поділимо глобус по меридіану на дві півкулі.

Якщо поверхню утворених півкуль зобразити на аркуші паперу, то отримаємо географічну карту півкуль: західної і східної (демонстрування на карті).

— Покажіть західну півкулю, східну півкулю. (Усі об'єкти діти показують на карті і глобусі.)

— Покажіть Північний полюс; Південний полюс.

— Чи все на глобусі і карті півкуль зображено однаково? (Так, однаково.)

— Отже, який висновок можна зробити? (Зображення на карті і глобусі однакові.)

— На глобусі і карті ми бачимо лінії, що йдуть від одного полюса до іншого. Покажіть їх. Вони називаються меридіанами.

— На глобусі і карті є інші лінії. Як вони називаються? (Паралелі)

— Покажіть найдовшу паралель.

— Де знаходиться екватор?

— Намалюйте екватор. Домальовуйте паралелі і меридіани.

— Що спільного і чим відрізняються глобус і карта?

Глобус

Карта

Опуклий   плоска

немає спотворень   є спотворення

однакові

використовується

зображення масштаб

2. Робота з картою

1) Розповідь про кольори, якими позначають сушу і водойми на карті.

— На карті за допомогою різних кольорів зображена вся поверхня нашої планети.

Сушу на карті, як і на глобусі, позначають різними кольорами, бо поверхня Землі не однакова, не рівна: низовини — зеленим, височини — жовтим, гори — коричневим. Водойми позначають синім кольором. А також за кольором можна дізнатися про глибину водойм: чим темніший синій колір, тим глибші місця; світлим кольором позначають мілкі місця. Аналогічно: чим вищі гори, тим темніше забарвлення на карті вони мають.

2) Розповідь про відмінності між планом і картою.

— Географічна карта відображає більш значні території, ніж план. Масштаб на карті дрібний; чим більшою є територія, зображена на карті, тим дрібніший її масштаб; чим менший масштаб карти, тим менше подробиць можна на ній позначити.

На карті, як і на глобусі, є градусна сітка, що складається з меридіанів і паралелей. За ними визначаються сторони горизонту: меридіани вказують напрямок з півночі на південь, а паралелі — із заходу на схід.

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота з картою півкуль

— Розгляньте карту півкуль. Який масштаб карти? (В 1 см — 220 км)

— Покажіть, де на карті півкуль знаходяться Північний і Південний полюси; екватор; північна півкуля; південна півкуля.

— Покажіть на карті меридіани. Який напрям вони вказують? (Північ — південь)

— Покажіть паралелі. Який напрям вони вказують? (Захід — схід)

— На які дві півкулі екватор ділить Землю? (На північну і південну)

— Що об'єднує ці лінії? (Це уявні лінії.)

— Розгляньте умовні знаки, що використано на карті півкуль.

— Розкажіть, що вони означають.

2. Робота в парах

1) Позначте на схемі:

□ Південний полюс;

□ Північний полюс;

□ екватор.

2) Розфарбуйте синім кольором північну півкулю, зеленим — південну.

3. Тестування

1. Екватор поділяє земну поверхню на:

а) Південну і північну півкулі;

б) західну і східну півкулі.

2. Лінії на карті згори донизу, що показують напрям північ — південь,— це:

а) паралелі;

б) меридіани;

в) екватор.

3. Лінії на карті зліва направо, що показують напрям захід — схід,— це:

а) паралелі;

б) меридіани;

в) екватор.

4. Розгадування кросворда

1. Лінія, що сполучає на глобусі обидва полюси. (Меридіан)

2. Найдовша паралель. (Екватор)

3. Точка, у якій сходяться усі меридіани. (Полюс)

4. Лінії, паралельні екватору. (Паралелі)

5. Модель Землі. (Глобус)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Чи можна зобразити Землю на карті?

— Хто легко орієнтується по карті?

— Як на картах позначають поверхню Землі?

— Що називають географічною картою?

— Який масштаб використовують на картах?

— Які лінії вказують напрям північ — південь, а які — захід — схід?

— Чому масштаб на карті півкуль менший, ніж на карті України?

— На якій із карт — півкуль Землі чи України — буде зображено більше об'єктів земної поверхні? Чому?

— Якими кольорами позначають сушу на карті? (Низовини — зеленим, височини — жовтим, гори — коричневим)

— Як можна дізнатися про глибину водойм? (Чим темніший синій колір, тим глибші місця; світлим кольором позначають мілкі місця.)

— Чим відрізняються план і карта? (Географічна карта відображає більш значні території, ніж план. Масштаб на карті дрібний; чим більшою є територія, зображена на карті, тим дрібніший її масштаб; чим менший масштаб карти, тим менше подробиць можна на ній позначити.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Розв'язати географічну задачу.

Одного разу кошеня і восьминіжка вирішили здійснити кругосвітню подорож. Кошеня не вміло плавати, а восьминіжка — пересуватися сушею. Хто з них зможе здійснити кругосвітню подорож?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити