Усі уроки природознавства. 4 клас - Основа 2015 рік

ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА

УРОКИ 6-7 ТЕПЛОВІ ПОЯСИ ЗЕМЛІ. ДОБОВИЙ І РІЧНИЙ РУХ ЗЕМЛІ

Мета: розширити уявлення учнів про причини змін пір року на Землі; вчити пояснювати зміну дня і ночі, видимий рух Сонця на небі обертанням Землі навколо осі; ознайомити з поняттям «тепловий пояс Землі»; розвивати мислення, мовлення; виховувати пізнавальний інтерес.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Природнича розминка «Чи вірите ви?»

Чи вірите ви в те, що?..

· Глобус — точне відтворення Землі, зменшене у десятки мільйонів разів.

· Вісь глобуса не нахилена.

· Земна вісь — це уявна лінія, навколо якої обертається Земля.

· Земна вісь не проходить через центр Землі та полюси.

· Зверху знаходиться Південний полюс, а знизу — Північний полюс.

· На однаковій відстані від полюсів проходить уявна лінія — екватор.

· Екватор розділяє Землю на дві неоднакові півкулі.

· Від Північного полюса до екватора — північна півкуля.

· Від Південного полюса до екватора — південна півкуля.

2. Робота з глобусом

— Знайдіть на глобусі Північний і Південний полюси; екватор.

— Покажіть екватор; північну і південну півкулі.

— Як сонячні промені падають на поверхню Землі?

— Чи можуть сонячні промені пройти крізь непрозорий предмет або обігнути його?

— Що утворюється, коли на шляху променів трапляється непрозорий предмет?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про те, як нагрівається земна поверхня, про добовий і річний рух Землі.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Розповідь учителя

— Нагрівають промені земну поверхню в різних її точках і в різний час дня неоднаково. Кількість сонячної енергії, яку отримують окремі ділянки Землі, залежить насамперед від кута падіння сонячних променів. (Демонстрування малюнка.)

Земну поверхню умовно поділяють на частини, які називають тепловими поясами Землі.

Найтепліший пояс — жаркий (тропічний) тепловий пояс розташований з обох сторін екватора. Сонячні промені падають майже увесь час прямовисно. Цілий рік жарко і не буває зими. Рік поділяється на дощовий і сухий періоди. Над сушею температура повітря може сягати +60 °С.

Між жарким і холодними поясами розташований помірний тепловий пояс. Промені падають по-різному: взимку — похило, улітку — пряміше. Тому взимку — холодно, а влітку — тепло. Між цими порами року є ще прохолодні весна й осінь.

Полюси Землі і поверхня навколо Північного і Південного полюсів ніколи не бувають повністю обернутими до Сонця. На них падають тільки косі промені, які дають мало тепла і погано нагрівають Землю.

На глобусі і картах теплові пояси Землі обмежують уявними лініями, що мають свої назви. Холодний пояс, який міститься біля Північного полюса, обмежений Північним полярним колом, а біля Південного полюса — Південним полярним колом.

Жаркий пояс обмежений лініями, що називаються у північній півкулі Північним тропіком, а в південній півкулі — Південним тропіком. Помірний пояс північної півкулі міститься між Північним полярним колом і Північним тропіком, а помірний пояс південної півкулі — між Південним полярним колом і Південним тропіком.

2. Практична робота

— Планета Земля — непрозоре космічне тіло. Якщо промені Сонця освітлюють один бік Землі, то другий залишається в тіні. На освітленому боці — день, на протилежному, неосвітленому — ніч. Земля рухається навколо своєї осі із заходу на схід. Вона підставляє під сонячні промені то один бік, то другий. Там, де був день,— настає вечір і ніч, а туди, де була ніч,— приходить ранок і день.

Зараз за допомогою глобусів і ліхтариків ви спробуєте змоделювати обертання Землі.

Діти виконують завдання в парах.

— Земля обертається навколо своєї осі. І що ж відбувається? (Сонце освітлює спочатку одну її частину, а потім — іншу.)

— Як ви вважаєте, що буває в тій частині Землі, яка освітлена сонечком? (Там буде світло, значить, буде день)

— А що буде в іншій частині земної кулі, куди не потрапляють сонячні промені? (Там буде темно, значить, буде ніч.)

— Подивіться уважно на малюнок «Чому буває ніч і день?». Що ви можете сказати? (Тут теж показано, що Земля обертається навколо своєї осі, і на освітленій частині — день, а на неосвітленій — ніч.)

— Один оберт навколо своєї осі Земля робить за 23 години 56 хвилин, ми говоримо — «за добу». Отже, чому на Землі змінюються день і ніч? (Це відбувається через те, що Земля обертається навколо своєї осі.)

— Молодці! Ви розкрили таємницю зміни дня і ночі. А зараз спробуємо розкрити і другу таємницю. Ви вже з'ясували, що Земля обертається навколо Сонця. Що ми спостерігаємо? (Земна вісь нахилена, тому одна частина земної кулі знаходиться ближче до Сонця, а інша — далі. При обертанні Землі навколо Сонця нахил земної осі не змінюється, тому в різний час різні частини земної кулі знаходяться ближче до Сонця і далі від нього.)

— А як рухається Земля навколо Сонця? (Вона рухається повільно.)

— Земля робить один оберт навколо Сонця за 365 діб, або за рік.

— Як ви вважаєте, що відбувається на земній кулі в тій частині, яка ближче до Сонця? (Там буде тепліше, значить, буде літо)

— А в тій частині, яка далі від Сонця? (Там холодніше, тому там буде зима.)

— Подивіться уважно на малюнок «Чому змінюються пори року?». Що тут показано? (Тут теж показано, що Земля обертається навколо Сонця, і на тій частині, яка ближче до Сонця,— літо, а на іншій, яка далі від Сонця,— зима.)

— Отже, чому на Землі змінюються пори року? (Це відбувається з-за нахилу земної вісі та обертання Землі навколо Сонця.)

— Так ми відкрили таємницю зміни пір року на Землі.

Висновок. Зміна дня і ночі — обертання Землі навколо своєї осі (доба). Зміна пір року — обертання Землі навколо Сонця (рік).

— Отже, чому на Землі змінюються день і ніч; пори року?

3. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Робота в парах

— Позначте правильну відповідь.

1. Сонячні промені майже ввесь час падають на лінію екватора:

а) прямовисно;

б) косо.

2. Екватор поділяє земну поверхню:

а) на Південну і Північну півкулі;

б) на Західну і Східну півкулі.

3. Які промені більше нагрівають земну поверхню?

а) Прямовисні;

б) косі.

4. Рух Землі навколо Сонця спричинює:

а) зміну пір року;

б) зміну дня і ночі.

5. Проміжок часу, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця, називається:

а) місяцем;

б) добою;

в) роком.

6. Чому буває день і ніч?

а) Тому що Земля обертається навколо Сонця;

б) тому що Земля обертається навколо своєї осі;

в) тому що Сонце рухається навколо Землі.

7. Що таке вісь Землі?

а) Уявна лінія, яка проходить на однаковій відстані від полюсів;

б) уявна лінія, де Земля ніби з'єднується з небом;

в) уявна лінія, що проходить через центр Землі та Північний і Південний полюси.

8. Що ми називаємо земною орбітою?

а) Шлях, яким Земля рухається навколо Сонця;

б) шлях, яким Земля рухається навколо своєї осі;

в) шлях, яким Сонце рухається навколо Землі.

9. Від чого залежить зміна пір року?

а) Від того, що вісь Землі не вертикальна, а похила;

б) від того, що Земля рухається навколо Сонця;

в) від того, що Земля рухається навколо своєї осі.

10. Що таке рік?

а) Час, за який Земля робить повний оберт навколо своєї осі;

б) час, за який Сонце робить повний оберт навколо Землі;

в) час, за який Земля робить повний оберт навколо Сонця.

11. Кількість сонячного тепла на поверхні Землі від екватора до полюсів:

а) поступово збільшується;

б) поступово зменшується;

в) однакова на всіх поясах.

12. У якому тепловому поясі замість пір року розрізняють сухий і дощовий періоди?

а) У помірному;

б) у жаркому;

в) у холодному.

13. У якому поясі бувають полярний день і полярна ніч?

а) У помірному;

б) у жаркому;

в) у холодному.

14. У якому поясі розрізняють чотири пори року?

а) У помірному;

б) у жаркому;

в) у холодному.

15. Від чого залежить кількість і різноманітність видів рослин і тварин у теплових поясах?

а) Від тепла і світла;

б) від пір року;

в) від кількості людей у певній місцевості.

2. Робота над загадками про час

· У місті — дванадцять ринків, на кожному ринку — по тридцять людей, у кожного — по двадцять чотири дитини. (Рік)

· Сім братів, літами всі рівні, а іменами різні. Відгадай, хто ми? (Дні тижня)

· Виходило дванадцять молодців, випускало п'ятдесят два соколи та триста шістдесят п'ять лебедів. (Місяці, тижні, дні року)

· Стоїть дуб, а на нім дванадцять гілок, а на кожній гілці — по чотири гнізда, а в кожному гнізді — по семеро пташенят. (Рік, місяць, тижні, дні)

· Що то за гість, що темряву їсть? (День)

· Чорна корова весь світ поборола. (Ніч)

3. Гра «Так чи ні?»

□ Ніч настає тому, що на небі з'являється Місяць. Так чи ні?

□ Сонце обертається навколо планет. Так чи ні?

□ День і ніч настають через те, що Земля обертається навколо своєї осі і по-різному освітлюється Сонцем. Так чи ні?

4. Вікторина

· Які рухи Землі вам відомі? (Рух навколо своєї осі; рух навколо Сонця)

· До чого призводить рух навколо своєї осі? (До зміни дня і ночі)

· За який період станеться повне обертання Землі навколо Сонця? (За рік)

· Скільки триває рік? (12 місяців)

· Що відбувається при обертанні Землі навколо Сонця? (Зміна пір року)

· Яка головна причина зміни пір року? (Нахил земної осі і рух Землі навколо Сонця)

· Чому влітку день триває довше? (Сонце піднімається високо над горизонтом.)

· Чому взимку холодно? (Сонце низько над горизонтом.)

5. Гра «П'ять речень»

Учні у п'яти реченнях формулюють засвоєні знання про добовий і річний рух Землі.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

— Які рухи здійснює наша Земля?

— Чому на планеті відбувається зміна дня і ночі?

— Які явища природи повторюються кожної доби?

— Скільки разів Земля обертається за добу?

— Чи змінюється тривалість ночі і дня взимку?

— До чого призводить рух Землі навколо Сонця?

— Які є пори року?

— Як на Землі розподіляється сонячне тепло?

— Скільки теплових поясів є на Землі?

— На які теплові пояси умовно поділяють поверхню Землі?

— Де на Землі буває чотири пори року?

— Де на Землі буває ніч тривалістю в кілька місяців?

— Скільки днів триває рік?

— Чому Земля отримує від Сонця в різні пори року неоднакову кількість тепла і світла?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати інформацію «Чи однакова тривалість дня і ночі протягом року».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити