Усі уроки природознавства. 4 клас - Основа 2015 рік

Орієнтовне календарно-тематичне планування

ВСТУП

УРОК 1 ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ У ПРИРОДІ

ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА

УРОК 2 УЯВЛЕННЯ ДАВНІХ ЛЮДЕЙ ПРО ЗЕМЛЮ І ВСЕСВІТ

УРОК 3 СОНЯЧНА СИСТЕМА, ЇЇ СКЛАД

УРОК 4 СОНЦЕ — ЗОРЯ, ЦЕНТРАЛЬНЕ ТІЛО СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

УРОК 5 ПЛАНЕТИ ТА ІНШІ КОСМІЧНІ ТІЛА. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

УРОКИ 6-7 ТЕПЛОВІ ПОЯСИ ЗЕМЛІ. ДОБОВИЙ І РІЧНИЙ РУХ ЗЕМЛІ

ДОДАТОК ДО УРОКІВ 6-7 ЯКІ ГОДИННИКИ ВИКОРИСТОВУВАЛИ ЛЮДИ ЗДАВНА?

УРОК 8 МІСЯЦЬ — ПРИРОДНИЙ СУПУТНИК ЗЕМЛІ

УРОК 9 СУЗІР'Я. ВЕЛИКИЙ ТА МАЛИЙ ВІЗ, ПОЛЯРНА ЗОРЯ

УРОК 10 ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ — НАША ГАЛАКТИКА

УРОК 11 СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ВСЕСВІТ. ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

ПЛАН І КАРТА

УРОКИ 12-13 ГОРИЗОНТ. СТОРОНИ ГОРИЗОНТУ. ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ СОНЦЯ ТА МІСЦЕВИХ ОЗНАК

УРОК 14 ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПАСА

УРОКИ 15-16 ЗОБРАЖЕННЯ МІСЦЕВОСТІ НА ПЛАНІ, УМОВНІ ЗНАКИ. МАСШТАБ

УРОК 17 ГЕОГРАФІЧНА КАРТА, УМОВНІ ЗНАКИ НА КАРТІ

УРОК 18 ЕКСКУРСІЯ. ВИЗНАЧЕННЯ СТОРІН ГОРИЗОНТУ ЗА ДОПОМОГОЮ СОНЦЯ, КОМПАСУ ТА МІСЦЕВИХ ОЗНАК. ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

УРОКИ 19-20 РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ. ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗЕМЛІ, ЇЇ ЗМІНА

ДОДАТОК ДО УРОКІВ 19-20 РАСИ. ЗОВНІШНІ ОЗНАКИ ЛЮДЕЙ РІЗНИХ РАС

ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

УРОК 21 ОКЕАНИ, МАТЕРИКИ (континенти) І ЧАСТИНИ СВІТУ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ

УРОКИ 22-25 ОКЕАНИ ЗЕМЛІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ ОКЕАНІВ

УРОК 26 ЄВРАЗІЯ — НАЙБІЛЬШИЙ МАТЕРИК. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ ЄВРАЗІЇ

УРОК 27 РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ ЄВРАЗІЇ

УРОК 28 АФРИКА — НАЙЖАРКІШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ МАТЕРИКА

УРОК 29 РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ АФРИКИ

УРОК 30 ПІВНІЧНА АМЕРИКА. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ МАТЕРИКА

УРОК 31 РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

УРОК 32 ПІВДЕННА АМЕРИКА. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ МАТЕРИКА

УРОК 33 РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ

УРОК 34 АВСТРАЛІЯ — НАЙСУХІШИЙ МАТЕРИК. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ МАТЕРИКА

УРОК 35 РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ АВСТРАЛІЇ

УРОК 36 АНТАРКТИДА — НАЙХОЛОДНІШИЙ МАТЕРИК. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ МАТЕРИКА

УРОК 37 РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ АНТАРКТИДИ

УРОКИ 38-41 ПІДСУМКОВІ УРОКИ ЗА РОЗДІЛОМ «ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ». ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

ПРИРОДА УКРАЇНИ

УРОК 42 УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ. КАРТА УКРАЇНИ

УРОК 43 ФОРМИ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ. РІВНИНИ І ГОРИ В УКРАЇНІ І В СВОЄМУ КРАЇ

УРОК 44 КОРИСНІ КОПАЛИНИ УКРАЇНИ

ДОДАТОК ДО УРОКУ 44 ПРИРОДНЕ ПАЛИВО ТА ЙОГО ЗАПАСИ В УКРАЇНІ. ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ ЛЮДИНОЮ

УРОКИ 45-46 ВОДОЙМИ УКРАЇНИ. ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ ВОДОЙМИ: РІЧКИ, ОЗЕРА, СТАВКИ, ВОДОСХОВИЩА, БОЛОТА, МОРЯ, ДЖЕРЕЛА

УРОК 47 БУДОВА РІЧКИ. РІВНИННІ І ГІРСЬКІ РІЧКИ

УРОК 48 ЧОРНЕ І АЗОВСЬКЕ МОРЯ. ОХОРОНА ВОДОЙМ

УРОК 49 ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДИНОЮ ПРИРОДНИХ БАГАТСТВ ВОДОЙМ

УРОК 50 ҐРУНТИ УКРАЇНИ. ОХОРОНА ҐРУНТІВ

ДОДАТОК ДО УРОКУ 50 ЯК ТВАРИНИ ВПЛИВАЮТЬ НА ҐРУНТ?

УРОК 51 ПРИРОДНІ ЗОНИ УКРАЇНИ. КАРТА ПРИРОДНИХ ЗОН

УРОКИ 52-53 МІШАНІ ЛІСИ (Полісся). РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ ЗОНИ. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ В ЗОНІ МІШАНИХ ЛІСІВ

УРОКИ 54-55 ЛІСОСТЕП. РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ ЗОНИ. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ В ЛІСОСТЕПУ

УРОК 56-57 СТЕПИ. РОСЛИНИ ТА ТВАРИНИ СТЕПІВ. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ В ЗОНІ СТЕПУ. ОХОРОНА ПРИРОДИ СТЕПУ

УРОКИ 58-59 ГОРИ КАРПАТИ І КРИМСЬКІ. РОСЛИННИЙ ТА ТВАРИННИЙ СВІТ. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ У ГІРСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

УРОКИ 60-61 ЗАПОВІДНИКИ, НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ УКРАЇНИ. ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

УРОК 62 НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ. ВОДОЙМИ РІДНОГО КРАЮ, ЇХ СТАН ТА ОХОРОНА

УРОК 63 НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ. ЧОМУ ЛІСИ НАЗИВАЮТЬ «ЛЕГЕНЯМИ ПЛАНЕТИ»?

ТІЛА І РЕЧОВИНИ

УРОК 64 ТІЛА І РЕЧОВИНИ

УРОК 65 СТАНИ РЕЧОВИН

УРОК 66 БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І ГАЗІВ

ДОДАТОК ДО УРОКУ 66 МОЛЕКУЛИ І АТОМИ

УРОК 67 РІЗНОМАНІТНІСТЬ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДИНОЮ

ДОДАТОК ДО УРОКУ 67 ЯКІ ШТУЧНІ МАТЕРІАЛИ ЛЮДИНА СТВОРИЛА З ПРИРОДНИХ РЕЧОВИН?

УРОК 68 ПЕРЕВІР СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити