Розробки конспектів уроків з навчального предмета «Природознавство» для 4 класу 2016 рік

ВСТУП

Конспекти уроків складено у відповідності до оновленої програми курсу «Природознавство» для четвертого класу. Упорядники збірника мали на меті забезпечити вчителів початкових класів матеріалами для підготовки до уроків, сприяти впровадженню активних форм навчання, формуванню стійкого інтересу до предмета.

У збірнику вміщений досить значний додатковий матеріал, який надасть учителеві можливість вибору, зекономить його час і зусилля. Подані у збірнику розробки уроків - це цікаві методичні знахідки та ідеї, втілені у конспектах.

Змістовність та оригінальність підібраного матеріалу забезпечить інтерес до вивчення курсу «Природознавство», а різноманітні форми, методи і прийоми роботи спонукатимуть до активного сприйняття учнями навчального матеріалу, стимулюватимуть допитливість та інтерес до пізнання навколишнього середовища.

Різноманітний навчальний матеріал збірника подано послідовно, відповідно до вікових особливостей дітей. Ігрові завдання підвищать зацікавленість учнів уроками природознавства, сприятимуть розвитку уяви, творчих здібностей чотирокласників, а вчителеві допоможуть краще пізнати своїх учнів, виявити головні риси їхніх характерів, їхні погляди на життя, наблизити дітей до самостійного вирішення життєвих ситуацій.

Конспекти уроків збагачені емоційним, пізнавальним і особистісно-значущим матеріалом, спрямованим на розвиток у молодших школярів загально-навчальних умінь і навичок. Зокрема, уміння аналізувати життєві явища, порівнювати, узагальнюватий класифікувати природні об’єкти, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки у природі, самостійно працювати з інформацією. Особлива увага приділяється питанню всебічного виховання учнів, у тому числі засвоєнню норм етичного, естетичного, морального ставлення людини до природи.

Уміщені в збірнику плани уроків є орієнтовними. Кожний учитель має творчо користуватися порадами, виходячи з конкретних умов, ураховуючи особливості свого класу, а також може змінювати або доповнювати на свій розсуд пропоновані авторами матеріали. Слід зазначити, що кожний розділ програми передбачає проведення дослідницького практикуму, мета якого - вироблення дослідницьких умінь школярів у процесі виконання завдань практичного спрямування. Тематика цих завдань також може змінюватись учителем відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, підготовленості класу.

Відповідно до базового навчального плану на вивчення предмета «Природознавство» в четвертому класі відводяться дві години на тиждень.

Сподіваємося також, що цей збірник стане у пригоді вчителям початкових класів й студентам вищих педагогічних навчальних закладів.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити