Розробки конспектів уроків з навчального предмета «Природознавство» для 4 класу 2016 рік

Конспекти уроків

Розділ IІ. План і карта

Урок 18. Зображення місцевості на плані, умовні знаки. Масштаб

Молчанова Тамара Олександрівна

Ткачук Олена Анатоліївна

Мета: формувати в учнів уявлення про план і масштаб, учити креслити план місцевості, користуючись умовними знаками; розвивати спостережливість, діалогічне і монологічне мовлення, пізнавальну активність; удосконалювати уміння роботи в парах, групах; виховувати інтерес до уроків природознавства.

Обладнання: ілюстрації «План, масштаб», «План місцевості», «Карта».

Хід уроку

I. Організаційний момент

Заливчастий шкільний дзвінок

Покликав знову на урок.

Будьте всі уважні,

А ще старанні!

Щоб природі другом стати,

Таємниці всі впізнати,

Всі загадки розгадати,

Навчіться спостерігати.

Будемо разом розвивати у себе уважність,

А допоможе дізнатися наша допитливість.

II. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування.

Гра «Так чи ні»

Горизонт — це прилад для визначення сторін горизонту. (Ні)

За допомогою компаса визначають сторони горизонту. (Так)

Стрілка компаса завжди вказує на північ.

Протилежна сторона заходу — схід. (Так)

До лінії горизонту можна дійти. (Ні)

Земля — великий магніт. (Так)

Якщо стояти обличчям на північ, позаду буде схід. (Ні)

Перевірка домашнього завдання. Пошуково-дослідницька діяльність учнів. (Повідомлення учнів про орієнтування на місцевості без допомоги компаса.)

1) Гриби ростуть на північній стороні дерев, чагарників, пнів.

2) У дерева, що стоїть окремо, з північної сторони росте менше гілок, ніж із сонячної, південної сторони.

3) На пнях відстань між річними кільцями ширша з того боку, з якого пень краще освітлений сонцем, із південного боку.

4) Мох на каменях і деревах завжди росте на північній стороні.

5) Біля пнів і купин ягоди журавлині, брусниці, чорниці краще ростуть із освітленої сонцем, південної сторони.

6) У мурашників крутий схил спрямовано на північ, а більш положистий - на південь.

7) Мурахи будують свої мурашники з південної сторони дерев.

8) Навесні, коли починає пригрівати сонце, на південних схилах пагорбів сніг тане швидше, ніж на північних.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя з елементами бесіди. Прийом «Відстрочена відгадка»

Одну із загадок картографів ви розгадали під час минулого уроку. Це спосіб зображення об’єктів за допомогою умовних знаків. Тепер настав час зайнятися розгадкою ще однієї головоломки. В який спосіб картографам удається на невеликому аркуші паперу зобразити відстані в десятки, сотні, тисячі кілометрів? Погляньте на карту півкуль. Якщо вірити її назві, тут помістилась уся наша планета, площа якої дорівнює понад 510 млн км2. Крім того, картографи стверджують, що, розгадавши їх другу загадку, ви зможете точно визначати відстань між двома населеними пунктами, не переміщаючись з одного в другий! А поєднавши разом ці дві розгадки, ви зможете не лише вміло користуватися планами місцевості, але й навіть самостійно їх складати.

Словникова робота

Слово план має багато значень. На уроках читання ми часто складаємо план оповідання, розповіді.

Із планом ми познайомилися і на уроках образотворчого мистецтва. Ви розміщуєте деякі об’єкти, які зображуються на передньому плані, середньому плані і задньому плані. Крім того, залежно від розміру зображуваного предмета, ви робите малюнок крупним планом, а іноді — дрібним планом.

IV. Повідомлення теми уроку

- Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що таке масштаб.

V. Вивчення нового матеріалу

Практична робота

- Спробуйте накреслити план мобільного телефону прямокутної форми. Виміряйте її довжину і ширину. Накресліть прямокутник із визначеними сторонами.

- Спробуйте накреслити план великого предмета, наприклад, парти. Чи можна зробити так само, як ви тільки-но робили з малими предметами?

Учні дивляться на парту згори. Доходять висновку, що кришка парти є прямокутником.

- Як розмістити такий прямокутник на аркуші паперу? (Учні висловлюють свої думки.) Для цього користуються поняттям «масштаб».

Робота довідкового бюро

1) Масштаб указує, у скільки разів збільшено або зменшено розміри предметів і відстані між ними.

2) Види масштабів. Робота з атласом і заповнення таблиці.

Вид масштабу

Спосіб запису

Приклад

Числовий

У вигляді дробу, числівник якого дорівнює 1, а знаменник показує, у скільки разів відстань на плані або карті менша за відстань на місцевості

1 : 1000

Іменований

Словами та цифрами показує, яка відстань на місцевості відповідає 1 см на плані чи карті

В 1 см 10 м

Лінійний

У вигляді лінії, поділеної на рівні відрізки завдовжки 1 см, які відповідають відстані на місцевості


- Виміряйте довжину і ширину кришки парти. (Довжина — 120 см і ширина — 80 см). Виміряні розміри зменшіть у 40 разів. Тепер кришка парти у вигляді прямокутника буде завдовжки 3 см і завширшки 2 см. Накресліть план парти у зошити.

- Даний масштаб записують так: 1 см — 40 см. Це означає, що 1 см на плані відповідає 40 см дійсних розмірів. На планах масштаб може бути різним. Наприклад: 1 см — 15 см, 1 см — 20 см, 1 см — 200 м тощо.

- Що потрібно зробити, щоб на невеликому аркуші паперу розмістити план місцевості?

- Щоб накреслити план місцевості села чи якоїсь іншої місцевості, потрібно виміряти відстані між будівлями, деревами тощо і зменшити їх. Для цього використовують масштаб, який показує, у скільки разів зменшили реальні розміри. Масштаб записують унизу аркуша. Люди користуються масштабом не тільки тоді, коли креслять план. Маючи перед собою план і знаючи масштаб, можна обчислити відстані між предметами. А на малюнку виміряти відстань неможливо, адже він намальований не за масштабом.

3) Робота за підручником (с. 36-38)

Вправа «Мікрофон»

Учні відповідають на запитання на с. 36.

- Коли користуються масштабом?

- Яким буває масштаб і як ним користуватися?

- Поясніть за малюнком 26, як визначити відстань від школи до хатинки лісника.

- Прочитайте і запам’ятайте висновки на с. 38.

- Якими словами ви збагатили на уроці свій словник?

Фізкультхвилинка

Розповідь учителя.

Ви навчилися робити план певних об’єктів. Так само робиться план місцевості. План місцевості — це креслення невеликої ділянки земної поверхні, зроблене в певному масштабі. Усі предмети зображуються за допомогою умовних знаків. Для креслення плану місцевості необхідно виміряти відстань між предметами та розміри самих предметів і зменшити їх за допомогою масштабу. На всіх планах і картках є умовні позначення.

VІ. Узагальнення та систематизація знань учнів

Робота в парах

1) Використовуючи масштаб, накресліть план ділянки завдовжки 900 м, завширшки 300 м. Для чого використовують умовні позначення? Намалюйте кілька умовних знаків.

2) Намалюйте свій підручник і накресліть його план. Що таке план? Чим відрізняється малюнок від плану?

3) Користуючись умовними знаками, намалюйте план описаної місцевості. У центрі населеного пункту розташована школа. Довжина шкільного приміщення 80 м, ширина — 60 м. На північ від школи на відстані 100 м проходить шосейна дорога, на південь, на відстані 80 м, знаходиться сад. На схід, на відстані 100 м, простяглися луки. На захід, на відстані 60 м,— шкільні ділянки. Масштаб: 1 см — 20 м.

Тестування

1. Що називають кресленням вигляду предмета згори?

а) Малюнок;

б) карта;

в) план.

2. Як накреслити план великого предмета?

а) зменшити справжні розміри;

б) збільшити справжні розміри;

в) накреслити на весь аркуш.

3. Що вказує, у скільки разів зменшено (або збільшено) справжні розміри предметів і відстань між ними?

а) ширина і довжина;

б) розміри плану;

в) масштаб.

4. Що називають кресленням вигляду згори невеликої ділянки земної поверхні?

а) карту;

б) план місцевості;

в) глобус.

5. За допомогою чого на плані зображують зображення?

а) малюнків;

б) умовних знаків;

в) підписують словами.

6. Де позначають масштаб на плані?

а) по центру вертикально;

б) внизу;

в) угорі.

7. Що можна визначити за допомогою масштабу?

а) відстань між предметами на місцевості;

б) відстань від Сонця до предмета.

8. Як розміщені предмети на місцевості?

а) населені пункти виділені іншим кольором;

б) відповідно до розміру;

в) відповідно до сторін горизонту.

9. Які сторони горизонту вказані стрілкою?

а) Пн — Пд;

б) Зх — Сх;

в) Пн — Зх;

г) Пд — Сх.

10. Хто користується планом місцевості?

а) геологи, будівельники, агрономи;

б) будівельники, вчителі, агрономи;

в) агрономи, геологи, продавці.

11. Що таке план?

а) вигляд великих предметів, будівель, невеликих ділянок земної поверхні згори;

б) креслення у певному масштабі великих предметів, будівель, невеликих ділянок земної поверхні такими, якими їх бачимо згори;

в) зображення окремих об’єктів на папері за допомогою умовних позначень.

12. Що таке масштаб?

а) число, яке показує, у скільки разів зменшено або збільшено реальні відстані на плані чи карті;

б) збільшене або зменшене зображення земної поверхні на папері;

в) число, яке використовують під час складання плану чи карти.

VII. Підбиття підсумків. Рефлексія.

- Що показує масштаб? (Масштаб показує, у скільки разів зменшено або збільшено справжні розміри предмета.)

- Який масштаб можна використати на плані місцевості?

- Як позначаються сторони горизонту на плані?

- Що можна зобразити на плані місцевості?

- Чи можна зобразити людей, будинки?

- Як слід учинити, коли потрібно зобразити велику територію?

- Прочитайте масштаб: 1 см — 50 м; 1 см — 50 км. Що означають ці записи?

- Що потрібно зробити, щоб накреслити план предмета? (Потрібно виміряти довжину і ширину предмета, вибрати масштаб.)

VIII. Домашнє завдання

1. Підручник (с. 36-38).

2. Складання плану класної кімнати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити